Nastavenia predplatenia a jazyk aplikácie sa nezhodujú

Problém

Keď sa pokúsite prihlásiť do aplikácie Creative Cloud, dostanete hlásenie, že vaša aplikácia nemá licenciu pre nainštalovaný jazyk.

Niektoré predplatenia sa vyznačujú špecifickými jazykovými obmedzeniami. Táto chyba sa objaví, ak aplikácia je momentálne nastavená na spustenie v jazyku, ktorý nie je podporovaný vašim predplatením.

Riešenia

Skúste nasledovné riešenia

Prihláste sa pomocou iného Adobe ID

Prihlásili ste sa pomocou Adobe ID, kde vaše predplatenie Creative Cloud je obmedzené na prácu v konkrétnom jazyku. Ak máte ďalšie Adobe ID, ktoré má neobmedzené predplatenie Creative Cloud, prihláste sa s týmto Adobe ID a znova spustite aplikáciu.

Znova nainštalujte aplikáciu so správnym nastavením jazyka

Je taktiež možné, že aplikácia mohla byť nainštalovaná v miestnom nastavení alebo jazyku, odlišnom od toho, ktorý je vo vašom predplatení. 

Uistite sa, že ste aplikácie Adobe nainštalovali v jazyku podporovanom vašim predplatením. Tento jazyk je taktiež uvedený v chybovej hláške. Pre nainštalovanie aplikácie Adobe v konkrétnom jazyku, si pozrite Zmena nastavenia jazyka vašich Creative Cloud aplikácií.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?