Ak nemôžete aktualizovať údaje o kreditnej karte, môže to byť z týchto dôvodov:

Skúsili ste použiť iný webový prehliadač?

Webový prehliadač niekedy nespolupracuje s našou stránkou účtov. Na úpravu podrobností kreditnej karty skúste použiť iný prehliadač.

Pokúšate sa údaje o kreditnej karte aktualizovať v deň obnovenia alebo fakturácie?

Údaje o predplatnom služby Creative Cloud nemôžete aktualizovať v deň obnovenia ani fakturácie. Aktualizujte údaje pred alebo po dátume obnovenia alebo fakturácie.

Bola vaša platba splatná pred viac ako 30 dňami?

Ak platba za členstvo čaká na spracovanie 30 dní alebo dlhšie, účet sa pozastaví a platobné údaje už nie je možné aktualizovať.

Ak chcete aktualizovať platobné údaje a znova aktivovať svoj účet, obráťte sa na nás.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online