Naučte sa preberať, inštalovať a spustiť skúšobné verzie aplikácií služby Creative Cloud.

Prevzatie prvej skúšobnej verzie aplikácie

Vitajte v službe Creative Cloud! Ak chcete začať, jednoducho si prevezmite svoju prvú skúšobnú verziu aplikácie z webovej stránky spoločnosti Adobe.

Počítačová aplikácia Adobe Creative Cloud, pomocou ktorej budete v budúcnosti spravovať preberanie aplikácií, sa nainštaluje súčasne. Skúšobný čas začína plynúť nainštalovaním každej aplikácie.

 1. Prejdite na katalóg aplikácií Creative Cloud. Nájdite aplikáciu, ktorú chcete prevziať, ako napríklad Photoshop, a kliknite na položku Prevziať skúšobnú verziu.

  Kliknite na Prevziať skúšobnú verziu

  Poznámka:

  Ak si chcete zabezpečiť úspešné preberanie, postupujte podľa nasledujúcich návrhov pred prevzatím skúšobnej verzie aplikácie:

  • Uistite sa, že máte oprávnenia správcu pre účet, ktorý používate (Windows | Mac OS).
  • Používajte najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer (Windows), Firefox (Windows alebo Mac OS), Chrome (Windows alebo Mac OS) alebo Safari (Mac OS).
  • Zakážte blokovanie kontextových okien vo vašom prehliadači. Pokyny nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača.
  • Vypnite bránu firewall a bezpečnostný softvér tretej strany, pretože by mohli narušiť preberanie (Windows | Mac OS).

  Poznámka:

  Ak ste si zaplatili predplatné Creative Cloud, prečítajte si Preberanie a pokyny pre inštaláciu Creative Cloud.
  Ešte nemáte členstvo v Creative Cloud ani skúšobnú verziu? Prečítajte si časť Začnite s Creative Cloud.

 2. Zobrazí sa obrazovka s pár otázkami o spôsobe využitia skúšobnej verzie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

  Ak Adobe ID nemáte, kliknite na možnosť Zaregistrovať Adobe ID a podľa pokynov si vytvorte Adobe ID.

  Otázky týkajúce sa používania skúšobnej verzie

  Poznámka:

  Ďalšie informácie o Adobe ID si prečítajte v časti Pomocník pre identifikátor Adobe ID, prihlásenie a prácu s účtom.

 3. Vaša aplikácia sa začne preberať. Súčasne sa zobrazí aj počítačová aplikácia Creative Cloud, ktorá bude spravovať zvyšok inštalačného procesu. Skontrolujte priebeh preberania v stavovom riadku vedľa názvu aplikácie.

  Poznámka:

  V závislosti od rýchlosti vašej siete môže preberanie aplikácie istý čas trvať.

 4. Vaša aplikácia sa nainštaluje a spustí automaticky. V rovnaký čas začne plynúť lehota vašej skúšobnej verzie.

  Novú aplikáciu môžete spustiť rovnakým spôsobom, ako to robíte pri všetkých iných aplikáciách v počítači. Vaša nová aplikácia sa nainštaluje na rovnaké miesto, kde sa obyčajne inštalujú vaše aplikácie. Ide o priečinok Programové súbory (Windows) alebo Aplikácie (Mac OS).

  Poznámka:

  Máte problémy s prvým prevzatím? Prečítajte si časť Riešenie problémov s preberaním Creative Cloud a problémami s inštaláciou.

  Poznámka:

  Predvolene sa po inštalácii novej aplikácie Creative Cloud z počítača odstránia predošlé verzie aplikácie. Ak si chcete ponechať predošlé nainštalované verzie, kliknite na možnosť Pokročilé možnosti a zrušte označenie poľa Odstrániť staré verzie v dialógovom okne s potvrdením aktualizácie.

  Na svojom počítači môžete viaceré verzie rovnakej aplikácie spúšťať súčasne – výnimkou je len Adobe Acrobat. Inštalácia Adobe Acrobat XI alebo Acrobat DC odinštaluje všetky predchádzajúce verzie Acrobat.

 5. Pokiaľ chcete kedykoľvek previesť skúšobnú verziu na úplné členstvo, prečítajte si Prevod skúšobnej verzie na platené členstvo v Creative Cloud.

  Tlačidlo Kúpiť teraz sa zobrazí vedľa názvu produktu v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Na zakúpenie členstva v Creative Cloud kliknite na možnosť Kúpiť teraz a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prevezmite si viac skúšobných verzií aplikácií

Po prevzatí prvej aplikácie môžete počítačovú aplikáciu Creative Cloud použiť na jednoduché prezeranie, inštaláciu, spúšťanie a správu všetkých aplikácií alebo služieb Creative Cloud.

 1. Kliknite na ikonu služby Creative Cloud , ktorá sa nachádza na paneli úloh (Windows) alebo na paneli ponuky Apple (Mac OS), a otvorte počítačovú aplikáciu Creative Cloud. Pokiaľ už nie je vybraná, kliknite na kartu Aplikácie v hornej časti okna.

  Zobrazí sa nainštalovaná skúšobná verzia aplikácie spoločne so zoznamom ostatných aplikácií, ktorými môžete prechádzať a vyskúšať ich.

  Poznámka:

  Ak sa ikona Creative Cloud nezobrazuje, možno ste ukončili počítačovú aplikáciu Creative Cloud. Opätovné spustenie:

  • Windows: Vyberte Štart> Programy > Adobe Creative Cloud.
  • Mac OS: Vyberte Go> Aplikácie> Adobe Creative Cloud> Adobe Creative Cloud.

  Poznámka:

  Na manuálne prevzatie počítačovej aplikácie Creative Cloud navštívte stránku počítačovej aplikácie Creative Cloud.

 2. V časti všetkých aplikácii prejdite na časť SKÚŠOBNÉ VERZIE APLIKÁCIÍ, kde si nájdite aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

  Skúšobné verzie aplikácií
 3. Kliknite na možnosť Skúsiť.

  Vaša aplikácia sa začne preberať. Skontrolujte priebeh preberania v stavovom riadku vedľa názvu aplikácie.

  Poznámka:

  V závislosti od rýchlosti vašej siete môže preberanie aplikácie istý čas trvať.

 4. Na spustenie vašej novej aplikácie kliknite na tlačidlo Spustiť skúšobnú verziu na paneli aplikácií.

  Novú aplikáciu môžete spustiť rovnakým spôsobom, ako to robíte pri všetkých iných aplikáciách v počítači. Vaša nová aplikácia sa nainštaluje na rovnaké miesto, kde sa obyčajne inštalujú vaše aplikácie. Ide o priečinok Programové súbory (Windows) alebo Aplikácie (Mac OS).

  Kliknite na Spustiť skúšobnú verziu

  Poznámka:

  Predvolene sa po inštalácii novej aplikácie Creative Cloud z počítača odstránia predošlé verzie aplikácie. Ak si chcete ponechať predošlé nainštalované verzie, kliknite na možnosť Pokročilé možnosti a zrušte označenie poľa Odstrániť staré verzie v dialógovom okne s potvrdením aktualizácie.

  Na svojom počítači môžete viaceré verzie rovnakej aplikácie spúšťať súčasne – výnimkou je len Adobe Acrobat. Inštalácia Adobe Acrobat XI alebo Acrobat DC odinštaluje všetky predchádzajúce verzie Adobe Acrobat.

 5. Pokiaľ chcete kedykoľvek previesť skúšobnú verziu na úplné členstvo, prečítajte si Prevod skúšobnej verzie na platené členstvo v Creative Cloud.

  Tlačidlo Kúpiť teraz sa zobrazí vedľa názvu produktu v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Na zakúpenie členstva v Creative Cloud kliknite na možnosť Kúpiť teraz a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Kliknite na tlačidlo Kúpiť teraz

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online