Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Prehľad

S nástrojom Vyplniť a podpísať softvéru Acrobat môžete jednoducho vypĺňať, podpisovať a zdieľať svoje dokumenty. V kapitolách nižšie nájdete informácie o nasledovnom:

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte si to sami
Vyplňte a podpíšte svoje dokumenty v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Typy formulárov PDF

 • Interaktívne formuláre: Obsahujú polia, ktoré môžete po kliknutí vyplniť. Prečítajte si, ako Vyplniť interaktívne formuláre.
 • Bežné formuláre: Tieto neobsahujú interaktívne polia. Môže to byť papierový formulár alebo súbor PDF, ktoré neboli optimalizované na vypĺňanie formulárov. Nástroj Vyplniť a podpísať automaticky rozpoznáva polia formulára, napríklad textové polia, hrebeňové polia, zaškrtávacie políčka a prepínacie tlačidlá. Pomocou nástroja Vyplniť a podpísať môžete manuálne pridávať text a iné symboly kdekoľvek v rámci formulára.

Môžete vypĺňať formuláre, zadávať do nich údaje a pridávať podpisy. Aplikácia Acrobat vám navyše umožňuje posielať vyplnené formuláre iným osobám a bezpečne ich ukladať na Adobe cloudové úložisko.

Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF

Ak chcete vyplniť alebo podpísať formuláre PDF, otvorte formulár v aplikácii Acrobat a v globálnej lište kliknite na možnosť Podpísať. Okrem toho môžete kliknúť na Všetky nástroje > Vyplniť a podpísať.

Následne sa v ľavom paneli zobrazia nástroje Vyplniť a podpísať. Teraz môžete vyplniť polia formulára a podpísať formulár pomocou nástrojov na podpis tak, ako je opísané v nasledujúcich častiach.

V ponuke nástrojov vyberte možnosť Vyplniť a podpísať.

Vyplnenie textových polí:

 1. V ľavom paneli vyberte možnosť a následne kliknite na pole, do ktorého chcete pridať text.
  Zobrazí textové pole spolu s panelom nástrojov, ako je znázornené nižšie.

 2. Znova kliknite na textové pole a zadajte text.

 3. Ak chcete rámček s textom premiestniť tak, aby bol zarovnaný s textovým poľom, kliknite na rámček s textom a premiestnite na neho kurzor. Keď sa zobrazí ikona plus so šípkami, presuňte rámček s textom do požadovanej polohy.

 4. Ak chcete upraviť text, kliknite na rámček s textom. Keď uvidíte kurzor a klávesnicu, upravte text a potom ho vložte kliknutím inam.

 5. Ak chcete zmeniť veľkosť textu, kliknite na A alebo A podľa potreby.

  vyplniť-textové-polia

  Poznámka:

  Ak zmeníte veľkosť prvej umiestňovanej anotácie, aby sa prispôsobila veľkosti začiarkavacieho políčka alebo výberového tlačidla v dokumente, ďalšie anotácie, ktoré budete pridávať, budú mať rovnakú veľkosť a budú zodpovedať zvyšným štvorcovým/kruhovým políčkam.

 6. Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte farbu v rýchlom paneli nástrojov a vyberte požadovanú farbu z palety farieb.

  Predvolená farba podpisov je čierna. Ak chcete zmeniť farbu podpisov, musíte odškrtnúť zaškrtávacie políčko Ponechať podpisy čierne.

  farba-textu

 7. Ak chcete zmeniť štýl textu z normálneho na uhladený, v ponuke textového poľa vyberte > Vzdialenosť medzi znakmi.

  Vyberte možnosť Vzdialenosť znakov pre uhladený text.

  Zmení štýl textu z normálneho na uhladený. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť vzdialenosť medzi znakmi, kliknite na ikonu modrej šípky a potiahnite ju podľa potreby.

  Rovnomerná vzdialenosť medzi znakmi v texte.

  Poznámka: Uhladený text je štýl textu, v ktorom je každé písmeno textu rovnomerne rozmiestnené pomocou postupnosti rámčekov.

 8. Následne vyberte ďalšie pole a do rámčeka zadajte text. Použite možnosti formátovania podľa potreby.

  Tento krok opakujte, až kým nevyplníte všetky potrebné polia formulára.

Vyplnenie polí prepínacích možností:

 1. Presuňte kurzor na pole s prepínacou možnosťou.

  Automaticky sa zobrazí predvolené zaškrtnutie alebo zvolený symbol poľa s prepínacou možnosťou.

  vyplniť-začiarkávacie-pole

 2. Kliknite na pole s prepínacou možnosťou a zadajte symbol.

 3. Ak chcete zmeniť symbol, znova kliknite na pole a potom v ponuke ťuknite na a vyberte iný symbol.

  Označí pole vybraným symbolom.

  zmeniť-symbol-prepínania

Ak chcete pridať podpis a iniciály:

 1. Vytvorte si svoj podpis a iniciály, ak ste tak ešte neurobili. Postupujte takto:

  1. Na paneli s nástrojmi Rýchla akcia vyberte možnosť  
  2. Ak chcete pridať podpis, vyberte možnosť Pridať podpis. V zobrazenom dialógovom okne napíšte alebo nakreslite svoj podpis a potom vyberte Hotovo.
  3. Ak chcete pridať svoje iniciály, vyberte možnosť > Pridať iniciály. V zobrazenom dialógovom okne napíšte alebo nakreslite svoje iniciály a potom vyberte Hotovo.

  Poznámka: Môžete tiež pridať obrázok ako svoj podpis alebo iniciály. Ak chcete pridať existujúci obrázok, ťuknite na ikonu obrázka v hornej ponuke. Ak chcete nasnímať nový obrázok, ktorý chcete pridať ako svoj podpis, ťuknite na ikonu fotoaparátu a postupujte podľa pracovného postupu.

 2. Pridanie podpisu:

  1. V ľavom paneli vyberte svoj podpis, presuňte sa na pole, do ktorého ho chcete pridať, a potom kliknutím pridajte podpis.
   Prípadne na paneli s nástrojmi Rýchla akcia vyberte možnosť   a potom vyberte svoj podpis.
  2. Váš podpis sa zobrazí v poli.
   Poznámka: Keď do formulára pridáte podpis alebo iniciály a uložíte ich, nemôžete ich znova upravovať.
  3. Ak chcete upraviť umiestnenie svojho podpisu, presuňte kurzor nad podpis, kým sa nezobrazí ikona plus, a následne kliknite a presuňte podpis podľa potreby.  
  4. Ak chcete upraviť veľkosť svojho podpisu, presuňte kurzor nad modrý krúžok v rohu a následne ho podržte a potiahnite podľa potreby.
  pridať podpis

  zmeniť-veľkosť-podpisu

  Výstraha:

  Keď do formulára pridáte podpis alebo iniciály a uložíte ich, nemôžete ich znova upravovať.

 3. Pridanie iniciál:

  1. V ľavom paneli vyberte svoje iniciály, presuňte sa na pole, do ktorého ich chcete pridať, a potom kliknutím umiestnite podpis.
   Prípadne na paneli s nástrojmi Rýchla akcia vyberte možnosť   a potom vyberte svoje iniciály.
   Vaše iniciály sa zobrazia v poli.
  2. Ak chcete upraviť umiestnenie svojho podpisu, presuňte kurzor nad podpis, kým sa nezobrazí ikona plus, a následne kliknite a presuňte podpis podľa potreby.  
  3. Ak chcete upraviť veľkosť svojho podpisu, presuňte kurzor nad modrý krúžok v rohu a následne ho podržte a potiahnite podľa potreby.
  Poznámka:

  Ak chcete ako podpis alebo iniciály použiť obrázok:

  • Podpíšte sa čiernou farbou na čistý, prázdny list bieleho papiera. Podpis umiestnite do stredu, aby ste neodfotografovali alebo nenaskenovali okraje papiera.
  • Podpis odfotografujte alebo naskenujte. Ak podpis fotografujete, dbajte, aby bola strana osvetlená a na podpis nedopadali žiadne tiene.
  • Fotografiu alebo naskenovaný súbor preneste do počítača. Aplikácia Acrobat/Reader akceptuje súbory JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázok nie je nutné orezať. Ak je fotografia alebo naskenovaný obrázok dostatočne jasný, aplikácia Acrobat/Reader importuje iba podpis.

Zdieľanie formulárov

Po vyplnení a uložení formuláru môžete pokračovať jednou z nasledujúcich možností:

Zdieľanie formulára s ostatnými, aby si ho mohli zobraziť alebo komentovať:

 1. V pravom hornom rohu vyberte možnosť a následne v zobrazenom dialógu Zdieľať dokument postupujte nasledovne:

  • Ak chcete dokument zdieľať s konkrétnymi osobami, zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete formulár zdieľať.
  • Ak chcete zdieľať formulár prostredníctvom odkazu, vyberte možnosť Získať odkaz.
  zdieľanie-s-ostatnými

 2. V zobrazenom dialógovom okne Prizvať členov postupujte nasledovne:

  1. Pridávajte mená ľudí, s ktorými chcete dokument zdieľať.
  2. V prípade potreby upravte správu.
  3. Ak chcete, aby bol formulár dostupný len na zobrazenie, zrušte výber možnosti Povoliť komentáre.
  4. Ak chcete pridať termín na kontrolu, vyberte možnosť Pridať termín dokončenia a následne zadajte dátum.
  5. Vyberte možnosť Prizvať.
  zdieľanie-s-ostatnými -2

  Tým sa odošle odkaz všetkým osobám, ktorých ste do formulára pridali.

Uloženie certifikovanej kópie súboru PDF:

 1. V paneli Podpísať vľavo vyberte možnosť Uložiť certifikovanú kópiu.

  Tým sa vytvorí certifikovaná kópia formulára a v hornej časti sa zobrazí banner s certifikátom tak, ako je znázornené nižšie.

  panel-podpísať

 2. Vo výzve na prihlásenie v pravom paneli kliknite na možnosť Ďalej.

  Aplikácia vás znova požiada, aby ste sa prihlásili do svojho účtu s cieľom ochrániť svoje podpísané zmluvy.

  V dialógovom okne chránených údajov kliknite na možnosť Ďalej.

 3. V dialógovom okne, ktoré sa následne zobrazí, kliknite na Pokračovať a zadajte svoje prihlasovacie údaje.

  V dialógovom okne prihlasovania kliknite na možnosť Pokračovať.

 4. Po opätovnom prihlásení certifikovaná kópia zobrazí informácie o súbore a možnosti zdieľania. Vyberte možnosť zdieľania, ktorou chcete formulár zdieľať.  

  certifikované-1

  certifikované-4

Ak chcete zdieľať odkaz na formulár:

 1. V pravom hornom rohu kliknite na  .
 2. Ak chcete formulár zdieľať len na zobrazenie, zrušte označenie možnosti Povoliť komentáre.
 3. Kliknite na možnosť Získať odkaz.

Týmto sa formulár nahrá na cloudové úložisko Adobe a vygeneruje sa zdieľateľný odkaz, ktorý sa skopíruje do vašej schránky. Odkaz môžete vložiť na akékoľvek miesto, odkiaľ chcete formulár zdieľať.

získať-odkaz

Ak chcete formuláre zdieľať prostredníctvom webovej lokality alebo akéhokoľvek online portálu

V paneli Podpísať kliknite na Ďalšie možnosti a následne na možnosť Vytvoriť webový formulár. Podľa uvedeného pracovného postupu môžete pridať formulár na webovú lokalitu a zdieľať odkazy na získavanie údajov online.

panel-podpísať-s-možnosťami

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?