Na podpísanie dokumentov ostatnými môžete použiť nástroj Fill & Sign založený na cloudových službách v rámci služby Adobe Sign. Umožní podpisujúcim osobám rýchlo podpísať zmluvy z akéhokoľvek miesta pomocou webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Podpisujúce osoby sa nemusia registrovať ani kupovať žiaden produkt Adobe na podpisovanie zmlúv.

Podpisujúcim osobám sa odošle e-mail so žiadosťou o podpísanie zmlúv. Po podpísaní dostanete vy aj podpisujúce osoby podpísaný súbor PDF e-mailom. Celý postup podpisovania môžete sledovať v aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC v časti Domov > Na podpis.

 

Zabezpečiť podpísanie dokumentov ostatnými

Podporované typy súborov na podpisovanie

Okrem súborov PDF možno na podpísanie odosielať súbory balíka aplikácií Microsoft Office, rôzne obrázkové súbory, súbory HTML a textové súbory. Zoznam podporovaných typov súborov: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG a PNG.

Poznámka: Pred podpísaním dokumentu dokončite všetky úpravy. Podpísaná zmluva je certifikovaná službou Adobe Sign. Úpravou podpísanej zmluvy sa certifikát zruší.

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý chcete nechať podpísať v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader.

 2. Kliknite na položku Fill & Sign na pravej table alebo vyberte položky Nástroje > Fill & Sign. Zobrazí sa okno nástroja Fill & Sign.

  Vstupná stránka nástroja Fill & Sign

  Poznámka:

  Ak sa toto nové rozhranie služby Adobe Sign nezobrazí, aktualizujte aplikáciu Acrobat DC na najnovšiu verziu. Ak chcete aplikáciu Acrobat DC aktualizovať automaticky, vyberte položky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a podľa pokynov v okne Updater si prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie.

 3. Kliknite na položku Ostatní. Zobrazí sa možnosť Pridať podpisujúcich.

  Vstupná stránka služby Adobe Sign
 4. Postupujte takto:

  1. Do poľa Podpisujúci zadajte e-mailové adresy príjemcov v poradí, v ktorom chcete, aby dokument podpísali.
  2. Podľa potreby zmeňte predvolený text v časti Predmet a správa.
   Voliteľné: Ak chcete pridať viac ľudí len na informačné účely, pomocou tlačidla Pridať adresy do kópie zadajte ich e-mailové adresy do zoznamu kópií.
  3. Ak chcete pridať ďalšie dokumenty, kliknite na položku Pridať súbory a vyhľadajte a vyberte dokumenty. (Ak nechcete používať Rozšírené voľby, vynechajte ďalší voliteľný krok.)
  4. (Voliteľné) Kliknite na položku Ďalšie možnosti, ak chcete zadať rozšírené voľby, ako sú overenie podpisujúcich, pripomenutia a ďalšie.
   • Nastavenie Dokončiť v poradí je predvolene zapnuté. Čísla vedľa e-mailových adries označujú poradie účasti. Ak nechcete dodržiavať určité poradie podpisovania, prepnite prepínač do polohy Dokončiť v akomkoľvek poradí.
    (Voliteľné) Kliknite na položku Pridať ma, ak sa chcete pridať ako osoba podpisujúca dokument.
   • Zadajte typ overenia, napríklad e-mail, heslo, sociálna identita, overenie na základe poznatkov alebo telefón.
   • Súbor PDF ochráňte heslom.
   • Nastavte termín dokončenia.
   • Nastavte pripomenutie pre príjemcov, aby vykonali činnosť.
   • Určte Jazyk príjemcu v odoslanom e-maile.
  Adobe Sign – Rozšírené voľby
  Ďalšie alebo Rozšírené voľby
 5. Kliknite na položku Určte miesto na podpis alebo Ďalšie.

  Teraz je dokument pripravený na pridanie polí, ktoré chcete, aby podpisujúce osoby vyplnili alebo podpísali.

  Poznámka: Ak ste pridali viacero dokumentov, dokumenty sa prevedú na súbory PDF a skombinujú sa do jedného súboru. Skombinovaný súbor sa otvorí, aby ste mohli pridať príslušné polia.

 6. Okno Určiť miesto na vyplnenie a podpísanie sa zobrazuje s možnosťami založenými na tom, či máte jedného podpisujúceho, alebo viacero podpisujúcich.   

  • Ak ste pridali jedného podpisujúceho, uvidíte zjednodušenú možnosť, ktoré je zobrazená nižšie. Ak chcete umiestniť podpis alebo ďalšie pole, kliknite na požadované miesto v dokumente, a potom nastavte vlastnosti poľa z jeho kontextovej ponuky.
  Určte časti na vyplnenie a miesto na podpísanie
  • Ak ste pridali viacero podpisujúcich, uvidíte možnosť, ktoré je zobrazená nižšie. Kliknite na tlačidlo  a umiestnite rozpoznané polia formulára do dokumentu PDF. Prípadne potiahnite polia z kariet na pravej table a vložte ich na ľubovoľné miesto v dokumente.
  Pridanie polí na podpis do dokumentu
 7. Po vložení všetkých požadovaných polí do dokumentu kliknite na položku Odoslať. Dokument sa odošle na podpis príjemcom a zobrazí sa potvrdenie.

  Potvrdenie o odoslaní na podpis

  Dostanete e-mail zo služby Adobe Sign s informáciou, že zmluvy sú odoslané prvej podpisujúcej osobe. Prvá podpisujúca osoba dostane aj e-mail s prepojením na podpísanie zmluvy. Keď sa podpisujúca osoba podpíše do poľa Podpis a následne klikne na tlačidlo Kliknutím podpísať, zmluva sa odošle ďalšej podpisujúcej osobe a tak ďalej. Po podpísaní zmluvy všetkými podpisujúcimi dostane každý kópiu podpísanej zmluvy.

  Všetky podpísané dokumenty sa uschovávajú na rovnakom mieste a prístup k nim je možný z akéhokoľvek miesta. Ďalšie informácie nájdete v časti Sledovanie dokumentov odoslaných na podpis nižšie.

Možnosti podpisujúceho

Podpisujúci dostane e-mail s prepojením na podpísanie zmluvy. Ak navyše podpisujúci používa počítačovú aplikáciu Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC, zobrazí sa mu oznámenie o zdieľaní zmluvy, ktorú má podpísať. Ďalšie informácie nájdete v časti Podpísanie zmluvy.

Poznámka:

Podpisujúce osoby sa nemusia registrovať ani si zakúpiť akýchkoľvek produkt Adobe na podpisovanie zmlúv. Zmluvy môžu podpisovať pomocou webového prehliadača, mobilného zariadenia alebo počítačovej aplikácie Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Sledovanie zmlúv odoslaných na podpis

K dispozícii v aplikácii Acrobat DC

Môžete sledovať, ktoré zmluvy boli odoslané na podpis, ktoré sú podpísané alebo ktoré čakajú na váš podpis.

Samostatní a skupinoví používatelia

Prejdite na položky Domov > Na podpis. Zobrazí sa zoznam všetkých dokumentov zdieľaných na podpis.

sfs-retail-users

Podnikoví používatelia

 1. V časti Domov > Na podpis kliknite na položku Otvoriť službu Adobe Sign.

  Otvoriť službu Adobe Sign
 2. V novom okne prehliadača sa zobrazí stránka spravovania služby Adobe Sign.

  Sledovanie zmlúv odoslaných na podpis

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online