Zistite, ako aplikáciu nainštalujete z disku DVD alebo ako ju prevezmete z webu Adobe.com, a nájdite zdroje na riešenie problémov s chybovými kódmi.

Inštalácia z disku DVD

 1. Vložte disk DVD s produktom do jednotky DVD.

 2. V priečinku produktu vyhľadajte súbor Set-up.exe.

 3. Na súbor Set-up.exe dvakrát kliknite, čím ho spustíte.

 4. Ak ešte nie ste prihlásení, po otvorení okna inštalátora sa prihláste pomocou identifikátora Adobe ID a hesla.

 5. Dokončite inštaláciu podľa pokynov.

Prevzatie a inštalácia z webu Adobe.com

 1. Prevzatie produktu z webu Adobe.com

 2. Otvorte inštalačný súbor, ktorý ste prevzali z webovej lokality spoločnosti Adobe.

 3. V priečinku produktu vyhľadajte súbor Set-up.exe.

 4. Na súbor Set-up.exe dvakrát kliknite, čím ho spustíte.

 5. Ak ešte nie ste prihlásení, po otvorení okna inštalátora sa prihláste pomocou identifikátora Adobe ID a hesla.

 6. Dokončite inštaláciu podľa pokynov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online