Aktivácia produktu Elements

Ako aktivovať produkt Elements

Aktivujte svoje produkty Elements a overte tak softvérovú licenciu a priraďte ich k počítačom, v ktorých tieto produkty používate. Aktivácia je povinný proces, ktorý vyžaduje, aby sa softvér pripojil k serverom Adobe prostredníctvom internetu. Aktivácia pomáha chrániť vaše počítače a prostredie pred škodlivým kódom overením, či máte originálny softvér Adobe.

Skôr ako začnete, skontrolujte, či ste už do svojho zariadenia nainštalovali produkt Elements. Pokyny na inštaláciu produktov Elements nájdete v časti:

Ak chcete aktivovať zakúpený produkt Elements, postupujte takto:

 1. Na obrazovke nižšie vyberte produkt Elements, ktorý chcete aktivovať.

  Inštalácia Editora fotografií alebo Editora videa

 2. Prihláste sa pomocou identifikátora Adobe ID a hesla.

  Prihlasovacia obrazovka

 3. Na uvítacej obrazovke kliknite na položku Aktivovať.

  Aktivácia produktu Elements 2020 v systéme macOS
  Aktivácia produktu Elements

 4. Na nasledujúcej obrazovke zadajte sériové číslo a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Obrazovka zadania sériového čísla

  Váš produkt Elements sa úspešne spustí.

  Poznámka:

  Nemôžete nájsť svoje sériové číslo?Pozrite si časť Vyhľadajte sériové číslo vášho produktu Elements a zistite viac.

  Dostali ste kód na uplatnenie? Použite svoj akčný kód na získanie sériového čísla. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomoc s kódmi na uplatnenie.

Ako spustiť bezplatnú skúšobnú verziu po inštalácii

Na vyskúšanie produktov Elements získate bezplatnú skúšobnú verziu na 30 dní. Ak chcete spustiť skúšobnú verziu po nainštalovaní produktu Elements, postupujte takto:

 1. Na danej obrazovke vyberte produkt Elements, pre ktorý chcete začať skúšobné obdobie.

  Inštalácia Editora fotografií alebo Editora videa

 2. Prihláste sa pomocou identifikátora Adobe ID a hesla.

  Prihlasovacia obrazovka

 3. Na uvítacej obrazovke kliknite na položku Vyskúšať.

  Vyskúšať produkty Elements

 4. Kliknite na možnosť Začať bezplatnú skúšobnú verziu, čím potvrdíte skúšobné obdobie.

  Začať bezplatné skúšobné obdobie

  Produkt Elements je úspešne spustený.

Ako previesť skúšobnú verziu na zakúpenú verziu

Keď spustíte produkt Elements, zobrazí sa obrazovka s informáciou o počte dní zostávajúcom do vypršania platnosti skúšobnej verzie. Na tejto obrazovke kliknite na možnosť Kúpiť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a preveďte svoju skúšobnú verziu na úplnú.

Prevedenie skúšobnej verzie na zakúpený produkt

Použite sériové číslo, ktoré ste dostali, na prevedenie skúšobnej verzie na úplnú verziu. Sériové číslo začína číslom 1057 alebo 1143. Sériové číslo dostanete v závislosti od typu nákupu: 

 • Z webovej stránky Adobe: Keď zakúpite Adobe Photoshop Elements, dostanete sériové číslo v e-maile od spoločnosti Adobe. Hľadajte riadok predmetu s textom „Vaše sériové číslo“ alebo „Vaše sériové čísla“.
 • DVD: Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane obalu DVD. Ak máte softvér v obálke, môže sa sériové číslo nachádzať priamo v nej. 

Poznámka:

Sériové číslo má 24 číslic a líši sa od kódu na uplatnenie, ktorý je alfanumerický. Svoj akčný kód môžete použiť na získanie sériového čísla

Ako vyriešiť časté chyby pri aktivácii

Zistite, ako vyriešiť niektoré bežné problémy so sériovým číslom pri pokuse o aktiváciu produktu Elements.

Chyba – neplatný sériový kľúč

Spoločnosť Adobe blokuje sériové čísla, ktoré neboli vydané spoločnosťou Adobe alebo ktoré neoprávnení predajcovia používali podvodne na výrobu napodobenín softvéru. O tom, že sériové číslo bolo blokované z tohto dôvodu sa, bohužiaľ, môžete dozvedieť až pri opätovnej aktivácii alebo preinštalovávaní softvéru Adobe. 

Neplatný sériový kľúč

Ak sa zobrazí správa „Neplatné sériové číslo“, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či pri inštalácii produktu používate správne sériové číslo. Sériové číslo má iba 24 čísel.

  Ohľadom ďalších informácií si pozrite časť Vyhľadanie sériového čísla vášho produktu Elements

 2. Ak je sériové číslo priradené k softvéru zablokované, vyhľadajte informácie na tejto stránke, aby ste tento problém rýchlo vyriešili.

Chyba kódu na uplatnenie

Sériové číslo aj akčný kód majú 24 prvkov. Sériové číslo má však 24 číslic, zatiaľ čo akčný kód má 24 alfanumerických prvkov. Ak namiesto sériového čísla zadávate akčný kód, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Akčný kód namiesto sériového kľúča

Ak chcete túto chybu vyriešiť, uistite sa, že namiesto sériového čísla nezadávate akčný kód. Ak chcete získať sériové číslo potrebné na inštaláciu softvéru, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Uplatnenie nákupu.

 2. Prihláste sa alebo si vytvorte identifikátor Adobe ID.

 3. Zadajte akčný kód a potom kliknite na možnosť Uplatniť.

 4. Poznamenajte si zobrazené sériové číslo.

 5. Sériové číslo zadajte, keď sa vám počas inštalácie zobrazí výzva.

 6. Uložte si akčný kód pre budúci prístup k sériovému číslu pre prípad, že by ste potrebovali softvér znovu inštalovať.

Zrušený sériový kľúč

Spoločnosť Adobe blokuje sériové čísla, ktoré neboli vydané spoločnosťou Adobe alebo ktoré neoprávnení predajcovia používali podvodne na výrobu napodobenín softvéru. O tom, že sériové číslo bolo blokované z tohto dôvodu sa, bohužiaľ, môžete dozvedieť až pri opätovnej aktivácii alebo preinštalovávaní softvéru Adobe. 

Chyba – zrušený sériový kľúč

Ak sa zobrazí správa „Zrušené sériové číslo“, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či pri inštalácii produktu používate správne sériové číslo. Sériové číslo má iba 24 čísel.

  Ohľadom ďalších informácií si pozrite časť Vyhľadanie sériového čísla vášho produktu Elements

 2. Ak je sériové číslo priradené k softvéru zablokované, vyhľadajte informácie na tejto stránke, aby ste tento problém rýchlo vyriešili.

Platnosť sériového kľúča vypršala

Táto správa sa zobrazuje, pretože na aktiváciu produktu Elements používate sériové číslo, ktorého platnosť vypršala. Deje sa tak preto, že platnosť zostavenia softvéru, ktoré ste používali, vypršala alebo sériové číslo použité na licencovanie aplikácie už nie je platné. V oboch týchto prípadoch si musíte zakúpiť nový produkt Elements.

Sériové číslo, ktorého platnosť vypršala

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu