Adobe Animate – vzdelávanie a podpora

Zistite, novinky v Animate!

Začíname

Stiahnite si súbory, získajte pomoc v súvislosti s členstvom a základné informácie.

Začíname

Kurzy

Na rozšírenie zručností vyhľadajte kurzy pre všetkých od nováčikov až po expertov.

Kurzy

Príručka používateľa

Získajte rýchle odpovede a podrobné pokyny.

Príručka používateľa


Riešenie problémov a pomocník

Aplikáciu Animate si môžete stiahnuť z katalógu aplikácií Creative Cloud. Ak chcete aplikáciu prevziať, musíte sa prihlásiť pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla. Ďalšie informácie vrátane informácií o inštalácii starších verzií či kontrole aktualizácií nájdete v časti Prevzatie aplikácií Creative Cloud.

Pri riešení problémov so stavom „inštalácia zlyhala“ si pozrite článok Chyba: „Inštalácia zlyhala“ v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Ak chcete vyriešiť iné problémy so sťahovaním, inštaláciou a aktualizáciou, prečítajte si túto príručku o riešení problémov so sťahovaním a inštaláciou.

Áno. Skúšobné verzie všetkých aplikácií Creative Cloud vrátane aplikácie Animate môžete prevziať z katalógu aplikácií Creative Cloud. Ak chcete skúšobnú verziu prevziať, musíte sa prihlásiť pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla. Podrobné pokyny sú uvedené v článku Stiahnutie a inštalácia skúšobnej verzie aplikácie Creative Cloud.

Ak chcete znova získať prístup k svojmu účtu, prečítajte si tieto jednoduché riešenia bežných problémov s Adobe ID a prihlasovaním do účtu.

Aplikáciu Animate a ďalšie aplikácie Creative Cloud si môžete nainštalovať maximálne do dvoch počítačov. Ak ju chcete nainštalovať do tretieho počítača, musíte ju na niektorom z predchádzajúcich počítačov deaktivovať. Ďalšie informácie o aktivácii a deaktivácii aplikácií Creative Cloud.

ikona sťahovania

Stále potrebujete pomoc? Prečítajte si ďalšie riešenia týkajúce sa preberania a inštalácie

Prihlásiť sa do svojho konta Adobe. V časti Heslo vyberte možnosť Zmeniť pre aktuálne heslo a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zabudli ste vaše heslo? Naučte sa, ako ho resetovať.

Zmena plánov služby Creative Cloud je jednoduchá. Pri inovácii alebo zmene plánu postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Zmena skúšobnej verzie na platené členstvo je jednoduchá. Pri inovácii a začatí členstva postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

ikona sťahovania

Stále potrebuje pomoc? Prečítajte si ďalšie odpovede na otázky týkajúce sa účtu, fakturácie a plánov.

Áno. Môžete použiť 2D zručnosti v Animate a exportovať panoramatické alebo 360 VR animácie. Naučte sa ako vytvoriť a publikovať VR obsah pomocou Animate.

V Animate môžete pokročilé funkcie vrstvy využívať na vytváranie hĺbok vrstvy pre vrstvy časovej osi. Hĺbku vrstvy môžete upravovať aj dopĺňať.

Získajte informácie o použití funkcie hĺbky vrstvy v Animate.

Hĺbka vrstvy spolu s vylepšeniami kamery umožňujú animátorom vytvárať zaujímavejší obsah. Pomocou kamery s vrstvami s hĺbkami možno pri svojich animovaných projektoch vytvárať paralaxové efekty.  

Získajte informácie o vytvorení paralaxového efektu pomocou kamery.

Pri vytváraní animácií pre plátna HTML5 môžete pridať kód pomocou sprievodcu kódmi akcií bez nutnosti ich písania.

Získajte informácie o používaní sprievodcu akčnými kódmi v Animate.

Typ dokumentu HTML5 Canvas poskytuje natívnu podporu na vytváranie bohatého a interaktívneho obsahu vo formáte HTML5. To znamená, že môžete použiť tradičnú časovú os, pracovný priestor a nástroje aplikácie Animate na vytváranie obsahu vo formáte HTML5.

Zistite, ako používať funkciu HTML5 Canvas aplikácie Animate.

Pohybovú animáciu tween môžete vytvoriť tromi spôsobmi. Získajte informácie o každom spôsobe a vyberte si ten, ktorý je pre vás najvhodnejší.

Ste nováčikom v oblasti pohybovej animácie tween? Zistite, ako začať s pohybovými animáciami tween.

Pohyby úst môžete automaticky zosúladiť s vydávaným zvukom pomocou technológie Adobe Sensei v aplikácii Animate. Naučte sa ako vytvoriť Auto Lip-Sync (automatickú synchronizáciu pier) v aplikácii Animate.

Môžete deformovať zložité vektorové tvary a rastrový tvar pomocou nástroja na deformovanie. Animáciu zložitých tvarov alebo bitmapových obrazov vytvorte animáciou snímky po snímke. Naučte sa ako používať modelovanie pre vektorový a rastrový obsah

Skriptovací jazyk ActionScript umožňuje pridať do vašej aplikácie komplexnú interaktivitu, ovládacie prvky prehrávania a zobrazenie údajov. V tomto prehľade zistite, ako integrovať jazyk ActionScript do pracovného postupu v aplikácii Animate.

Súbor vo formáte GIF môžete exportovať aktualizáciou nastavení na karte GIF v dialógovom okne Publish Settings (Nastavenia publikovania).

Vyberte položku Insert > Timeline > Keyframe. Získajte úplné pokyny na vloženie nových alebo prázdnych kľúčových snímok.

Aplikácia Animate dokáže importovať formát súborov SWF. Niektoré typy údajov v rámci formátu SWF sa však nedajú opätovne importovať, pretože ide o vykreslený súbor. Ďalšie informácie o importovaní súborov SWF sa nachádzajú v tomto článku.

Rozšírenia môžete nainštalovať ako doplnky prostredníctvom pomôcky Manage Extensions alebo pomocou príkazového riadka. Zistite, ako nainštalovať rozšírenia, a vyhľadajte tipy na riešenie problémov, ak sa vyskytnú problémy.