Pri riešení problémov s aplikáciami Adobe možno budete musieť pristupovať k obsahu v priečinku Knižnica. Priečinok Knižnica je v predvolenom nastavení skrytý v systéme Mac OS X 10.7 a novších verziách. Niektorým z nasledujúcich spôsobov zviditeľnite obsah používateľskej knižnice.

Spôsob č. 1

 1. V aplikácii Finder vyberte položky Prejsť > Prejsť do priečinka.

 2. V dialógovom okne Prejsť do priečinka zadajte text ~/Library

 3. Kliknite na tlačidlo Prejsť.

Spôsob č. 2

Podržte stlačený ľavý kláves Alt (Option) a použite ponuku Prejsť.Používateľský priečinok Library je zobrazený pod domovským adresárom aktuálneho používateľa.

Poznámka: Po otvorení priečinka Library môžete potiahnuť ikonu Library z hornej časti daného okna do Docku, postranného panela, alebo panela s nástrojmi, aby bola ľahko dostupná.

Spôsob č. 3

Nasledujúci spôsob používateľský priečinok Library trvale zviditeľní.

Poznámka:

Spoločnosť Adobe odporúča, aby tento spôsob použili len pokročilí používatelia.

 1. Spustite Terminál pomocou položky Macintosh HD > Aplikácie > Utility.

 2. V Termináli zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Return:
  chflags nohidden ~/Library

 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo správcu systému a stlačte kláves Return.

  Poznámka:

  Heslo správcu systému nie je počas zadávania viditeľné.  

 4. Zatvorte Terminál. Priečinok Library je teraz stále zobrazený v aplikácii Finder.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie, vysvetlenia a nápady nájdete v časti 18 spôsobov zobrazenia priečinka ~/Library v systémoch Lion a Mountain Lion.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online