Program na zlepšenie produktov spoločnosti Adobe

Program na zlepšenie produktov spoločnosti Adobe je určený na pochopenie a predvídanie potrieb zákazníkov s cieľom ponúkať produkty a riešenia na svetovej úrovni. Účasť je dobrovoľná. V rámci programu sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje a máte možnosť voľby, či sa na ňom zúčastníte.

Aký typ informácií sa zhromažďuje?

  • Informácie o systéme, napr. informácie o nainštalovanom operačnom systéme, procesore a pamäti
  • Typ prehliadača a verzia
  • Informácie o produkte Adobe, napr. verzia produktu
  • Používanie funkcie Adobe, napr. možnosti ponuky alebo výber tlačidiel
  • Metadáta o súboroch, napr. veľkosť súborov. Obsah a informácie o obsahu vašich súborov sa so spoločnosťou Adobe nezdieľajú.

Ako spoločnosť Adobe využíva tieto informácie?

Zhromaždené informácie sa používajú na účely vývoja nových funkcií a vylepšovania produktov Adobe.

Akým spôsobom sú chránené moje osobné údaje?

Spoločnosť Adobe prijala mnohé opatrenia na ochranu zhromažďovaných a prenášaných údajov. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe.

Keďže sa nezhromažďujú žiadne údaje umožňujúce identifikáciu osôb, takéto anonymné údaje nebudú mať význam pre nikoho mimo spoločnosti Adobe.

Ako to funguje?

Produkty, ktoré sú súčasťou tohto programu, vyberú používateľov na účasť v programe. Vybraní používatelia majú na výber, či so spoločnosťou Adobe chcú zdieľať anonymné informácie a spôsob, akým produkty používajú. Pri vybratých používateľoch je táto možnosť štandardne zapnutá.  Ak patríte medzi vybratých používateľov, účasť môžete odmietnuť. V takom prípade aktualizujte Informácie o používaní v časti Predvoľby v ponuke Úpravy.

Na účasť v programe je potrebné z času na čas prevziať malý konfiguračný súbor. Účelom tohto súboru je aktualizovať konfiguráciu zhromažďovania údajov o používaní. Ak budete niekedy offline, údaje sa odošlú pri nasledujúcom pripojení k internetu. Nemá to vplyv na výkon.

V prípade niektorých produktov spoločnosti Adobe môžete navyše dostať požiadavku na účasť v krátkom dvojotázkovom anonymnom prieskume, ktorým sa zisťuje spätná väzba. Účasť je dobrovoľná a nie je súčasťou vašej účasti na Programe na zlepšenie produktov spoločnosti Adobe. Údaje z prieskumu vráti zodpovedný produktový tím priamo do zabezpečenej databázy spoločnosti Adobe na analýzu.

Ktoré produkty sú súčasťou programu?

Adobe Acrobat Reader

Môžem sa rozhodnúť, že nechcem zdieľať moje údaje?

Áno. Vaše údaje sa nebudú zdieľať, pokiaľ nepatríte medzi vybratých účastníkov. Ak patríte medzi vybratých účastníkov, môžete si vybrať, či budete zdieľať tieto údaje. V takom prípade aktualizujte Informácie o používaní v časti Predvoľby nachádzajúcej sa v ponuke Úpravy aplikácie Adobe Acrobat Reader. Ak nebudete vybratí, nebudú sa zhromažďovať žiadne údaje a možnosť účasti na zhromažďovaní údajov sa nemusí v predvoľbách zobrazovať.

Toto nastavenie sa vzťahuje na to, ako využívate funkcie v zúčastnených produktoch, a nie na služby využívané týmito produktmi, ako sú Adobe Acrobat Export PDF, Vytvoriť PDF, či ukladanie na online účet. Tieto služby sa riadia príslušnými zásadami ochrany osobných údajov a Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe.

Uvítacia obrazovka

Správcovia systému môžu použiť kľúč databázy Registry špecifikovaný v článku nižšie na odmietnutie účasti používateľa v programe spätnej väzby.

http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/PrefRef/Windows/UsageMeasurement.html

Ak sa zúčastním na programe, budem dostávať nevyžiadanú poštu?

Od spoločnosti Adobe nebudete dostávať žiadne e-maily súvisiace s týmto programom bez ohľadu na to, či sa programu zúčastníte. V rámci tohto programu sa nezhromažďujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu osôb, ktoré by sa použili na vašu identifikáciu alebo kontaktovanie.

Potrebujem internetové pripojenie?

Na účasť v programe sa vyžaduje internetové pripojenie. Nemusíte však byť pripojení po celú dobu. Po aktivácii internetového pripojenia sa informácie automaticky prenesú s minimálnym vplyvom na vaše pripojenie.

Môžem vidieť zhromaždené údaje ešte predtým, než sa odošlú do spoločnosti Adobe?

Nie, tieto informácie nie je možné zobraziť. Tento program bol navrhnutý pre milióny používateľov tak, aby nenarúšal používanie produktu, a preto sa údaje odosielajú automaticky. Údaje sú navyše zašifrované, aby bolo možné účinne ich spracovať.

Ako dlho trvá tento program?

Informácie sa zhromažďujú po celú dobu používania verzie, v rámci ktorej ste súhlasili s účasťou v programe, alebo kým sa nerozhodnete svoju účasť v programe ukončiť.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?