Customize DITA template for PDF output

Easily apply DITA templates and access ditafm-output controls from the PDF publishing panel. Store templates as a part of the .sts (setting) file for easy import and export.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online