Príručka používateľa Zrušiť

Zmena skúšobnej verzie služby Creative Cloud na platené členstvo

Zistite, ako zmeniť skúšobnú verziu služby Creative Cloud na platené členstvo.

Zmena skúšobnej verzie na platené členstvo

Vaše skúšobné členstvo Adobe Creative Cloud začína v deň registrácie do skúšobnej verzie. Vo väčšine prípadov sa skúšobná verzia automaticky zmení na platené členstvo. V prípade, že sa vám nezobrazila výzva na zadanie platobných údajov pri registrácii na skúšobnú verziu, môžete ju previesť na platené členstvo týmto spôsobom:

  1. Zvoľte si plán členstva a vyberte tlačidlo Kúpiť teraz.

  2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nákup.

    Poznámka: Uistite sa, že ste použili rovnakú e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri inštalácii skúšobných verzií aplikácií.

Riešenie problémov súvisiacich so skúšobnou verziou

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu