Gradient

A gradient is any of several methods for achieving a smooth transition between two adjacent colors, including black and white.

A: Linear black to white gradient; B: Multiple color linear gradient; C: Linear color to transparency gradient (placed over graphic to show transparency); D: Radial color to white gradient

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online