Ak sa na vašom kartovom účte objavil neočakávaný poplatok spoločnosti Adobe, mohlo to byť z nasledujúcich dôvodov.

Zakúpili ste produkt pre inú osobu?

Ak ste zakúpili produkt alebo službu Adobe pre inú osobu (napríklad pre rodinného príslušníka, priateľa alebo kolegu), príslušný poplatok bude uvedený na faktúre.

Prevzali ste skúšobnú verziu produktu alebo služby Adobe?

Skúšobná verzia niektorých produktov a služieb Adobe, napríklad Photoshop, Illustrator alebo Adobe Stock, sa po skončení skúšobného obdobia stane súčasťou spoplatneného predplatného. Prejdite na stránku Plány a produkty a skontrolujte si produkty a služby, ktoré máte v súčasnosti predplatené.

Skúsili ste bezplatné členstvo v službe Adobe Stock?

Po uplynutí platnosti propagačnej ponuky na využívanie služby Adobe Stock zadarmo sa začína platené členstvo a mesačný poplatok sa účtuje automaticky.

Kúpili ste si v minulom roku službu pre súbory PDF, napríklad Create PDF?

Niektoré služby pre súbory PDF sa obnovujú automaticky, napríklad Create PDF, PDF Pack, Export PDF, alebo Fill & Sign. Svoje predplatné si môžete zobraziť na stránke Plány a produkty.

Máte podozrenie, že došlo k podvodu? Postupujte nasledovne.

Ak žiadny z vyššie uvedených dôvodov situáciu neobjasňuje a máte podozrenie, že došlo k podvodu, obráťte sa na nás.