Spravované služby Adobe Experience Manager | Opis produktu

S účinnosťou od 30. júla 2020

Opis produktu pre zákazníkov, ktorí sú držiteľmi licencií pre verziu 6.3 spravovaných služieb Adobe Experience Manager alebo licencií spred 4. apríla 2018, je k dispozícii tu

Spravované služby Adobe Experience Manager („spravované služby AEM“)

Čo je softvér Adobe Experience Manager Sites 6.5 („AEM Sites“)?

AEM Sites je platforma na správu obsahu a zážitkov na poskytovanie digitálnych prieskumov medzi zákazníkmi pre rôzne kanály. AEM Sites umožňuje organizáciám vytvárať a spravovať digitálne zážitky v škále všetkých kanálov.

Produkty a služby

Licenčná metrika

Spravované služby AEM Sites Basic

Na základný balík spravovaných služieb AEM Sites Basic

Spravované služby AEM Sites Enterprise

Na základný balík spravovaných služieb AEM Sites Enterprise

Spravované služby AEM Sites: obmedzenia produktu

1.  Spravované služby AEM Sites Basic

Licencia. Samostatný základný balík spravovaných služieb AEM Sites Basic musí mať licenciu na každé nasadenie AEM spravovaných služieb AEM Sites Basic. Spravované služby AEM Sites Basic zahŕňajú využívanie funkcií knižnice médií softvéru AEM Assets. 

Základný balík AEM Sites Managed Services Basic znamená jednu z nasledujúcich konfigurácií, ako je uvedené v príslušnej zákazke odberateľa:

(a)    AEM Sites: MS Basic 99,5 %. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu, 1 inštanciu Publish a 1 inštanciu Dispatcher na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1 terabajt za mesiac; a
  • Zálohovanie: 1,5 terabajtu.
 • 3 fázové inštancie navrhnuté ako 1 autorská inštancia, 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 300 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 150 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 300 gigabajtov.
 • až 10 súbežných používateľov;
 • až 3 milióny aktivít za mesiac;
 • službu úrovne 1; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Basic; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Basic.

(b)    AEM Sites: MS Basic HR 99,5 %. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu, 2 inštancie Publish a 2 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 750 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1,5 terabajtu za mesiac; a
  • Zálohovanie: 2,25 terabajtu.
 • 5 fázových inštancií navrhnuté ako 1 autorská inštancia, 2 inštancie Publish a 2 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 250 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 500 gigabajtov.
 • až 20 súbežných používateľov;
 • až 5 miliónov aktivít za mesiac; 
 • službu úrovne 1; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Basic HR; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Basic HR.

2.  Spravované služby AEM Sites Enterprise

Licencia. Samostatný základný balík AEM Sites Enterprise musí mať licenciu na každé nasadenie AEM spravovaných služieb AEM Sites Enterprise. Súčasť AEM Sites Managed Services Enterprise zahŕňa využívanie funkcií knižnice médií softvéru AEM Assets. Súčasť AEM Sites Managed Services Enterprise podlieha mantinelom výkonu pre systém AEM Sites.

Základný balík AEM Sites Managed Services Enterprise znamená jednu z nasledujúcich konfigurácií, ako je uvedené v príslušnej zákazke odberateľa:

(a) AEM Sites: MS Enterprise 99,5 %. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu, 1 inštanciu Publish a 1 Dispatcher inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1 terabajt za mesiac; a
  • Zálohovanie: 1,5 terabajtu.
 • 3 fázové inštancie navrhnuté ako 1 autorská inštancia, 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 300 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 150 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 300 gigabajtov.
 • až 40 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise.

(b)    AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5 %. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu, 2 inštancie Publish a 2 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 750 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1,5 terabajtu za mesiac; a
  • Zálohovanie: 2,25 terabajtu.
 • 5 fázových inštancií navrhnuté ako 1 autorská inštancia, 2 inštancie Publish a 2 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 250 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 500 gigabajtov.
 • až 40 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise HR; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise HR.

(c)    AEM Sites: MS Enterprise 99,9 %. Obsahuje:

 • 99,9 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 inštancie Publish a 2 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 750 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1,5 terabajtu za mesiac; a
  • Zálohovanie: 2,25 terabajtu.
 • 5 fázových inštancií navrhnuté ako 1 autorská inštancia, 2 inštancie Publish a 2 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 250 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 500 gigabajtov.
 • až 40 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise.

(d)    AEM Sites: MS Enterprise 99,95 %. Obsahuje:

 • 99,95 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 4 inštancie Publish a 4 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • 99,9 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 autorské inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 1,5 terabajtu;
  • Sieťový vstup/výstup: 3 terabajty za mesiac; a
  • Zálohovanie: 4,5 terabajtu.
 • 10 fázových inštancií navrhnuté ako 2 autorské inštancie, 4 inštancie Publish a 4 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 1 terabajt;
  • Sieťový vstup/výstup: 500 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 1 terabajt.
 • až 40 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise.

(e)    AEM Sites: MS Enterprise 99,99 %. Obsahuje:

 • 99,99 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 4 inštancie Publish a 4 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • 99,9 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 autorské inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 1,5 terabajtu;
  • Sieťový vstup/výstup: 3 terabajty za mesiac; a
  • Zálohovanie: 4,5 terabajtu.
 • 99,0 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 autorské inštancie, 4 inštancie Publish a 4 Dispatcher inštancie na použitie v predvýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie predvýrobného prostredia:
  • Úložisko: 1,5 terabajtu;
  • Sieťový vstup/výstup: 3 terabajty za mesiac; a
  • Zálohovanie: 4,5 terabajtu.
 • 10 fázových inštancií navrhnuté ako 2 autorské inštancie, 4 inštancie Publish a 4 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 1 terabajt;
  • Sieťový vstup/výstup: 500 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 1 terabajt.
 • až 40 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites Enterprise.

Čo je softvér Adobe Experience Manager Assets 6.5 („AEM Assets“)?

AEM Assets je nástroj na správu digitálnych aktív, ktorý je integrovaný s platformou Adobe Experience Manager a umožňuje zákazníkovi zdieľať a distribuovať digitálne aktíva. Používatelia môžu spravovať, ukladať a pristupovať k snímkam, videám, dokumentom, zvukovým klipom a multimédiám na použitie na webe, v tlači a na digitálnu distribúciu.

Produkty a služby

Licenčná metrika

Spravované služby AEM Assets Basic

Na základný balík spravovaných služieb AEM Assets Basic

Spravované služby AEM Assets Enterprise

Na základný balík spravovaných služieb AEM Assets Enterprise

Spravované služby AEM Assets: obmedzenia produktu

1.  Spravované služby AEM Assets Basic

Licencia. Samostatný základný balík spravovaných služieb AEM Assets Basic musí mať licenciu na každé nasadenie AEM spravovaných služieb AEM Assets Basic. Služby AEM Assets Managed Services Basic nezahŕňajú používanie funkcií Content Fragments, Experience Fragments a Content Services.

Základný balík AEM Assets Managed Services Basic znamená jednu z nasledujúcich konfigurácií, ako je uvedené v príslušnej zákazke odberateľa:

(a)    AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 1 TB. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 extra veľkú autorskú inštanciu a 1 Dispatcher inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách výrobného prostredia:
  • Úložisko: 1 terabajt;
  • Sieťový vstup/výstup: 1 terabajt za mesiac; a
  • Zálohovanie: 3 terabajty.
 • 2 fázové inštancie označené ako 1 extra veľká autorská inštancia a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 200 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 100 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 200 gigabajtov.
 • až 10 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 1; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie značkového portálu až pre 200 používateľov portálových značiek a až 1 terabajt úložiska na požiadanie;
  • použitie Smart Content Services; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka len na účely monitorovania používania obsahu zákazníka, ktorý je spravovaný v rámci súčasti AEM Asset Managed Services Basic.

(b)    AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 2,5 TB. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 extra veľkú autorskú inštanciu a 1 Dispatcher inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách výrobného prostredia:
  • Úložisko: 2,5 terabajtu;
  • Sieťový vstup/výstup: 1 terabajt za mesiac; a
  • Zálohovanie: 7,5 terabajtu.
 • 2 fázové inštancie označené ako 1 extra veľká autorská inštancia a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 200 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 100 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 200 gigabajtov.
 • až 15 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 1; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie značkového portálu až pre 500 používateľov portálových značiek a až 2,5 terabajtu úložiska na požiadanie;
  • použitie Smart Content Services; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka len na účely monitorovania používania obsahu zákazníka, ktorý je spravovaný v rámci súčasti AEM Asset Managed Services Basic.

(c)    AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 5 TB. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 extra veľkú autorskú inštanciu a 1 Dispatcher inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách výrobného prostredia:
  • Úložisko: 5 terabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1 terabajt za mesiac; a
  • Zálohovanie: 15 terabajtov.
 • 2 fázové inštancie označené ako 1 extra veľká autorská inštancia a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 200 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 100 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 200 gigabajtov.
 • až 20 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 1; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie značkového portálu až pre 1 000 používateľov portálových značiek a až 5 terabajtov úložiska na požiadanie;
  • použitie Smart Content Services; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka len na účely monitorovania používania obsahu zákazníka, ktorý je spravovaný v rámci súčasti AEM Asset Managed Services Basic.

2.  Spravované služby AEM Assets Enterprise

Licencia. Samostatný základný balík spravovaných služieb AEM Assets Enterprise musí mať licenciu na každé nasadenie AEM spravovaných služieb AEM Assets Enterprise. Služby AEM Assets Managed Services Enterprise nezahŕňajú používanie funkcií Content Fragments, Experience Fragments a Content Services.

Základný balík AEM Assets Managed Services Enterprise znamená jednu z nasledujúcich konfigurácií, ako je uvedené v príslušnej zákazke odberateľa:

(a)    AEM Assets: MS Enterprise 99,5 %. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 extra veľkú autorskú inštanciu a 1 Dispatcher inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách výrobného prostredia:
  • Úložisko: až do množstva terabajtov úložiska na dátové zdroje spravovaných služieb podrobne charakterizovaného v opise spravovaných služieb AEM Assets Enterprise SKU v objednávke predaja;
  • Sieťový vstup/výstup: 1 terabajt za mesiac; a
  • Zálohovanie: 3-násobok objemu úložiska výrobného prostredia.
 • 2 fázové inštancie označené ako 1 extra veľká autorská inštancia a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 200 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 100 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 200 gigabajtov.
 • až 40 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie značkového portálu až pre 1 000 používateľov portálových značiek a až 10 terabajtov úložiska na požiadanie;
  • použitie Smart Content Services; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnom mieste zákazníka s jediným účelom monitorovania používania obsahu zákazníka, ktorý je spravovaný v rámci spravovaných služieb AEM Asset Enterprise.

(b)    AEM Assets: MS Enterprise 99,9 %. Obsahuje:

 • 99,9 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 extra veľké autorské inštancie a 2 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách výrobného prostredia:
  • Úložisko: až do množstva terabajtov úložiska na dátové zdroje spravovaných služieb podrobne charakterizovaného v opise spravovaných služieb AEM Assets Enterprise SKU v objednávke predaja;
  • Sieťový vstup/výstup: 2 terabajty za mesiac; a
  • Zálohovanie: 3-násobok objemu úložiska výrobného prostredia.
 • 4 fázové inštancie označené ako 2 extra veľké autorské inštancie a 2 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 400 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 200 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 400 gigabajtov.
 • až 40 súbežných používateľov;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie značkového portálu až pre 1 000 používateľov portálových značiek a až 10 terabajtov úložiska na požiadanie;
  • použitie Smart Content Services; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnom mieste zákazníka s jediným účelom monitorovania používania obsahu zákazníka, ktorý je spravovaný v rámci spravovaných služieb AEM Asset Enterprise.

Čo je softvér Adobe Experience Manager Forms 6.5 („AEM Forms”)?

Softvér AEM Forms je podniková platforma pre dokumenty a formuláre, ktorá umožňuje zákazníkovi získavať a spracovávať informácie, poskytovať personalizovanú komunikáciu a chrániť a sledovať informácie. AEM Forms rozširujú obchodné procesy na mobilnú pracovnú silu a klientov rozšírením prístupu k službám pre používateľov vybavených počítačom, prenosným počítačom, smartfónom alebo tabletom.

Produkty a služby

Licenčná metrika

Spravované služby AEM Forms Basic

Na základný balík spravovaných služieb AEM Forms Basic

Spravované služby AEM Forms Enterprise

Na základný balík spravovaných služieb AEM Forms Enterprise

Spravované služby AEM Forms: obmedzenia produktu

1.  Spravované služby AEM Forms Basic

Licencia. Samostatný základný balík spravovaných služieb AEM Forms Basic musí mať licenciu na každé nasadenie AEM spravovaných služieb AEM Forms Basic. Spravované služby AEM Forms Basic zahŕňajú využívanie funkcií knižnice médií softvéru AEM Assets. Spravované služby AEM Forms Basic podliehajú obmedzeniam licencovania AEM Forms.

Základný balík spravovaných služieb AEM Forms Basic znamená jednu z dvoch nasledujúcich konfigurácií, ako je uvedené v príslušnej zákazke odberateľa:

(a)    AEM Forms: MS Basic 99,5 % – 100 K/1 M. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu, 1 inštanciu Publish a 1 Dispatcher inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1 terabajt za mesiac; a
  • Zálohovanie: 1,5 terabajtu.
 • 3 fázové inštancie navrhnuté ako 1 autorská inštancia, 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 300 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 150 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 300 gigabajtov.
 • až 100 000 podaní formulárov za rok;
 • až 1 000 000 vykreslení dokumentov za rok;
 • službu úrovne 1; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo interaktívnych komunikáciách (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Basic, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckych stránok; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo dokumentoch (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Basic, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckej stránky.

(b)    AEM Forms: MS Basic HR 99,5 % – 300 K/3 M. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu, 2 inštancie Publish a 2 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 750 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1,5 terabajtu za mesiac; a
  • Zálohovanie: 2,25 terabajtu.
 • 5 fázových inštancií navrhnutých ako 1 autorská inštancia, 2 inštancie Publish a 2 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 250 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 500 gigabajtov.
 • až 300 000 podaní formulárov za rok;
 • až 3 000 000 vykreslení dokumentov za rok;
 • službu úrovne 1; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo interaktívnych komunikáciách (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Basic HR, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckych stránok; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo dokumentoch (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Basic HR, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckej stránky.

2.  Spravované služby AEM Forms Enterprise

Licencia. Samostatný základný balík spravovaných služieb AEM Forms Enterprise musí mať licenciu na každé nasadenie AEM spravovaných služieb AEM Forms Enterprise. Spravované služby AEM Forms Enterprise zahŕňajú využívanie funkcií knižnice médií softvéru AEM Assets. Spravované služby AEM Forms Enterprise podliehajú obmedzeniam licencovania AEM Forms.

Základný balík spravovaných služieb AEM Forms Enterprise znamená jednu z nasledujúcich konfigurácií, ako je uvedené v príslušnej zákazke odberateľa:

(a)    AEM Forms: MS Enterprise 99,5 % – 750 K/10 M. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu, 1 inštanciu Publish a 1 Dispatcher inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 •  celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1 terabajt za mesiac; a
  • Zálohovanie: 1,5 terabajtu.
 • 3 fázové inštancie navrhnuté ako 1 autorská inštancia, 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 300 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 150 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 300 gigabajtov.
 •  až 750 000 podaní formulárov za rok;
 •  až 10 000 000 vykreslení dokumentov za rok;
 •  službu úrovne 2; a
 •  nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo interaktívnych komunikáciách (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckych stránok; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo dokumentoch (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckej stránky.

(b)    AEM Forms:MS Enterprise HR 99,5 % – 1 M/15 M. Obsahuje:

 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu, 2 inštancie Publish a 2 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 750 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1,5 terabajtu za mesiac; a
  • Zálohovanie: 2,25 terabajtu.
 • 5 fázových inštancií navrhnutých ako 1 autorská inštancia, 2 inštancie Publish a 2 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 250 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 500 gigabajtov.
 • až 1 000 000 podaní formulárov za rok;
 • až 15 000 000 vykreslení dokumentov za rok;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo interaktívnych komunikáciách (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise HR, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckych stránok; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo dokumentoch (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise HR, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckej stránky.

(c)    AEM Forms: MS Enterprise 99,9 % – 2 M/30 M. Obsahuje:

 • 99,9 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 inštancie Publish a 2 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • 99,5 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 1 autorskú inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 750 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 1,5 terabajtu za mesiac; a
  • Zálohovanie: 2,25 terabajtu.
 • 5 fázových inštancií navrhnutých ako 1 autorská inštancia, 2 inštancie Publish a 2 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 500 gigabajtov;
  • Sieťový vstup/výstup: 250 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 500 gigabajtov.
 • až 2 000 000 podaní formulárov za rok;
 • až 30 000 000 vykreslení dokumentov za rok;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo interaktívnych komunikáciách (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckych stránok; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo dokumentoch (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckej stránky.

(d)    AEM Forms: MS Enterprise 99,95 % – 5 M/90 M. Obsahuje:

 • 99,95 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 4 inštancie Publish a 4 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • 99,9 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 autorské inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 1,5 terabajtu;
  • Sieťový vstup/výstup: 3 terabajty za mesiac; a
  • Zálohovanie: 4,5 terabajtu.
 • 10 fázových inštancií navrhnutých ako 2 autorské inštancie, 4 inštancie Publish a 4 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 1 terabajt;
  • Sieťový vstup/výstup: 500 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 1 terabajt.
 • až 5 000 000 podaní formulárov za rok;
 • až 90 000 000 vykreslení dokumentov za rok;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo interaktívnych komunikáciách (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckych stránok; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo dokumentoch (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckej stránky.

(e)    AEM Forms: MS Enterprise 99,99 % – 10 M/200 M. Obsahuje:

 • 99,99 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 4 inštancie Publish a 4 Dispatcher inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • 99,9 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 autorské inštancie na použitie vo výrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie výrobného prostredia:
  • Úložisko: 1,5 terabajtu;
  • Sieťový vstup/výstup: 3 terabajty za mesiac; a
  • Zálohovanie: 4,5 terabajtu.
 • 99,0 % minimálny percentuálny podiel času prevádzky pre 2 autorské inštancie, 4 inštancie Publish a 4 Dispatcher inštancie na použitie v predvýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých autorských inštanciách a inštanciách publikácie predvýrobného prostredia:
  • Úložisko: 1,5 terabajtu;
  • Sieťový vstup/výstup: 3 terabajty za mesiac; a
  • Zálohovanie: 4,5 terabajtu.
 • 10 fázových inštancií navrhnutých ako 2 autorské inštancie, 4 inštancie Publish a 4 inštancie Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí;
 • celková súhrnná kapacita vo všetkých pracovných inštanciách:
  • Úložisko: 1 terabajt;
  • Sieťový vstup/výstup: 500 gigabajtov za mesiac; a
  • Zálohovanie: 1 terabajt.
 • až 10 000 000 podaní formulárov za rok;
 • až 200 000 000 vykreslení dokumentov za rok;
 • službu úrovne 2; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo interaktívnych komunikáciách (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckych stránok; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo dokumentoch (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms Enterprise, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckej stránky.

Doplnky

Produkty a služby

Licenčná metrika

Aplikovateľnosť doplnkových produktov a služieb

AEM Assets pre súčasti Sites/Forms

Na nasadenie

AEM Sites alebo AEM Forms

Asset Share

Na balík AEM Assets Enterprise

AEM Forms pre súčasti Sites/Assets

Na nasadenie

AEM Sites alebo AEM Assets

Dodatočná licenčná kapacita AEM Forms

Na balík

AEM Forms Enterprise

AEM Screens Standard 

Na prehrávač

AEM Sites Enterprise alebo AEM Assets Enterprise

AEM Screens Premium 

Na prehrávač

AEM Sites Enterprise alebo AEM Assets Enterprise

AEM Sites pre súčasti Assets/Forms

Na nasadenie

AEM Assets alebo AEM Forms

Brand Portal Na používateľa Brand Portal AEM Assets Enterprise

Commerce Integration Framework

Na nasadenie

Webové stránky AEM (okrem AEM Sites: MS Basic 99,5 % SLA)

Ďalší súbežný používateľ

Na nasadenie

AEM Sites Enterprise alebo AEM Assets Enterprise

Inštancia pre vývoj (QA) Na nasadenie AEM Sites, AEM Assets alebo AEM Forms
Vývoj (QA) za mesiac Inštancia na mesiac AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise alebo AEM Forms Enterprise

Zabezpečenie dokumentu

Na príjemcu

AEM Forms Enterprise

Dynamic Media
(On-demand Services)

Počet zobrazení stránky za mesiac

AEM Sites alebo AEM Assets

Zvýšené zabezpečenie

Na objednávku

AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise alebo AEM Forms Enterprise

Image Authoring Work Station
(On-premise Software)

Na inštanciu

AEM Assets

Pracovné postupy JEE

Na nasadenie

AEM Forms Enterprise

Personalized Media
(On-demand Services)

Ročná návštevnosť – zobrazenia stránky

AEM Assets alebo AEM Assets pre súčasti Sites/Forms

AEM Sites: MS – spravovaná produkčná kapacita

Na balík

AEM Sites

AEM Forms: MS – spravovaná produkčná kapacita Na balík AEM Forms Enterprise
AEM Assets: MS – spravovaná produkčná kapacita Na balík AEM Assets Enterprise

Spravované úložisko

Na balík s kapacitou 250 gigabajtov

AEM Sites, AEM Forms alebo AEM Assets pre súčasti Sites/Forms

Pracovná inštancia Na inštanciu AEM Sites, AEM Assets alebo AEM Forms

Sieť na dodávanie obsahu

Na balík s kapacitou 500 gigabajtov

Spravované služby

Doplnky: obmedzenia produktu

AEM Assets pre súčasti Sites/Forms. Nasadenia AEM Assets pre súčasti Sites/Forms možno pridať iba do nasadenia AEM Deployment, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites Managed Services Basic alebo Enterprise alebo základný balík AEM Forms Managed Services Basic alebo Enterprise. Nasadenia AEM Assets pre súčasti Sites/Forms zahŕňajú:

 • minimálny percentuálny podiel času prevádzky zodpovedajúci minimálnemu percentuálnemu podielu času prevádzky vo výrobnom prostredí základných balíkov spravovaných služieb AEM Sites alebo AEM Forms, do ktorého sa pridáva produkt AEM Assets;
 • zvýšenie o 2 virtuálne CPU v autorskej inštancii výrobného prostredia a o 2 virtuálne CPU v autorskej inštancii nevýrobného prostredia základného balíka spravovaných služieb AEM Sites alebo základného balíka spravovaných služieb AEM Forms, do ktorého sa pridáva produkt AEM Assets;
 • až do celkového počtu súbežných používateľov autorizovaných v základnom balíku spravovaných služieb AEM Sites, do ktorého sa pridáva produkt AEM Assets, alebo až 40 súbežných používateľov, pokiaľ sa produkt AEM Assets pridáva do základného balíka spravovaných služieb AEM Forms;
 • až 1 terabajt úložiska na dátové zdroje spravovaných služieb;
 • až 3 terabajty zálohy;
 • úroveň služby zodpovedajúca úrovni služby výrobného prostredia základného balíka spravovaných služieb AEM Sites alebo základného balíka spravovaných služieb AEM Forms, do ktorého sa pridáva produkt AEM Assets; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie značkového portálu až pre 200 používateľov portálových značiek a až 1 terabajt úložiska na požiadanie;
  • použitie Smart Content Services; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnom mieste zákazníka s jediným účelom monitorovania používania obsahu zákazníka, ktorý je spravovaný v rámci spravovaných služieb AEM Asset.

Asset Share. Balíky Asset Share možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Assets Enterprise. Súčasť Asset Share zahŕňa použitie funkcie AEM Sites iba na vytvorenie vlastného mediálneho portálu na uľahčenie distribúcie digitálnych dátových zdrojov zákazníka uložených v systéme AEM Assets pre interné a externé skupiny.

Balíky Asset Share obsahujú:

 • 1 extraveľkú inštanciu publikácie a podľa potreby 1 Dispatcher inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí; a
 • 1 extra veľká pracovná inštancia označená ako inštancia Publish a podľa potreby 1 fázová inštancia označená ako inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí.

AEM Forms pre súčasti Sites/Assets. Nasadenia doplnkov AEM Forms pre súčasti Sites/Assets možno pridať iba do nasadenia AEM Deployment, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites Managed Services Basic alebo Enterprise alebo základný balík AEM Assets Managed Services Basic alebo Enterprise. Nasadenia AEM Forms pre súčasti Sites/Assets podliehajú obmedzeniam licencovania AEM Forms. Nasadenia AEM Forms pre súčasti Sites/Assets zahŕňajú:

 • minimálny percentuálny podiel času prevádzky zodpovedajúci minimálnemu percentuálnemu podielu času prevádzky v produkčnom prostredí základných balíkov AEM Assets Managed Services alebo AEM Sites Managed Services, do ktorého sa pridáva produkt AEM Forms;
 • 1 dodatočná inštancia Publish na použitie vo výrobnom prostredí a 1 dodatočná fázová inštancia označená ako inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí pri pridaní do základného balíka spravovaných služieb AEM Assets Basic alebo Enterprise;
 • až po celkový počet súbežných používateľov autorizovaných v základnom balíku spravovaných služieb AEM Assets alebo v základnom balíku spravovaných služieb AEM Sites, do ktorého sa pridáva produkt AEM Forms;
 • až 100 000 podaní formulárov za rok;
 • až 1 000 000 vykreslení dokumentov za rok;
 • úroveň služby zodpovedajúca úrovni služby výrobného prostredia základného balíka spravovaných služieb AEM Assets alebo základného balíka spravovaných služieb AEM Sites, do ktorého sa pridáva produkt AEM Forms; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo interaktívnych komunikáciách (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckych stránok; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na akýchkoľvek adaptívnych formulároch alebo dokumentoch (t. j. vykreslenie HTML na zachytávanie alebo zobrazovanie údajov, ktoré reaguje na rozloženie zariadenia a podľa potreby automaticky zobrazuje príslušné časti formulára/dokumentu) vytvorených a udržovaných spravovanými službami AEM Forms, ktoré spĺňajú definíciu zákazníckej stránky.

Dodatočná licenčná kapacita AEM Forms. Balíky dodatočnej licenčnej kapacity AEM Forms možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Forms Enterprise. Balíky dodatočnej licenčnej kapacity AEM Forms obsahujú:

 • 1 milión ďalších podaní formulárov za rok; a
 • 15 miliónov ďalších vykreslení dokumentov za rok.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Sites Enterprise alebo základný balík spravovaných služieb AEM Assets Enterprise. AEM Screens Standard sa môže používať iba na spravovanie obsahu videa a obrázkov, ktoré sú poslané z AEM Screens do prehrávača v plánovaných časoch a dátumoch. AEM Screens Standard neobsahuje práva na spravovanie inteligentného, ​​interaktívneho, personalizovaného ani dynamického obsahu. AEM Screens Standard je licencovaný podľa prehrávača a musí byť licencovaný v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu prehrávačov, kde sa používa funkcia AEM Screens Standard alebo ktorákoľvek jej časť alebo bola predtým aktivovaná (aj keď sa súvisle nepoužíva). Súčasť AEM Screens Standard nezahŕňa žiadne prehrávače ani integráciu, údržbu a prevádzku prehrávačov. Ak sa produkt AEM Screens Standard pridá do základného balíka spravovaných služieb AEM Assets Enterprise, AEM Screens Standard obsahuje funkcie produktu AEM Sites určené iba na uľahčenie používania produktu AEM Screens Standard zákazníkom. AEM Screens Standard pridané do spravovaných služieb AEM Sites Enterprise alebo AEM Assets Enterprise má minimálny percentuálny podiel času prevádzky 99,5 %. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia spúšťať produkt AEM Screens Standard na samostatnom nasadení AEM v prostredí spravovaných služieb.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Sites Enterprise alebo základný balík spravovaných služieb AEM Assets Enterprise. AEM Screens Premium zahŕňa všetky možnosti AEM Screens Standard a môže byť tiež použité na správu inteligentného, ​​interaktívneho, personalizovaného alebo dynamického obsahu, ktorý môže vyžadovať automatické určenie toho, či sa má dynamický obsah zobrazovať. AEM Screens Premium je licencovaný podľa prehrávača a musí byť licencovaný v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu prehrávačov, kde sa používa funkcia AEM Screens Premium alebo ktorákoľvek jej časť alebo bola predtým aktivovaná (aj keď sa súvisle nepoužíva). Súčasť AEM Screens Premium nezahŕňa žiadne prehrávače ani integráciu, údržbu a prevádzku prehrávačov. Ak sa produkt AEM Screens Premium pridá do základného balíka spravovaných služieb AEM Assets Enterprise, AEM Screens Premium obsahuje funkcie produktu AEM Sites určené iba na uľahčenie používania produktu AEM Screens Premium zákazníkom. AEM Screens Premium obsahuje funkciu, ktorá umožňuje prehrávačom interaktívnu alebo dotykovú aplikáciu. AEM Screens Premium pridané do spravovaných služieb AEM Sites Enterprise alebo AEM Assets Enterprise má minimálny percentuálny podiel času prevádzky 99,5 %. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia spúšťať produkt AEM Screens Enterprise na samostatnom nasadení AEM v prostredí spravovaných služieb.

AEM Sites pre súčasti Assets/Forms. Nasadenia AEM Sites pre súčasti Assets/Forms možno pridať iba do nasadenia AEM Deployment, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Assets Managed Services Basic alebo Enterprise alebo základný balík AEM Forms Managed Services Basic alebo Enterprise. Nasadenia AEM Sites pre súčasti Assets/Forms zahŕňajú:

 • minimálny percentuálny podiel času prevádzky zodpovedajúci minimálnemu percentuálnemu podielu času prevádzky v produkčnom prostredí základných balíkov AEM Assets Managed Services alebo AEM Forms Managed Services, do ktorého sa pridáva produkt AEM Sites;
 • 1 dodatočná inštancia Publish na použitie vo výrobnom prostredí a 1 dodatočná fázová inštancia označená ako inštancia Publish na použitie v nevýrobnom prostredí pri pridaní do základného balíka spravovaných služieb AEM Assets Basic alebo Enterprise;
 • až do celkového počtu súbežných používateľov autorizovaných v základnom balíku spravovaných služieb AEM Assets, do ktorého sa pridáva produkt AEM Sites, alebo až 40 súbežných používateľov, pokiaľ sa produkt AEM Sites pridáva do základného balíka spravovaných služieb AEM Forms;
 • až 1 milión aktivít za mesiac;
 • úroveň služby zodpovedajúca úrovni služby produkčného prostredia základného balíka AEM Assets Managed Services alebo základného balíka AEM Forms Managed Services, do ktorého sa pridáva produkt AEM Sites; a
 • nasledujúce pridané služby On-demand Services:
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites; a
  • používanie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting na ľubovoľnej lokalite zákazníka udržovanej spravovanými službami AEM Sites.

Brand Portal. Súčasť Brand Portal možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Assets Managed Services Enterprise. Každý používateľ doplnku Brand Portal, ktorý sa prihlasuje na používateľské rozhranie Brand Portal počas 12-mesačného licenčného obdobia, sa počíta ako jeden používateľ Brand Portal.

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework možno pridať iba do nasadenia AEM Deployment, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites Managed Services Basic (bez konfigurácie pre AEM Sites Managed Services Basic 99,5 %) alebo základného balíka Spravované služby AEM Sites Enterprise. Pri integrácii s elektronickou obchodnou platformou tretej strany zahŕňa Commerce Integration Framework použitie služieb I/O Runtime na vyžiadanie. Zákazník je oprávnený používať funkciu Commerce dodávanú v rámci spravovaných služieb Adobe Experience Manager.

Ďalší súbežný používateľ. Nasadenia ďalších súbežných používateľov možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites Managed Services Enterprise alebo základný balík AEM Assets Managed Services Enterprise.  Nasadenia ďalších súbežných používateľov obsahujú:

 • 2 virtuálne CPU pridané do autorskej inštancie výrobného prostredia základného balíka spravovaných služieb AEM Sites Enterprise alebo základného balíka spravovaných služieb AEM Assets Enterprise, do ktorého sa pridáva inštancia súbežného používateľa; a
 • zvýšenie až 40 ďalších súbežných používateľov na počet súbežných používateľov autorizovaných v základnom balíku spravovaných služieb AEM Sites Enterprise alebo základnom balíku spravovaných služieb AEM Assets Enterprise, do ktorého sa pridáva nasadenie súbežného používateľa.

Sieť na dodávanie obsahu. Sieťové služby na dodávanie obsahu možno pridať iba do základného balíka spravovaných služieb AEM Enterprise nasadených na webových službách Amazon.

Inštancia pre vývoj (QA) (AEM:MS Dev/QA). Inštancie pre vývoj (QA) môžu byť pridané iba do neprodukčného prostredia nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites/Assets/Forms Managed Services a nesmú sa používať samostatne na vykonávanie akýchkoľvek funkcií AEM Managed Services.

Vývoj (QA) za mesiac. Inštancie pre vývoj (QA) na mesiac môžu byť pridané iba do neprodukčného prostredia nasadenia AEM, kde bol licencovaný základný balík AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Enterprise a nesmú sa používať samostatne na vykonávanie akýchkoľvek funkcií AEM Managed Services. Inštancie pre vývoj (QA) na mesiac musia mať licencie v množstve, ktoré sa rovná alebo je násobkom celkového počtu inštancií typu Author, Publish a Dispatcher ako súčasť konfigurácie nasadenia AEM, kde sa používajú inštancie pre vývoj (QA) na mesiac.

Zabezpečenie dokumentu. Zabezpečenie dokumentu možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Forms Enterprise.  Každý príjemca je licencovaný na jedno nasadenie AEM. Zákazník nesmie zakázať ani zasahovať do elektronických upozornení alebo dialógových polí, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov alebo sledovania a ktoré sa zobrazujú v softvéri používanom na prezeranie elektronických súborov, ktoré boli spracované zabezpečením dokumentu. Zabezpečenie dokumentov musí mať licenciu v množstve najmenej 1 000 príjemcov. Zabezpečenie dokumentov obsahuje 1 procesnú inštanciu na použitie vo výrobnom prostredí. Zabezpečenie dokumentov pridané do spravovaných služieb AEM Forms Enterprise má minimálny percentuálny podiel času prevádzky 99,5 %.

Dynamic Media. Dynamic Media možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites Managed Services alebo základný balík AEM Assets Managed Services. Súčasť Dynamic Media sa poskytuje s agregovaným úložiskom na vyžiadanie s kapacitou 1 terabajt. Prístup k niektorým funkciám zahrnutým v súčasti Dynamic Media môže byť poskytovaný prostredníctvom alternatívnych rozhraní, ktoré môžu byť označené ako Adobe Scene7 alebo Dynamic Media Classic. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia aktualizovať označovanie alternatívnych rozhraní a konsolidovať tieto funkcie do jedného prístupového rozhrania. Ak je súčasť Dynamic Media licencovaná ako doplnok k súčasti AEM Sites Managed Services, zákazník môže pristupovať k súčasti AEM Assets Managed Services v rámci súčasti AEM Sites Managed Services a používať ju iba v súvislosti s obsahom zákazníka, ktorý sa poskytuje pomocou súčasti Dynamic Media.

Zvýšené zabezpečenie. Zvýšené zabezpečenie možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Sites/Forms/Assets Enterprise.

Image Authoring Workstation. Inštancie Image Authoring Workstation možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Assets Basic alebo Enterprise alebo doplnok AEM Assets. Zákazník nesmie inštalovať produkt Image Authoring Workstation na žiadny server, zdieľaný alebo hosťovaný systém, ktorý umožňuje, aby Image Authoring Workstation používalo viacero počítačov alebo aby k nemu mali prístup viacerí používatelia.

Pracovné postupy JEE.  Nasadenia pracovných postupov JEE možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Forms Enterprise.  Pracovné postupy JEE podporujú iba pracovný priestor HTML a funkcie pracovných postupov JEE definovaných tu: https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. Kópie produktu Adobe AEM Workbench, ktoré sú súčasťou doplnku pracovných postupov JEE, smie zákazník používať iba na stolových alebo prenosných počítačoch v spojení s doplnkom pracovných postupov JEE. Každé takéto použitie sa nebude počítať ako dodatočné nasadenie. Nasadenia pracovných postupov JEE zahŕňajú 1 inštanciu spracovania na použitie vo výrobnom prostredí a 1 pracovnú inštanciu na použitie v neprodukčnom prostredí. Nasadenia pracovných postupov JEE pridané do spravovaných služieb AEM Forms Enterprise majú minimálny percentuálny podiel času prevádzky 99,5 %.

Personalized Media. Personalized Media možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Assets Basic alebo Enterprise alebo doplnok AEM Assets. Personalized Media je vybavený 60 gigabajtami agregovaného ukladacieho priestoru na vyžiadanie. Funkcie súčasti Dynamic Media, ktorá je súčasťou Personalized Media (ak je licencovaná oddelene od súčasti Dynamic Media), môžu byť použité len na to, aby zákazník mohol používať komponenty Visual Configurator a 1:1 Templates súčasti Personalized Media. Prístup k niektorým funkciám zahrnutých v Personalized Media môže byť poskytovaný prostredníctvom alternatívnych rozhraní, ktoré môžu byť označené ako Adobe Scene7 alebo Dynamic Media Classic. Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia aktualizovať označovanie alternatívnych rozhraní a konsolidovať tieto funkcie do jedného prístupového rozhrania.

AEM Sites: MS – spravovaná produkčná kapacita. Balíky spravovanej produkčnej kapacity AEM Sites pre súčasť AEM Sites Managed Services Enterprise podliehajú mantinelom výkonu AEM Sites. Balíky spravovanej produkčnej kapacity AEM Sites zahŕňajú:

 • pre nasadenia AEM služieb AEM Sites Managed Services Basic:
  • až 1 milión aktivít za mesiac. Celkový počet balíkov spravovanej produkčnej kapacity licencovaných zákazníkom a pridaných do nasadení AEM súčasti AEM Sites Managed Services Basic nesmie prekročiť 20 miliónov aktivít mesačne.
 • pre nasadenia AEM súčasti AEM Sites Managed Services Enterprise nakonfigurované pre AEM Sites: MS Enterprise 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise 99,9 % a AEM Sites: MS Enterprise 99,95 %:
  • 1 inštanciu Publish a 1 inštanciu Dispatcher na použitie v produkčnom prostredí; a
  • 2 fázové inštancie označené ako 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí.
 • pre nasadenia služieb AEM Sites Managed Services nakonfigurovaných pre lokality AEM: MS Enterprise 99,99 %:
  • 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v produkčnom prostredí; 
  • 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v predvýrobnom prostredí a
  • 2 fázové inštancie označené ako 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí.

AEM Forms: MS – spravovaná produkčná kapacita. Balíky spravovanej produkčnej kapacity AEM Forms pre nasadenia AEM súčasti AEM Forms Managed Services Enterprise zahŕňajú:

 • 1 inštanciu Publish a 1 inštanciu Dispatcher na použitie v produkčnom prostredí; a
 • 2 fázové inštancie označené ako 1 inštancia Publish a 1 inštancia Dispatcher na použitie v nevýrobnom prostredí.

AEM Assets: MS – spravovaná produkčná kapacita. Balíky spravovanej produkčnej kapacity AEM Assets pre nasadenia AEM súčasti AEM Assets Managed Services Enterprise zahŕňajú zvýšenie o 4 virtuálne CPU v inštancii Author produkčného prostredia a o 4 virtuálne CPU v inštancii Author neprodukčného prostredia.

Spravované úložisko. Spravované úložisko možno pridať iba do nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík spravovaných služieb AEM Sites Basic alebo Enterprise, základný balík spravovaných služieb AEM Forms Basic alebo Enterprise alebo doplnok AEM Assets do spravovaných služieb AEM Sites alebo AEM Forms. Spravované úložisko je obmedzené na 1,5 terabajtu, ak je pridané do doplnku AEM Assets, do spravovaných služieb AEM Sites alebo spravovaných služieb AEM Forms.

Pracovná inštancia (AEM:MS Stage). Pracovné inštancie môžu byť pridané iba do nevýrobného prostredia nasadenia AEM, v ktorom bol licencovaný základný balík AEM Sites/Assets/Forms Managed Services a nesmú sa používať samostatne na vykonávanie akýchkoľvek funkcií AEM Managed Services. Keď sa pracovné inštancie pridajú do nasadenia AEM, v ktorom je licencovaný základný balík AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Basic, pracovné inštancie musia byť licencované v množstve, ktoré sa rovná celkovému počtu autorských inštancií, Publish inštancií a inštancií Dispatcher nasadených ako súčasť príslušného základného balíka AEM Sites Managed Services Basic, základného balíka AEM Assets Managed Services alebo základného balíka AEM Forms Managed Services Basic.

Vymedzenie pojmov

Aktivity znamenajú zobrazenia stránok alebo volania rozhrania API, ktoré sa uskutočnia v rámci súčasti AEM Sites Managed Services na poskytovanie obsahu alebo údajov pre lokalitu zákazníka. Každé zobrazenie stránky alebo každých päť volaní rozhrania API sa bude počítať ako jedna aktivita. Aktivity nezahŕňajú volania do siete na dodávanie obsahu.

Adobe Analytics Essentials znamená pre zákazníkov bez licencie na službu Adobe Analytics, ktorí nemajú licenciu na nasadenie spravovaných služieb AEM Managed Services pripravených na HIPAA, použitie (i) distribuovaného kódu Adobe Analytics Essentials, ako je uvedené v definícii príslušného základného balíka AEM Managed Services, a (ii) funkcie oznamovania, ktoré sú k dispozícii v rámci príslušného základného balíka AEM Managed Services. Používanie aplikácií Adobe Analytics Essentials v službách AEM Managed Services je obmedzené na 150 miliónov primárnych serverových volaní mesačne (t. j. ak má zákazník viacero nasadení aplikácie Adobe Analytics Essentials v rámci AEM (napr. súčasti Sites Managed Services, Assets Managed Services a Forms Managed Services), zákazník je obmedzený na kumulatívne 150 miliónov primárnych serverových volaní mesačne vo všetkých takýchto nasadeniach (napr. 150 miliónov primárnych serverových volaní za mesiac rozložených v rámci nasadení Adobe Analytics Essentials zákazníka medzi súčasťami Sites Managed Services, Assets Managed Services a Forms Managed Services)). V Adobe Analytics Essentials nie je zahrnuté používateľské rozhranie Adobe Experience Cloud ani použitie akejkoľvek súvisiacej funkcie.

Údaje o zákazníkoch zozbierané prostredníctvom Adobe Analytics Essentials sú uložené mimo spravovaných služieb AEM v prostredí služieb On-demand Services, hoci zákaznícke údaje možno replikovať a uložiť v rámci spravovaných služieb AEM s cieľom zjednodušiť vykazovanie v rámci spravovaných služieb AEM.

Adobe Experience Targeting znamená pre zákazníkov bez licencie na Adobe Target, ktorí nemajú licenciu na nasadenie spravovaných služieb AEM pripravených na HIPAA, použitie distribuovaného kódu Adobe Experience Targeting podľa opisu v definícii príslušného základného balíka spravovaných služieb AEM a cielených funkcií na základe pravidiel Adobe Experience Targeting dostupných v rámci príslušného základného balíka spravovaných služieb AEM v počte až 150 miliónov zobrazení stránky mesačne (t. j. ak má zákazník viacero nasadení Adobe Experience Targeting v rámci spravovaných služieb AEM Sites a Forms, je obmedzený súhrnne na 150 milión zobrazení stránky mesačne v rámci všetkých týchto nasadení (napr. 150 miliónov zobrazených stránok za mesiac sa týka nasadení Adobe Experience Targeting spravovaných služieb AEM Sites a Forms)). V Adobe Experience Targeting nie je zahrnuté používateľské rozhranie Adobe Experience Cloud ani použitie akejkoľvek súvisiacej funkcie. Zahrnutá nie je ani funkcia testovania A/B.

Údaje o zákazníkoch zozbierané produktom Adobe Experience Targeting sa ukladajú mimo spravovaných služieb AEM v prostredí služieb On-demand Services.

Nasadenie AEM znamená nezávislú autorskú inštanciu alebo prepojené zoskupenie inštancií autorov s ľubovoľným počtom pripojených inštancií publikácie.

Obmedzenia licencovania AEM Forms znamenajú tieto obmedzenia týkajúce sa licencie:

 • AEM Forms Portal
  • Funkcia AEM Sites, ktorá je súčasťou portálu AEM Forms Portal, sa môže používať iba na vytváranie, správu, vedenie a doručovanie formulárov a dokumentov na webových stránkach, ako je vytvorenie a prispôsobenie webovej stránky súvisiace s vyhľadávaním, zobrazovaním, získavaním a spracovaním formulárov a dokumentov, a na vytváranie e-mailov, ktoré odkazujú späť na dokumenty doručené na webovú stránku. Zákazník nesmie používať funkciu AEM Sites, ktorá je súčasťou portálu AEM Forms Portal, na publikovanie webového obsahu alebo spravovanie webových stránok, ktoré sa netýkajú spracovania formulárov alebo zobrazovania dokumentov.
  • Knižnica médií môže byť použitá pri zostavovaní formulárov, dokumentov, korešpondencie a súvisiacich webových stránok na portáli AEM Forms Portal, ale nesmie byť použitá na všeobecné ukladanie a správu dátových zdrojov.
 • Reader Extensions. Pre každý základný balík spravovaných služieb AEM Forms Basic alebo Enterprise licencovaný zákazníkom:
  • Zákazník môže používať rozšírenia Reader Extensions na maximálne 100 jedinečných dokumentov a nasadiť tieto dokumenty pre neobmedzený počet príjemcov.
  • Zákazník môže používať rozšírenia Reader Extensions na neobmedzený počet dokumentov, ak bol dokument vykreslený nástrojom PDF Forms Rendering Engine bezprostredne pred nasadením pre prijímateľa. V tomto scenári neobmedzeného používania nemusí byť rozšírený dokument čítačky odoslaný na webovú lokalitu alebo inak nasadený pre viac ako jedného príjemcu bez toho, aby sa dokument opätovne vykresľoval pomocou nástroja PDF Forms Rendering Engine.
 • Písma. Pre písma označené ako „Licencované na tlač a vloženie ukážky“ tu: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html môže zákazník vložiť do dokumentov zákazníka kópie softvéru písma distribuovaného zákazníkovi na použitie s AEM Forms len na účely tlače a prezerania dokumentov.
 • AEM Forms Designer. Kópie AEM Forms Designer musí zákazník používať len na stolných alebo prenosných počítačoch v spojení so službami AEM Forms Managed Services. Každé takéto použitie sa nebude počítať ako dodatočná inštancia.
 • Digitálne certifikáty. Akýkoľvek nákup, používanie alebo spoliehanie sa na digitálne certifikáty vydané certifikačnými orgánmi tretích strán v súvislosti s používaním služieb AEM Forms Managed Services zo strany zákazníka sa vykonáva výlučne na základe rozhodnutia, rizika a zodpovednosti zákazníka.
 • Adobe Acrobat Professional. Akýkoľvek produkt Adobe Acrobat Professional poskytnutý zákazníkovi v spojení so službami AEM Forms Managed Services môže byť nainštalovaný iba v počítačoch, kde boli nainštalované služby AEM Forms Managed Services, a môže byť použitý nepriamo len do takej miery, v akej bol nástroj AEM Forms PDF Generator navrhnutý na programové používanie programu Adobe Acrobat Professional, ako je opísané v dokumentácii.
 • Súbežní používatelia.  K dispozícii sú mimoriadne ponuky, ktoré nie sú prispôsobené ponuke spravovaných služieb AEM Forms, s cieľom podporiť až 40 súbežných používateľov.

AEM Forms Portal znamená modul spravovaných služieb AEM Forms, ktorý umožňuje obmedzený prístup k funkciám AEM Sites a knižnici médií na použitie v spojení so spravovanými službami AEM Forms. Do portálu AEM Forms Portal je zahrnutý primeraný počet používateľských licencií, ale akíkoľvek takíto používatelia majú povolenie používať funkcie AEM Sites a knižnicu médií v rámci obmedzení portálu AEM Forms Portal a nie sú oprávnení na prístup ku všetkým funkciám AEM Sites a AEM Assets.

Mantinely výkonu pre AEM Sites znamenajú, že každá inštancia Publish produkčného prostredia zahrnutá v rámci súčasti AEM Sites Managed Services Enterprise môže podporovať až 20 miliónov aktivít mesačne na základe normalizovaných modelov návštevnosti a primeraných zákazníckych úprav. Ak sa aktivity zvýšia nad rámec normalizovaných modelov návštevnosti spôsobom, ktorý ohrozuje výkon systému, spoločnosť Adobe vynaloží primerané úsilie na podporu nadmernej prevádzky. Spoločnosť Adobe však nebude zodpovedná za žiadne zhoršenie výkonu v dôsledku takéhoto zvýšenia aktivít nad rámec normalizovaných modelov návštevnosti prenosu alebo množstva a kvality zákazníckych úprav. Zákazníci, ktorí neustále prekračujú mantinely výkonu pre AEM Sites, sa môžu rozhodnúť pre licencovanie ďalšej kapacity, aby sa predišlo zhoršeniu výkonu. Zákazník môže prekročiť mantinely výkonu pre AEM Sites, ak nie je nepriaznivo ovplyvnený výkon systému.

Ročná návštevnosť – zobrazenia stránky znamená súčet zobrazení stránky počas obdobia 12 mesiacov.

Volanie rozhrania API znamená požiadavku protokolu HTTP aplikačného programového rozhrania (API) na získanie alebo zmenu údajov uskutočnenú aplikáciou, ktorá používa klienta HTTP na vytvorenie tejto požiadavky.

Autorská inštancia znamená prostredie, do ktorého môžu používatelia vstúpiť a spravovať obsah webových stránok zákazníka. Všetky autorské inštancie sú veľké inštancie, pokiaľ nie sú inak označené ako extra veľké inštancie.

Zálohovanie znamená celkový kombinovaný priestor na zálohovanie dostupný pre každé nasadenie AEM.

Brand Portal znamená službu Brand Portal On-demand Service. Úložisko založené na službách Brand Portal On-demand Services je považované za súčasť celkového úložiska zákazníka.

Používateľ portálu Brand Portal znamená osobu, ktorá môže používať alebo pristupovať k používateľskému rozhraniu Brand Portal. Licencia používateľov portálu Brand Portal nesmie byť použitá súbežne (t. j. rovnaké prihlasovacie ID nesmie byť v jednom okamihu používané viac než jedným používateľom alebo počítačom) alebo viacerými používateľmi.

Pridané služby On-demand Services znamenajú čokoľvek alebo kombináciu nasledujúceho, ako je to podrobne charakterizované v opise príslušného základného balíka spravovaných služieb AEM:

 • Analytics Essentials;
 • Brand Portal;
 • Experience Targeting; alebo
 • Smart Content Services.

Pridané služby On-demand Services pracujú v prostredí s viacerými nájomníkmi mimo prostredia spravovaných služieb.  Výsledkom je, že pridané služby On-demand Services sa poskytujú v rámci minimálneho percentuálneho podielu času prevádzky príslušných spravovaných služieb a nevzťahujú sa na ne žiadne ďalšie záväzky týkajúce sa infraštruktúry spravovaných služieb, zálohovania, úložiska, šifrovania, uchovávania údajov či podpory, ako je to stanovené ďalej v tejto zmluve.  Pridané služby On-demand Services nie sú pripravené na HIPAA ani na FedRAMP a nesmú sa používať v spojení s údajmi alebo procesmi vyžadujúcimi ochranu HIPAA alebo FedRAMP.

Súbežní používatelia znamenajú počet používateľov, ktorí súčasne pristupujú k autorským inštanciám výrobného prostredia spravovaných služieb. Špeciálne neprispôsobené spravované služby AEM boli upravené tak, aby podporovali určený počet súbežných používateľov (ako je to uvedené v opise produktov a služieb) založený na priemernom zaťažení autorských inštancií výrobného prostredia spravovaných služieb. Ak počet súbežných používateľov v akomkoľvek bode presahuje počet súbežných používateľov uvedených v opise príslušných produktov a služieb alebo ak priemerné zaťaženie na strane zákazníka v autorských inštanciách výrobného prostredia spravovaných služieb presahuje predbežný priemer spoločnosti Adobe, zákazník môže zaznamenať obmedzenie výkonu. Ak je priemerná záťaž používateľa v autorských inštanciách výrobného prostredia spravovaných služieb nižšia ako predbežný priemer spoločnosti Adobe, nasadenie spravovaných služieb AEM zákazníka môže podporiť viac než určený počet súbežných používateľov (ako je to podrobne charakterizované v opise produktov a služieb).

Technik pre podporu zákazníkov znamená združený zdroj, ktorý môže odpovedať na otázky týkajúce sa osvedčených postupov pre spravované služby od 10 menovaných kontaktov technickej zákazníckej podpory až po celkových 90 hodín času technika na podporu zákazníkov ročne, ak nie je v objednávke uvedené inak. Spoločnosť Adobe neposkytuje žiadne špecifické časy odozvy v súvislosti s technikom pre podporu zákazníkov.

Technik pre úspešného zákazníka znamená zdroj, ktorý môže odpovedať na otázky z maximálne 10 menovaných kontaktov technickej podpory zákazníkov týkajúcich sa počiatočnej implementácie spravovaných služieb, procesu inovácie a osvedčených postupov pre spravované služby. Taký technik pre úspešného zákazníka bude k dispozícii od pondelka do piatka od 9:00 do 17:00 v časovom pásme daného technika. Spoločnosť Adobe neposkytuje žiadne špecifické časy odozvy v súvislosti s technikom pre úspešného zákazníka.

Nasadiť znamená dodať alebo iným spôsobom priamo alebo nepriamo sprístupniť dokument jednému alebo viacerým osobám alebo subjektom vrátane príjemcov. Dokument, ktorý bol nasadený, bude považovaný za naďalej nasadený, až kým ho už nebude dostupný na distribúciu.

Pracovná inštancia (QA) znamená neprodukčné prostredie na vykonávanie funkcií vývoja, ako je navrhovanie, kódovanie, testovanie a zaisťovanie kvality. Všetky vývojové inštancie (QA) sú veľké inštancie.

Inštancia Dispatcher znamená prostredie na ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo nástroj na vyvažovanie záťaže pre prostredie dynamického vytvárania webových stránok. Na ukladanie do vyrovnávacej pamäte funguje Dispatcher inštancia ako súčasť servera HTTP, ktorý ukladá čo najviac statického obsahu webových stránok a čo najmenej pristupuje k mechanizmu rozloženia webových stránok. V úlohe vyrovnávania zaťaženia distribuuje dispečerská inštancia zaťaženie medzi rôznymi inštanciami v zoskupení. Všetky dispečerské inštancie sú veľké inštancie.

Dokument znamená elektronický alebo vytlačený súbor, ktorý sa spracováva alebo generuje prostredníctvom AEM Forms, vrátane dokumentov, ktoré obsahujú dátové polia, do ktorých môžu byť zapísané a uložené údaje. Dokument sa bude považovať za „jedinečný“, pokiaľ nie je zhodnou kópiou nasadeného dokumentu, alebo priamym prekladom nasadeného dokumentu, alebo sa neodlišuje od iných nasadených dokumentov iba opravou typografických chýb, alebo neobsahuje prispôsobenia informácií o príjemcoch pred nasadením (napr. meno, adresa, číslo účtu atď.) a podobné rozdiely, ktoré nemenia základný obchodný účel dokumentu.

Vykresľovanie dokumentov znamená vykreslenie dokumentu kombináciou šablóny a údajov, digitálneho podpisu alebo overenia dokumentu alebo konverzie dokumentu z jedného formátu do iného bez ohľadu na dĺžku alebo konečný formát dokumentu. Netradičné neprispôsobené spravované služby AEM Forms boli upravené tak, aby podporovali daný počet vykreslení dokumentu ročne (podrobnosti sú uvedené v opise produktov a služieb) na základe normalizovaných vzorcov vykresľovania dokumentov (tzn. vzorcov vykresľovania dokumentov s hodinovými špičkami vykresľovania dokumentov nižšími ako 25 % v porovnaní s hodinovým priemerom). Ak sa vykresľovania dokumentov zvýšia nad rámec normalizovaných vzorcov vykresľovania dokumentov spôsobom, ktorý ohrozuje výkonnosť systému, spoločnosť Adobe vynaloží primerané úsilie na podporu nadmerného vykresľovania dokumentov pre zákazníka až na 2 týždne za štvrťrok bez dodatočného poplatku pre zákazníka.

Extra veľké inštancie znamenajú pridelenie 4 virtuálnych CPU.

Podanie formulára znamená odosielanie údajov z ľubovoľného formulára akéhokoľvek typu vytvoreného nástrojom AEM Forms, ktoré vedie k odoslaniu údajov do databázy alebo iného úložiska, bez ohľadu na umiestnenie. Kde formulár sa skladá z viacerých stránok alebo panelov, za odovzdanie formulára sa považuje jedno podanie formulára. Čiastočne vyplnené formuláre sa nepovažujú za podanie formulára: len podanie vyplneného formulára sa považuje za podanie formulára. Každý formulár v množine formulárov sa počíta ako individuálne podanie formulára. Netradičné neprispôsobené spravované služby AEM Forms boli upravené tak, aby podporovali daný počet podaní formulára ročne (podrobnosti sú uvedené v opise produktov a služieb) na základe normalizovaných vzorcov podaní formulára (tzn. vzorcov podaní formulára s hodinovými špičkami podaní formulára nižšími ako 25 % v porovnaní s hodinovým priemerom). Ak sa podania formulára zvýšia nad rámec normalizovaných vzorcov podaní formulára spôsobom, ktorý ohrozuje výkonnosť systému, spoločnosť Adobe vynaloží primerané úsilie na podporu nadmerného podávania formulárov pre zákazníka až na 2 týždne za štvrťrok bez dodatočného poplatku pre zákazníka.

Inštancia znamená:

(a)    pri nasadzovaní spravovaných služieb jednu kópiu spravovaných služieb AEM spustenú na jednom počítači; a

(b)    pri nasadzovaní softvéru On-premise Software jednu kópiu softvéru On-premise Software, ktorá bola inštancovaná a spustená vo virtuálnom počítači Java na jednom fyzickom počítači alebo vo virtuálnom prostredí.

Každá inštancia môže byť označená buď ako autorská inštancia, alebo inštancia publikácie, ale každá z nich sa bude počítať samostatne ako jedna inštancia.

Veľká inštancia znamená pridelenie 2 virtuálnych CPU.

Knižnica médií znamená nasledujúce funkcie, ktoré sú k dispozícii v systéme AEM Assets na použitie na úrovni jednotlivých digitálnych dátových zdrojov: ukladanie pripravených digitálnych dátových zdrojov na podporu systému riadenia webového obsahu zákazníka; spravovanie vlastností metaúdajov na karte Základné vlastnosti; prístup k funkciám časovej osi (vrátane zobrazovania komentárov, správy verzií dátových zdrojov, spúšťania pracovných postupov a zobrazovania aktivít); pridávanie komentárov pomocou ikony Annotate; riadenie statických prevedení; webové a digitálne používanie. Použitie akýchkoľvek iných funkcií AEM Assets vyžaduje úplnú licenciu AEM Assets.

Sieťový vstup/výstup znamená celkovú kombinovanú vstupnú a výstupnú návštevnosť do a z danej cloudovej oblasti pre každé nasadenie AEM. Neexistuje žiadny limit pre prenos informácií, ktoré neodchádzajú z regionálneho cloudu a sú namiesto toho ukončené na inom serveri na danom regionálnom cloude.

Zobrazenie stránky znamená jedno zobrazenie e-mailu alebo webovej stránky na internetovej lokalite vrátane zobrazenia obrazoviek aplikácií, stavových obrazoviek aplikácií, mobilných webových stránok a stránok sociálnych sietí. Zobrazenia stránok sa započítajú pri každom načítaní alebo aktualizácii webovej stránky, pri načítaní aplikácie alebo pri vykresľovaní alebo zobrazovaní obsahu prostredníctvom otvoreného alebo zobrazeného e-mailu a pri spustení aktivity pomocou pôvodnej služby.

PDF Forms Rendering Engine znamená serverovú komponentu AEM Forms, ktorá dynamicky vykresľuje a nasadzuje formulár vo formáte PDF na vypĺňanie, ukladanie a odosielanie.

Prehrávač znamená počítač s digitálnymi médiami, na ktorom je nainštalovaná aplikácia AEM Screens na účely správy obsahu a zážitkov na pripojenom paneli displeja. Jeden prehrávač môže ovládať až 25 obrazoviek a nemôže sa používať na opakované vysielanie obsahu na viac displejov.

Primárne serverové volanie znamená zobrazenie každej stránky, odkaz na zatvorenie, sťahovanie, odkaz na zákazníka alebo inú udalosť na stránkach zákazníka do takej miery, že zákazník označuje, umožňuje označenie alebo spôsobuje označenie takýchto zobrazení stránok, odkazov na zatvorenie, sťahovaní, vlastných odkazov a ďalších udalostí s cieľom získať prístup a používať Adobe Analytics Essentials. Každé označené zobrazenie stránky,odkaz na zatvorenie, požiadavka na priečinok kampane, stiahnutie, vlastný odkaz alebo iná udalosť sa započítavajú ako jedno primárne serverové volanie. Ak je to relevantné, každý riadok údajov importovaných zo zdrojov offline sa bude počítať ako jedno volanie primárneho servera.

Procesná inštancia znamená prostredie, v ktorom sa vykonávajú operácie spracovania po spustení, ktoré sa nevyskytujú v inštancii publikácie.

Inštancia publikácie znamená prostredie, ktoré sprístupňuje obsah cieľovému publiku zákazníka. Všetky publikačné inštancie sú veľké inštancie, pokiaľ nie sú inak označené ako extra veľké inštancie.

Reader Extensions znamená modul spravovaných služieb AEM Forms, ktorý pri použití na dokumente umožňuje zákazníkovi aktivovať ďalšie funkcie Reader v programe Adobe Acrobat Reader.

Funkcie Reader znamenajú:

(a)    niektoré technológie vložené do súborov PDF pomocou spravovaných služieb AEM Forms, ktoré umožňujú funkcie v softvéri Adobe Acrobat Reader, ktorý by inak nebol k dispozícii (napr. možnosť uložiť dokumenty lokálne alebo pridať poznámky); a

(b)    metaúdaje (uložené v počítači a/alebo vložené v elektronickom súbore v podporovanom formáte), ktoré obsahujú alebo odkazujú na práva na prístup a používanie určené na uplatňovanie prostredníctvom Adobe Forms Rights Management priamo alebo prostredníctvom podporovaných softvérových aplikácií.

Príjemca znamená osobu, ktorej klient priamo alebo nepriamo nasadzuje dokumenty. Licencie príjemcu nesmie zdieľať alebo používať viac než jeden individuálny príjemca, ale môžu byť preradené:

(a)    keď bývalých príjemcov, ktorí ukončili svoje vzťahy so zákazníkom, nahradia noví príjemcovia alebo

(b)    na základe písomného súhlasu spoločnosti Adobe.

Volanie sekundárneho servera znamená každé duplicitné zobrazenie stránky, odkaz na zatvorenie, prevzatie, vlastný odkaz alebo inú udalosť na stránkach zákazníka v rozsahu, v akom zákazník umožňuje označovanie viacerých balíkov alebo segmentáciu údajov zákazníka v reálnom čase pomocou pravidiel VISTA (architektúra identifikácie, segmentácie a transformácie návštevníkov) na takýchto zákazníckych stránkach.

Úroveň služby znamená

Funkcie

Úroveň 1

Úroveň 2

Prístup k technikovi pre podporu zákazníkov

až 90 hodín ročne

 

Prístup k technikovi pre úspešného zákazníka

 

X

Samoobslužná automatizácia

X

X

24/7 podpora a monitorovanie používateľov

X

X

Záplaty a upgrady

X

X

Zálohovanie, obnovenie a obnovenie po havárii

X

X

Predkonfigurovaná inštalácia

X

X

Hovor pre nových zákazníkov a partnerov

X

X

Tréning najlepších postupov

 

X

Go-live pripravenosť a upgrade tréningu

 

X

Špeciálna podpora v prvý deň

Podľa požiadaviek

X

Prispôsobené monitorovanie

 

X

Podpora prispôsobenia architektúry systému

 

X

Prebiehajúce nasadenie kódu s úložiskom spravovaného kódu

 

X

Prebiehajúce ladenie výkonu a podpora prispôsobenia výroby

 

X

Riadená plánovaná údržba

 

X

Výroba/správa

 

X

Smart Content Services znamená službu Smart Content Services On-demand Service. Zákazník sa môže rozhodnúť, že bude odosielať svoje označené obrázky na spracovanie službe Smart Content Services. Zákazník berie na vedomie, že takéto spracovanie umožní službe Smart Content Services učiť sa a presnejšie replikovať spôsob značkovania zákazníka pri spracovávaní budúcich obrázkov.

Pracovná inštancia znamená neprodukčné prostredie, ktoré sa používa na overenie zmien obsahu predtým, ako sa použijú vo výrobnom prostredí. Všetky pracovné inštancie sú veľké inštancie, pokiaľ nie sú inak označené ako extra veľké inštancie.

Úložisko znamená celkový dostupný kombinovaný úložný priestor, ktorý je k dispozícii pre všetky aktívne údaje v každom nasadení AEM. Úložisko môže zahŕňať ukladanie objektov a úložiská SSD, ktoré sú potrebné na efektívnu prevádzku spravovaných služieb v pomere danom výlučne štandardným prevádzkovým postupom spravovaných služieb.

Používateľ má význam uvedený vo všeobecných zmluvných podmienkach, ale zahŕňa aj jednotlivcov, ktorí programovo pristupujú k produktom a službám (napríklad prostredníctvom použitia API) na akýkoľvek účel.

Visual Configurator znamená technológiu renderovania obrazu v reálnom čase a rámec, ktorý poskytuje zákazníkovi online riešenia vizuálnej konfigurácie na personalizačné a prispôsobovacie efekty, ako je zobrazovanie farieb, textúr, povrchov, vzorov, monogramov, rytín do obrázkov produktov alebo scén v reálnom čase. Zákaznícka licencia Visual Configurator obsahuje 10 inštancií Scene7 Image Authoring.

1:1 Templates znamená dynamicky vytvorený a dodávaný multimediálny obsah 1:1 (napríklad bannery a e-maily) pre cieľových návštevníkov stránky. 

 

 

 

 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?