Získajte pokyny pri zadávaní prihlasovacieho kódu spolu s heslom účtu Adobe ID počas prihlasovania sa do svojho účtu.

Návod, ako si dvojstupňovým overením (známym aj ako dvojfaktorové overenie alebo overenie 2FA) zvýšiť zabezpečenie účtu nájdete v časti Nastavenie dvojstupňového overenia. Ak ste dvojstupňové overenie aktivovali, okrem hesla do účtu Adobe sa vyžaduje aj overovací kód. Môžete zvoliť, či vám tento kód máme zaslať na e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu. Na vytvorenie overovacieho kódu môžete tiež použiť overovaciu aplikáciu, napríklad Adobe Authenticator alebo Google Authenticator.

Zadanie overovacieho kódu

Váš e-mail je predvolenou metódou na overenie, ak ste nezvolili inú preferovanú metódu.

Ak ste si zvolili inú metódu a overovací kód chcete prijať na e-mailovú adresu, postupujte nasledovne:

 1. Na obrazovke dvojstupňového overenia kliknite na položku Kód zaslať iným spôsobom

  Kód zaslať iným spôsobom
 2. Na ďalšej obrazovke vyberte šípku vedľa možnosti Kód zaslať e-mailom na [e-mailovú adresu].

  Prihlasovací kód sa vám odošle na e-mailovú adresu prepojenú s e-mailovým účtom. 

  Vyberte spôsob, ako získať overovací kód
 3. Skontrolujte svoj e-mail a prihlasovací kód zadajte do okna dvojstupňového overenia. Následne zvoľte možnosť Overiť kód.

  Zadajte kód a zvoľte možnosť Overiť

  Ak je overenie úspešné, prihlásime vás do účtu Adobe ID. 

Po prihlásení sa pomocou hesla Adobe ID sa zobrazí výzva na zadanie prihlasovacieho kódu odoslaného na vaše mobilné telefónne číslo. 

Skontrolujte svoje telefónne číslo a prihlasovací kód zadajte do okna dvojstupňového overenia. Následne zvoľte možnosť Overiť kód

Obrazovka dvojstupňového overenia

Ak je overenie úspešné, prihlásime vás do účtu Adobe ID. 

Použitie autentifikátora

Zobrazí sa vám oznámenie s výzvou na schválenie prihlásenia. 

Oznámenie autentifikátora Adobe

Prihlásenie schváľte ťuknutím na položku Schváliť

Overovací kód vygenerovaný autentifikátorom Adobe môžete vo výzve na prihlásenie zadať aj manuálne.

 1. Po prihlásení sa pomocou Adobe ID a hesla sa vám zobrazí výzva na zadanie prihlasovacieho kódu z autentifikátora.

  Na zobrazenie kódu spustite autentifikátor.

  Prihlasovací kód z autentifikátora
  Prihlasovací kód z autentifikátora
 2. Zadajte kód pre svoj účet Adobe ID. Následne zvoľte možnosť Overiť kód.

 3. Po overení vás presmerujeme na stránku nastavení účtu.

V prípade starších produktov použite dvojstupňové overenie

Niektoré staršie produkty nepodporujú dvojstupňové overenie pomocou kódov. To znamená, že nemôžete použiť overovací kód odoslaný do vášho mobilného telefónu alebo na e-mailovú adresu. Ak chcete pre uvedené produkty použiť dvojstupňové overenie, musíte použiť overovaciu aplikáciu, napríklad Adobe Authenticator alebo Google Authenticator. Ďalšie informácie o autentifikátoroch nájdete v časti Overenie cez algoritmus jednorazového a časovoobmedzeného hesla(TOTP).

Po nastavení dvojstupňového overenia sa prihláste nasledovne:

 • V poli E-mailová adresa zadajte svoj identifikátor Adobe ID.
 • V poli Heslo, zadajte svoje heslo, po ktorom nasleduje dvojbodka (:) a kód z autentifikátora. Napríklad, ak je vaše heslo abcdef a kód vygenerovaný autentifikátorom je 667788, zadajte v poli na heslo abcdef:667788 , ako je znázornené na obrázku nižšie.
Vzorové meno používateľa a heslo: dvojstupňové overenie v prípade starších produktov
Vzorové meno používateľa a heslo: dvojstupňové overenie v prípade starších produktov

Riešenie problémov s dvojstupňovým overením

 • Ak vám kód neprišiel, chvíľu na jeho doručenie počkajte. Môže to trvať aj niekoľko minút.
 • V prípade, že ste si zvolili príjem kódu cez e-mail, skontrolujte, či sa v priečinku nevyžiadanej pošty nenachádza správa z adresy account-noreply@adobe.com.

Ak vám kód ešte neprišiel, zvoľte možnosť Kód zaslať iným spôsobom, čím vygenerujete nový kód.

Kód zaslať iným spôsobom

Na obrazovke, kde zadávate kód, vyberte možnosť Už sa ma nepýtať. Na tomto zariadení už nebudete musieť zadávať kód.

Ak ste ešte dvojstupňové overenie neaktivovali, je možné, že sa zobrazí výzva na overenie účtu pomocou kódu, ktorý vám bol odoslaný na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Toto overenie sa vykonáva po pokusoch o prihlásenie, ktoré sa líšia od schémy vášho bežného používania, pričom vám overenie pomáha zabezpečiť váš účet.

Ak chcete potvrdiť, že sa prihlasujete naozaj vy a nie niekto iný, zadajte kód zaslaný na vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

A CAPTCHA (skratka Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) overuje, že prihlásenie prebieha zo strany človeka a nie prostredníctvom automatizovaného počítačového programu (bota). CAPTCHA zobrazuje výzvu, ktorú dokážu vyriešiť ľudia, no počítačové programy nie. Môžu sa vám napríklad zobraziť viaceré obrázky, pričom vás požiadame, aby ste označili tie, na ktorých sú vozidlá. Pred prihlásením sa do svojho účtu sa vám zobrazí CAPTCHA.

Test CAPTCHA na prihlasovacej a registračnej stránke využíva službu re-CAPTCHA od spoločnosti Google. 

Poznámka:

Ak si chcete prečítať požiadavky na prehliadač pre službu reCAPTCHA, prípadne chcete zistiť informácie o riešení problémov, prečítajte si tento článok od Google.

Mohlo ísť o podozrivý pokus o prihlásenie. Ak chcete, aby bol váš účet zabezpečený, obnovte si heslo.

Ak nemáte prístup k autentifikátoru (napríklad už nemáte prístup k zariadeniu, v ktorom ste ho prevzali, alebo bol autentifikátor zo zariadenia odinštalovaný), postupujte takto:

 1. Prihláste sa pomocou kódu odoslaného do vášho mobilného telefónu alebo na e-mailovú adresu podľa pokynov v časti Môžem sa prihlásiť pomocou kódu odoslaného do môjho mobilného telefónu alebo na e-mail aj vtedy, ak mám nastavené jednorazové, časovo obmedzené heslo (TOTP)?.

 2. V navigačnom paneli s nástrojmi v hornej časti stránky kliknite na položku Profil.

 3. V ľavej table kliknite na položku Heslo a zabezpečenie.

  Kliknite na položku Heslo a zabezpečenie
 4. V časti Dvojstupňové overenie kliknite na položku Spravovať

  Spravovať dvojstupňové overenie
 5. Na ďalšej obrazovke presunutím tlačidla prepínania vedľa aplikácie Authenticator túto aplikáciu odstráňte.

  Deaktivácia overovacej aplikácie
 6. V automaticky otváranej správe o potvrdení kliknite na možnosť Áno, deaktivovať.

  Potvrďte deaktiváciu aplikácie Authenticator

  Autentifikátor ste z účtu úspešne odinštalovali. Pri opätovnej inštalácii aplikácie postupujte podľa krokov uvedených v časti Overenie cez algoritmus jednorazového a časovo obmedzeného hesla (TOTP).

Áno, môžete. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na obrazovke overenia kliknite na Zadať kód.

  Zadať kód
 2. Na ďalšej obrazovke kliknite na položku Kód zaslať iným spôsobom.

  Výber iného spôsobu prihlásenia
  Kód zaslať iným spôsobom
 3. Následne vyberte možnosť Kód zaslať textovou správou na alebo Kód zaslať e-mailom na.

  Kód cez textovú správu alebo e-mail
  Zadanie prihlasovacieho kódu
 4. Na nasledujúcej obrazovke zadajte kód na overenie, ktorý ste dostali e-mailom alebo textovou správou.

  Úspešne ste sa prihlásili do svojho účtu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online