Bounding box

A bounding box is a rectangular border around an image, shape, or text that you can drag to move, transform, rotate, or scale.

The white bounding box around the selected leaf has handles (the white squares) you can drag to transform the selection.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online