Zatvorenie konfliktnej aplikácie alebo procesu

Pri inštalácii alebo aktualizácii aplikácie Adobe, ako je Photoshop CC, môžu spustené aplikácie alebo procesy pôsobiť rušivo a inštaláciu dočasne zastaviť.

Môžu sa napríklad zobraziť nasledujúce chybové hlásenia:

 • „Ak chcete pokračovať, zatvorte nasledujúcu aplikáciu alebo proces – LogTransport2.“
 • Uložte svoju prácu a zavrite nasledujúce programy. Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať:

Predtým než budete môcť pokračovať v inštalácii alebo aktualizácii, je potrebné zavrieť konfliktnú aplikáciu alebo proces. Ak to chcete urobiť, na nižšie uvedených kartách vyberte svoj operačný systém.

Postup zatvorenia konfliktnej aplikácie alebo procesu

Windows

Zatvorenie aplikácie:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie na paneli úloh a potom zvoľte možnosť Zatvoriť okno.

Zatvorenie procesu:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a vyberte možnosť Správca úloh.

 2. V zozname vyberte konfliktný proces a kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.

 3. Zopakujte krok č. 2 pre všetky ďalšie konfliktné procesy.

Mac

Zatvorenie aplikácie:

 • Podržte kláves Ctrl a zároveň kliknite na ikonu aplikácie na doku a vyberte možnosť Ukončiť.

Zatvorenie procesu:

 1. V aplikácii Finder vyberte možnosť Prejsť > Utility.

 2. Dvakrát kliknite na aplikáciu Monitor aktivity.

 3. Do vyhľadávacieho poľa nachádzajúceho sa v pravom hornom rohu okna monitora aktivity zadajte názov procesu. 

 4. V zozname dvakrát kliknite na konfliktný proces a v okne procesu kliknite na tlačidlo Ukončiť. Potom kliknite na tlačidlo Vynútiť ukončenie.

 5. Zopakujte kroky č. 3 a 4 pre všetky ďalšie konfliktné procesy.

Ak v aplikácii Monitor aktivity daný proces nenájdete, prejdite do vyhľadávania Spotlight. Zadajte názov procesu a potom kliknite na názov procesu v zozname vyhľadávania. Následne postupujte podľa krokov č. 1 – 4.

Ďalšie informácie nájdete v časti:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online