Zistite, ako uplatniť svoj nákup, prekonvertovať svoj kód na uplatnenie na sériové číslo, kód na uplatnenie použiť na aktiváciu členstva Adobe Creative Cloud alebo predplatného Acrobat DC a oveľa viac.

Ak ste si kúpili svoj produkt Adobe v obchode alebo od predajcu, je možné, že ste dostali kód na uplatnenie. Predtým ako budete môcť začať používať svoj produkt, uplatnite tento kód.

Adobe ponúka rôzne typy produktov a kódov na uplatnenie. Prejdite si nižšie uvedené možnosť a kliknite na príslušnú ponuku. Zobrazia sa vám informácie o spôsobe uplatnenia svojho kódu.

Ak nemáte istotu o type svojho kódu, prečítajte si časť Typy kódov.

Predplatné – predajná verzia

 Navštívte časť Uplatniť členstvo v službe Creative Cloud alebo Uplatniť predplatné Acrobat DC.

 Prihláste sa alebo si vytvorte Adobe ID. 

 Zadajte kód na uplatnenie a potom kliknite na možnosť Aktivovať členstvo.

Príklad: Creative Cloud

Edícia pre študentov a učiteľov – predplatné

 Navštívte časť Uplatniť členstvo v službe Creative Cloud.

 Prihláste sa alebo si vytvorte Adobe ID. 

 Vyplnením poskytnutého formuláru potvrďte svoj akademický stav.

Príklad: Vydanie Creative Cloud študentov a učiteľov


Predávaný produkt bez predplatného

 Navštívte časť Uplatnite svoj nákup.

 Prihláste sa alebo si vytvorte Adobe ID.

Zadajte kód na uplatnenie pre svoj produkt a potom kliknite na Uplatniť.

Príklad: Photoshop Elements, Premiere Elements, Adobe Captivate

Výukový produkt bez predplatného

 V Severnej Amerike? Navštívte stránku overenia kvalifikácie. Nie ste v Severnej Amerike? Navštívte portál zákazníckej podpory spoločnosti Adobe.

 Prihláste sa alebo si vytvorte Adobe ID.

Potvrďte svoj akademický status. 

Príklad: Acrobat Professional 2017


Uplatnite svoj kód

V závislosti na pláne alebo produkte pre ktorý chcete uplatniť kód, vyberte si jednu z týchto možností:

Predplatné – predajná verzia

Vyžaduje sa kód na uplatnenie

 1. Prihláste sa alebo si vytvorte Adobe ID.

 2. Zadajte kód na uplatnenie a potom kliknite na možnosť Aktivovať členstvo.

  Uplatnenie kódu
  Uplatnenie kódu

 3. Odsúhlaste podmienky.

 4. Na stránke pre kreditnú kartu zadajte detaily kreditnej karty a kliknite na Save (uložiť). Na preskočenie zadávania detailov kreditnej karty kliknite na Pripomenúť neskôr. Zadanie detailov kreditnej karty vám pomôže zabezpečiť kontinuitu vášho predplatného.

   

 5. Stiahnite a nainštalujte si softvér.

Poznámka:

Ak už máte existujúce predplatné, pozrite si Mám aktívne predplatné. Ako použijem kód na uplatnenie?

Edícia pre študentov a učiteľov – predplatné

Vyžaduje sa kód na uplatnenie

 1. Prihláste sa alebo si vytvorte Adobe ID.

 2. Vyplnením poskytnutého formuláru potvrďte svoj akademický stav.

  Uplatnenie kódu
  Uplatnenie kódu

 3. Zadať kód na uplatnenie.

 4. Odsúhlaste podmienky.

 5. Na stránke pre kreditnú kartu zadajte detaily kreditnej karty a kliknite na Save (uložiť). Na preskočenie zadávania detailov kreditnej karty kliknite naPripomenúť neskôr. Zadanie detailov kreditnej karty vám pomôže zabezpečiť kontinuitu vášho predplatného.

 6. Stiahnite a nainštalujte si softvér.

Poznámka:

Ak už máte existujúce predplatné, pozrite si Mám aktívne predplatné. Ako použijem kód na uplatnenie?

Predávaný produkt bez predplatného

Vyžaduje sa kód na uplatnenie

Na získanie sériového čísla potrebného pre inštaláciu svojho softvéru postupujte nasledovne:

 1. Navštívte časť Uplatnite svoj nákup.

 2. Prihláste sa alebo si vytvorte Adobe ID.

 3. Zadajte kód na uplatnenie a potom kliknite na možnosť Uplatniť.

 4. Zobrazené sériové číslo si poznačte.

 5. Sériové číslo zadajte počas inštalácie, keď vás o to systém požiada.

 6. Uložte si uplatňovací kód pre prístup k svojmu sériovému číslu pre prípad, že budete potrebovať reinštaláciu softvéru.

Poznámka:

Kód na uplatnenie a sériové číslo nie sú vzájomne zameniteľné.Dajte pozor, aby ste počas inštalácie zadávali sériové číslo. 

Výukový produkt bez predplatného

Vyžaduje sa produktový kľúč

Skôr než budete môcť pokračovať v inštalácii softvéru overte svoju spôsobilosť na získanie trvalej edície pre študenta/učiteľa.

Ak sa nachádzate v Severnej Amerike, prejdite na stránku overenia kvalifikácie, kde zadajte produktový kód a vyplňte formulár o potvrdení, že ste učiteľom/študentom.  Sériové číslo vám bude zaslané do 1-2 pracovných dní.  

Ak sa nachádzate mimo územie Severnej Ameriky, vyplňte formulár na overenie študenta/učiteľa, ktorý nájdete na portáli zákazníckej podpory Adobe. Sériové číslo vám pošleme do 2 až 4 dní.

Prevezmite a nainštalujte edíciu softvéru určeného pre študentov a učiteľov v skúšobnom režime, kým čakáte na sériové číslo od spoločnosti Adobe.

Softvér môžete obmedzený čas používať aj v skúšobnom režime. Po skončení skúšobného obdobia je na ďalšie používanie edície softvéru určeného pre študentov a učiteľov potrebné sériové číslo.  

Mám aktívne predplatné Ako použijem kód na uplatnenie?

Ak už máte aktívne predplatné, stále môžete použiť k´d na uplatnenie pre to isté predplatné alebo iné predplatné. Podľa toho, či ste si kúpili svoje predplatné s tým istým alebo iným Adobe ID, váš kód na uplatnenie je nastavený rôznymi spôsobmi voči vášmu aktuálnemu predplatnému.

Nižšie si vyberte možnosť, ktorá platí pre vás:

Ak ste si kúpili svoje predplatné s tým istým Adobe ID

Ak už máte ten istý plán alebo produkt a uplatníte s tým istým Adobe ID:  

 • Ak váš plán platby je Ročný plán, s mesačnými platbami, tak po uplatnení kódu Adobe prestane sťahovať platby z vašej kreditnej karty. Po uplynutí doby predplatného uplatnením kódu, Adobe obnoví sťahovanie platieb z vašej kreditnej karty.
 • Ak váš plán platby je Ročný plán, predplatený, tak na koniec termínu plateného predplatného sa pridá termín kódu na uplatnenie.

Poznámka:

Ak uplatníte kód na uplatnenie s tým istým Adobe ID pre iný produkt, vaše predplatné pobeží súbežne s vašim existujúcim vyplateným predplatným. Vezmime si napríklad scenár, v ktorom máte existujúce predplatné pre plán Creative Cloud Photography s 20 GB úložiskom. Avšak máte kód na uplatnenie plánu Creative Cloud All Apps. V tomto prípade, ak uplatníte kód na uplatnenie, tak vaše predplatné pre Creative Cloud All Apps pobeží súbežne s existujúcim plánom Creative Cloud Photography.

Ak ste si kúpili svoje predplatné s iným Adobe ID

Ak uplatníte kód na uplatnenie s iným Adobe ID pre ten istý alebo iný plán alebo produkt, vaše predplatné pobeží súbežne s vašim existujúcim vyplateným predplatným.

Ak ste si kúpili svoje predplatné od veľkoobchodníka

Svoje predplatné si môžete kúpiť od ktoréhokoľvek veľkoobchodníka, ktorý distribuuje produkty Adobe prostredníctvom kódov na uplatnenie. V tomto prípade, vaše uplatnenie funguje rovnakým spôsobom ako predplatné zakúpené z webovej stránky Adobe, s výnimkou ak váš plán platby je Ročný plán, s mesačnými platbami. Tento plán sa nepredáva cez veľkoobchodný kanál.

Ak ste v krajine obsluhovanej Digital River

V niektorých krajinách sú zákazníci Adobe obsluhovaní Digital River, autorizovaným distribútorom Adobe Tu je zoznam krajín obsluhovaných Digital River

Ak ste si kúpili svoje aktuálne predplatné z webovej stránky Adobe, dostanete chybové hlásenie „INVALID CODE“ ak sa pokúsite uplatniť svoj kód. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • Kontaktujte Adobe starostlivosti o zákazníkov na zrušenie existujúceho vyplateného predplatného pred dátum automatického obnovenia. 24 hodín po zrušení, uplatnite kód na uplatenie s tým istým Adobe ID.
 • Uplatniť kód na uplatnenie s iným Adobe ID. V tomto prípade, vaše existujúce vyplatené predplatné pokračuje s automatickým obnovením a beží súbežne s novým predplatným pod iným Adobe ID.

Ak ste si kúpili svoje existujúce predplatné od distribútora (nie z webovej stránky Adobe) a dostali ste kód na uplatnenie v krajine v ktorej si môžete taktiež kúpiť priamo z webovej stránky Adobe:

 • Vaše predplatné bude predĺžené ak máte ten istý produkt a uplatníte s tým istým Adobe ID.

Poznámka:

Od distribútora si nemôžete kúpiť plán predplatného ABM. Tento plán sa nepredáva cez veľkoobchodný kanál.

Ak plán predplatného PUF, predplatený, tak na koniec termínu plateného predplatného sa pridá termín kódu na uplatnenie.

 • Vaše predplatné beží súbežne s vašim existujúcim vyplateným predplatným ak uplatníte kód na uplatnenie s tým istým Adobe ID pre iný produkt.
 • Vaše predplatné beží súbežne s vašim existujúcim vyplateným predplatným ak uplatníte kód na uplatnenie s iným Adobe ID pre ten istý produkt alebo pre iný produkt.

Riešenie problémov s kódmi na uplatnenie

Hľadáte rýchle odpovede? Tu sú niektoré všeobecné otázky a odpovede.

Môj kód na uplatnenie je neplatný. Čo sa deje?

Vyskúšajte tieto riešenia:

 • Ubezpečte sa, či ste vpísali kód správne. Kódy na uplatnenie obsahujú ako písmená tak aj číslice. Ľahko ste si mohli zameniť niektoré číslice a písmená, ako je nula a jedno z písmen „0“ a „I“.
 • Ubezpečte sa, či zadávate kód na správnom mieste na uplatnenie. Mohli ste zadať kód na uplatnenie pre trvalý produkt namiesto kódu predplatného alebo kód predplatného namiesto kódu pre zakúpený trvalý produkt. Ubezpečte sa, či ste zadali kód na mieste pre uplatnenie uvedenom na vašej vložke, karte alebo v e-maile. Pri predplatenom produkte prejdite na možnosť Uplatnenie a kód na uplatnenie alebo pri trvalých produktoch prejdite na Uplatnite svoj nákup.
 • Skúste uplatniť kód z iného prehliadača.
 • Ubezpečte sa, či kód, ktorý zadávate je kódom na uplatnenie a nie niektorým z iných typov kódov. Iné kódy, ako je napríklad numerický kód UPC na vašej vložke, karte alebo v e-maile, nie sú vašimi kódmi na uplatnenie. Pri kontrole správnosti kódu na uplatnenie si prezrite časť Typy kódov.
 • Pozrite si informácie o svojom účte. Možno máte svoje predplatné alebo produkt prístupný a zaregistrovaný vo vašom účte Adobe. Bližšie informácie nájdete vo svojom účte Adobe ID v časti Správa vášho účtu Adobe ID.

Nemôžem nájsť nálepku so svojím kódom na uplatnenie.

24-miestny kód na uplatnenie nájdete na zoškrabávacom štítku na produktových kartách, prípadne ho nájdete vložený v krabicovom produkte či v texte e-mailovej správy, ak ste si nezakúpili fyzický produkt. Ak váš produkt neobsahuje kód na uplatnenie, obráťte sa na predajcu.

Pomocník! Vyskytla sa táto chyba: „Oops! Táto karta bola zakúpená v krajine, ktorá sa nezhoduje s vaším Adobe ID. Môžete sa pokúsiť prihlásiť pomocou iného Adobe ID alebo nás kontaktovať kvôli pomoci“.

Som vyzývaný zadať sériové číslo, keď sa pokúšam spustiť aplikáciu alebo sa prihlásiť do svojho účtu Creative Cloud. Myslel som si, že nebudem potrebovať sériové číslo pre Creative Cloud.

Máte pravdu—nepotrebujete sériové číslo. Môže však byť potrebné na aktiváciu vášho členstva v službe Creative Cloud.

Riešenia tohto problému nájdete v časti Riešenie problémov v prípade, že aplikácie Creative Cloud požadujú sériové číslo.

Typy kódov

Kód Popis Príklad
Kód na uplatnenie Kód na uplatnenie pozostáva z 24 alfanumerických znakov J72D-I83E-N87F-213E-B980-K915
Produktový kód Produktový kód môže pozostávať z 19, 21 alebo 22 alfanumerických znakov.
 • 19-miestne číslo:  000-6219-8721-6757-3308
 • Príklad 21 alfanumerických znakov:  PREP2-8725-0927-7937-6725
 • Príklad 22 alfanumerických znakov:  APROM2-5305-3616-9318-0982
Sériové číslo Sériové číslo pozostáva iba z 24 čísel. 8721-0892-0867-4459-9223-2874

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online