Adobe AIR – informácie a podpora

Zistite, čo je nové v aplikácii Adobe AIR!

Príručka začiatočníka

Začnite s používaním aplikácie AIR.

Príručka začiatočníka

Kurzy

Na rozšírenie zručností vyhľadajte kurzy pre všetkých od nováčikov až po expertov.

Kurzy

Príručka používateľa

Získajte odpovede a podrobné pokyny.

Príručka používateľa


Riešenie problémov a pomocník

AIR runtime si môžete stiahnuť zo strediska sťahovania Adobe AIR. SDK Adobe AIR a Compiler si môžete stiahnuť z centra vývoja Adobe AIR.

Prezeraná webová stránka využíva funkciu, ako je napríklad možnosť komunikácie s aplikáciou AIR, ktorú v sebe zahŕňa prehliadač Google Chrome. Pozrite si časť s častými otázkami o Adobe Flash Enabler, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

Bola stiahnutá nová verzia aplikácie Adobe AIR, ktorá je pripravená na inštaláciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky k automatickej aktualizácii aplikácie Adobe AIR 2.0.

Pozrite si poznámky k vydaniu, kde nájdete podrobnosti o opravách chýb, vylepšeniach a nových funkciách v najnovšom vydaní.

Staršie verzie AIR si môžete stiahnuť na účely vývoja a testovania. Pre bežné používanie si stiahnite najaktuálnejšiu verziu zo strediska sťahovania Adobe AIR.

Posledná verzia aplikácie AIR, ktorá podporuje počítačový systém Linux je AIR 2.6. Podrobnosti nájdete v článku Inštalácia Adobe AIR 2 pre 64-bitové systémy Linux alebo Inštalácia Adobe AIR pre 32-bitové systémy Linux.

Áno. Pokyny nájdete v článku Inštalácia Adobe AIR pomocou YUM.

Ak chcete vyhľadať najnovšie natívne rozšírenia AIR (ANE) vytvorené komunitou AIR, navštívte stránku Natívne rozšírenia Adobe AIR. Môžete tam tiež nájsť návody a referenčné informácie pre vytváranie vlastných natívnych rozšírení. Pozrite si Galériu ukážok z platforiem Flash a AIR, kde nájdete odporúčané natívne rozšírenia.