Na podpísanie dokumentov ostatnými môžete použiť nástroj Send for Signature založený na cloudových službách v rámci služby Adobe Sign. Umožní podpisujúcim osobám rýchlo podpísať zmluvy z akéhokoľvek miesta pomocou webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Podpisujúce osoby sa nemusia registrovať ani kupovať žiaden produkt Adobe na podpisovanie zmlúv.

Nástroj Send for Signature pomáha taktiež sledovať celý proces podpisovania. Nástroj odošle e-mail podpisujúcim osobám so žiadosťou o podpísanie zmluvy. Po podpísaní dostanete vy aj podpisujúce osoby podpísaný dokument PDF e-mailom.

Dostávanie dokumentov PDF podpísaných ostatnými

Podporované typy súborov na podpisovanie

Okrem súborov PDF možno na podpísanie odosielať súbory balíka aplikácií Microsoft Office, rôzne obrázkové súbory, súbory HTML a textové súbory. Zoznam podporovaných typov súborov: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG a PNG.

Poznámka: Pred podpísaním dokumentu dokončite všetky úpravy. Podpísaná zmluva je certifikovaná službou Adobe Sign. Úpravou podpísanej zmluvy sa certifikát zruší.

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý chcete nechať podpísať v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader.

 2. Kliknite na položku Adobe Sign na pravej table alebo vyberte položky Nástroje > Adobe Sign. Zobrazí sa úvodná stránka Send For Signature pomocou služby Adobe Sign.

  Rozhranie nástroja Send for Signature

  Poznámka:

  Ak sa toto nové rozhranie služby Adobe Sign nezobrazí, aktualizujte aplikáciu Acrobat DC na najnovšiu verziu. Ak chcete aplikáciu Acrobat DC aktualizovať automaticky, vyberte položky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a podľa pokynov v okne Updater si prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie.

 3. Postupujte takto:

  1. Do poľa Pre zadajte e-mailové adresy príjemcov v poradí, v ktorom chcete, aby dokument podpísali.
  2. Podľa potreby zmeňte predvolený text v časti Správa.
   Voliteľné: Ak chcete pridať viac ľudí len na informačné účely, pomocou tlačidla Pridať adresy do kópie zadajte ich e-mailové adresy do zoznamu kópií.
  3. Ak chcete pridať ďalšie dokumenty, kliknite na položku Pridať súbory a vyhľadajte a vyberte dokumenty.
  4. (Voliteľné) Kliknite na položku Rozšírené, ak chcete určiť niektoré z nasledujúcich možností.
   • Nastavenie Dokončiť v poradí je predvolene zapnuté. Čísla vedľa e-mailových adries označujú poradie účasti. Ak nechcete dodržiavať určité poradie podpisovania, prepnite prepínač do polohy Dokončiť v akomkoľvek poradí.
    (Voliteľné) Kliknite na položku Pridať ma, ak sa chcete pridať ako osoba podpisujúca dokument.
   • Zadajte typ overenia, napríklad e-mail, heslo, telefón, sociálna identita, overenie na základe poznatkov alebo Adobe Sign.
   • Súbor PDF ochráňte heslom.
   • Nastavte termín dokončenia.
   • Nastavte pripomenutie pre príjemcov, aby vykonali činnosť.
   • Určte Jazyk príjemcu v odoslanom e-maile.
  Send For Signature – rozšírené možnosti
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Teraz je dokument pripravený na pridanie polí, ktoré chcete, aby podpisujúce osoby vyplnili alebo podpísali. Aplikácia Acrobat automaticky rozpozná polia formulára v súbore PDF. Kliknite na tlačidlo  a umiestnite rozpoznané polia formulára do dokumentu PDF.

  Prípadne potiahnite polia z kariet na pravej table a vložte ich na ľubovoľné miesto v dokumente.

  Poznámka: Ak ste pridali viacero dokumentov, dokumenty sa prevedú na súbory PDF a skombinujú sa do jedného súboru. Skombinovaný súbor sa otvorí, aby ste mohli pridať príslušné polia.

  Pridanie polí na podpis do dokumentu
 5. Po vložení všetkých požadovaných polí do dokumentu kliknite na položku Odoslať. Dokument sa odošle na podpis príjemcom a zobrazí sa potvrdenie.

  Potvrdenie o odoslaní na podpis

  Dostanete e-mail zo služby Adobe Sign s informáciou, že zmluvy sú odoslané prvej podpisujúcej osobe. Prvá podpisujúca osoba dostane aj e-mail s prepojením na podpísanie zmluvy. Keď sa podpisujúca osoba podpíše do poľa Podpis a následne klikne na tlačidlo Kliknutím podpísať, zmluva sa odošle ďalšej podpisujúcej osobe a tak ďalej. Každý dostane kópiu podpísanej zmluvy.

  Poznámka:

  Podpisujúce osoby sa nemusia registrovať ani kupovať žiaden produkt Adobe na podpisovanie zmlúv. Zmluvy môžu podpísať z akéhokoľvek miesta pomocou webového prehliadača alebo mobilného zariadenia.

  Všetky podpísané dokumenty sa uschovávajú na rovnakom mieste a prístup k nim je možný z akéhokoľvek miesta. Ďalšie informácie nájdete v časti Sledovanie dokumentov odoslaných na podpis nižšie.

Sledovanie zmlúv odoslaných na podpis

K dispozícii v aplikácii Acrobat DC

Môžete sledovať, ktoré zmluvy boli odoslané na podpis, ktoré sú podpísané alebo ktoré čakajú na váš podpis.

Samostatní a skupinoví používatelia

Prejdite na položky Domov > Na podpis. Zobrazí sa zoznam všetkých dokumentov zdieľaných na podpis.

sfs-retail-users

Podnikoví používatelia

 1. V časti Domov > Na podpis kliknite na položku Otvoriť službu Adobe Sign.

  Otvoriť službu Adobe Sign
 2. V novom okne prehliadača sa zobrazí stránka spravovania služby Adobe Sign.

  Sledovanie zmlúv odoslaných na podpis

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online