Pri riešení problémov s produktom Adobe v systéme Windows budete možno musieť zobraziť skryté súbory a priečinky. Postupujte podľa pokynov na zobrazenie skrytých súborov, priečinkov a prípon názvov súborov vo vašej verzii systému Windows.

Windows 8.x a 10

 1. V systéme Windows 8.x vyberte Pracovnú plochu. V systéme Windows 10 kliknite na tlačidlo Štart.

 2. Otvorte Ovládací panel.

 3. V časti Vzhľad a prispôsobenie vyberte Možnosti priečinka.

 4. Kliknite na ikonu Možnosti v pravej časti pásu s nástrojmi.

 5. V dialógovom okne Možnosti priečinka vyberte kartu Zobrazenie.

 6. Vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky.

 7. Zrušte označenie Skryť prípony známych súborov a kliknite na OK.

Windows 7

 1. Vyberte Štart > Ovládací panel.

 2. V dialógovom okne Ovládací panel dvakrát kliknite na Vzhľad a prispôsobenie.

 3. V dialógovom okne Vzhľad a prispôsobenie dvakrát kliknite na Možnosti priečinka alebo v dialógovom okne Možnosti priečinka kliknite na tlačidlo Zobraziť skryté súbory a priečinky.

 4. V dialógovom okne Možnosti priečinka skontrolujte, či je vybraná možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Windows Vista

 1. V Prieskumníkovi Windows vyberte Usporiadať > Možnosti priečinka a hľadania.

 2. V dialógovom okne Možnosti priečinka vyberte kartu Zobrazenie.
 3. V položke Rozšírené nastavenia vyberte Zobraziť skryté súbory a priečinky.

 4. Zrušte označenie Skryť prípony známych súborov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Ukážka programu Adobe Captivate nižšie ukazuje, ako zobraziť skryté súbory, priečinky a všetky prípony názvov súborov v systéme Windows Vista. Ďalšie informácie o zobrazení tejto ukážky nájdete v časti Prehliadanie ukážok Adobe Captivate v odborných dokumentoch.

 

Windows XP

 1. V Prieskumníkovi Windows vyberte Nástroje > Možnosti priečinka.

 2. V dialógovom okne Možnosti priečinka vyberte kartu Zobrazenie.
 3. V položke Rozšírené nastavenia vyberte Zobraziť skryté súbory a priečinky.

 4. Zrušte označenie Skryť prípony známych súborov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Ukážka programu Adobe Captivate nižšie ukazuje, ako zobraziť skryté súbory, priečinky a všetky prípony názvov súborov v systéme Windows XP. Ďalšie informácie o zobrazení tejto ukážky nájdete v časti Prehliadať ukážky Adobe Captivate v odborných dokumentoch.