Zistite, ako viac zabezpečiť váš účet Adobe nastavením dvojstupňového overenia. Naučte sa tiež, ako odvolať prístup k akejkoľvek aplikácii tretej strany.

Čo je to dvojstupňové overenie?

Dvojstupňové overenie pridáva do vášho účtu Adobe ďalšiu úroveň zabezpečenia. Pri prihlasovaní do účtu Adobe pomocou Adobe ID a hesla sa vyžaduje ďalší overovací kód. Môžete zvoliť, či vám tento kód máme zaslať na e-mailovú adresu (predvolený spôsob) alebo mobilný telefón. Na vytvorenie overovacieho kódu môžete tiež použiť overovaciu aplikáciu, napríklad Adobe Authenticator.

Dvojstupňové overenie pre váš účet Adobe je voliteľné, ale odporúča sa.

Poznámka:

Ak používate na prihlásenie do účtu Adobe namiesto Adobe ID a hesla účet Google alebo Facebook a chcete povoliť dvojstupňové overenie, musíte na svojom účte Google alebo Facebook nastaviť dvojstupňové overenie.

Nastavenie dvojstupňového overenia Adobe

 1. Prihláste sa do svojho účtu Adobe pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

 2. Kliknite na možnosť Heslo a bezpečnosť v ľavej table Profilu.

 3. V časti Dvojstupňové overenie kliknite na položku Spravovať.

  Časť Dvojstupňové overenie
 4. Na obrazovke Dvojstupňové overenie aktivujte možnosť Dvojstupňové overenie. Dostanete správu na obrazovke a e-mail, ktoré potvrdzujú, že dvojstupňové overenie bolo aktivované. 

  Aktivovať dvojstupňové overenie

  Keď aktivujete dvojstupňové overenie, ako predvolený spôsob prijímania overovacieho kódu je povolený e-mail. Ak ste pridali sekundárny e-mail, dostanete kód na primárnu aj sekundárnu e-mailovú adresu. 

  Môžete sa tiež rozhodnúť, či kód dostanete na svoj mobilný telefón alebo ho vygenerujete pomocou overovacej aplikácie.

  Poznámka:

  Metódu e-mailu nie je možné vypnúť po aktivácii dvojstupňového overenia. Ak neuprednostňujete e-maily, môžete si vybrať, či sa ako predvolená metóda na získanie overovacieho kódu použije mobilný telefón alebo overovacia aplikácia.

Nastavenie mobilného telefónu na overenie

Vyhľadajte časť Ďalšie metódy overovania na obrazovke Dvojstupňové overenie:

 • Ak už bolo k vášmu účtu pridané telefónne číslo, aktivujte možnosť Mobilný telefón.
Povoliť mobilný telefón
 • Ak telefónne číslo nebolo pridané, kliknite na tlačidlo Pridať vedľa možnosti Mobilný telefón a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pridať mobilný telefón

Nastavenie overovacej aplikáciu na overenie

V tomto systéme overenia použijete pri prihlásení okrem identifikátora Adobe ID a hesla aj jednorazové heslo vytvorené vašou aplikáciou na zariadení. Takéto aplikácie sú známe ako overovacie aplikácie – napríklad Adobe Authenticator, Google Authenticator či iné podobné aplikácie, ktoré vytvárajú jednorazové heslá.

 1. V časti Ďalšie metódy overovania na obrazovke Dvojstupňové overenie kliknite na možnosť Nastaviť vedľa položky Overovacia aplikácia.

  Možnosť overovacej aplikácie
 2. Pred kliknutím na tlačidlo Ďalšie v kontextovom okne Nastavenie overovacej aplikácie si na svoje zariadenie stiahnite overovaciu aplikáciu, ako napríklad Adobe Authenticator. Aplikáciu si stiahnite z obchodu App Store, ak máte zariadenie Apple, alebo z obchodu Google Play, ak máte zariadenie Android.

  Ďalšie informácie o inštalovaní aplikácie Adobe Authenticator na zariadenia Apple alebo Android nájdete v časti Používanie aplikácie Adobe Authenticator na dvojstupňové overenie.

  Nastavenie overovacej aplikácie
 3. Po prevzatí overovacej aplikácie kliknite na položku Ďalšie.

 4. Prepojte svoj účet Adobe s overovacou aplikáciou pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak ste sa prihlásili do svojho účtu Adobe z počítača, spustite aplikáciu a naskenujte kód QR zobrazený v okne Prepojiť váš účet.

   Ak ste sa prihlásili do svojho účtu Adobe z mobilného telefónu, klepnite na čarovný prútik v okne Prepojiť váš účet. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   V počítači
   V počítači

    

    

   Na mobilnom telefóne
   Na mobilnom telefóne

  • Ak nemôžete vykonať prepojenie skenovaním QR kódu alebo ťuknutím na čarovný prútik, zadajte kód zobrazený v okne Prepojiť váš účet v overovacej aplikácii.

   Zadať kód ručne
 5. Zadajte párovací kód vygenerovaný overovacou aplikáciou v okne Prepojiť váš účet.

  Párovací kód

  Overovacia aplikácia je teraz nastavená na dvojstupňové overenie. Pri ďalšom prihlásení pomocou Adobe ID a hesla sa zobrazí výzva na zadanie jednorazového hesla vygenerovaného overovacou aplikáciou.

Použitie dvojstupňového overenia na prihlásenie

Ak sa chcete dozvedieť, ako zadať kód počas prihlásenia, pozrite si časť Dvojstupňové overenie: Zabezpečenie vášho účtu.

Deaktivujte dvojstupňové overenie

 1. Prihláste sa do svojho účtu Adobe pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

 2. Kliknite na možnosť Heslo a bezpečnosť v ľavej table Profilu.

 3. V časti Dvojstupňové overenie kliknite na položku Spravovať.

  Časť Dvojstupňové overenie
 4. Na obrazovke Dvojstupňové overenie deaktivujte možnosť Dvojstupňové overenie. Dostanete správu na obrazovke a e-mail, ktoré potvrdzujú, že dvojstupňové overenie bolo deaktivované.

  Deaktivovať dvojstupňové overenie

Odvolať prístup k aplikáciám pripojeným k účtu Adobe

Ak ste povolili prístup k svojmu účtu Adobe všetkým aplikáciám, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť ich prístup odvolať prostredníctvom nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do svojho účtu Adobe pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

 2. Kliknite na možnosť Pripojené účty v ľavej table Profilu.

 3. V časti Prepojené aplikácie kliknite na možnosť Odvolať vedľa aplikácie, ktorej chcete odvolať prístup.

  Prepojené aplikácie
 4. V kontextovom okne Odvolať povolenie kliknite na možnosť Odvolať. Zobrazí sa správa na obrazovke, ktorá potvrdzuje, že prístup aplikácie k vášmu účtu bol odvolaný.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online