Zatvorenie konfliktnej aplikácie alebo procesu

Pri inštalácii alebo aktualizácii aplikácie Adobe, ako je Photoshop CC, môžu spustené aplikácie alebo procesy pôsobiť rušivo a inštaláciu dočasne zastaviť.

Môžu sa napríklad zobraziť nasledujúce chybové hlásenia:

 • „Ak chcete pokračovať, zatvorte nasledujúcu aplikáciu alebo proces – LogTransport2.“
 • Uložte svoju prácu a zavrite nasledujúce programy. Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať:

Predtým než budete môcť pokračovať v inštalácii alebo aktualizácii, je potrebné zavrieť konfliktnú aplikáciu alebo proces. Ak to chcete urobiť, na nižšie uvedených kartách vyberte svoj operačný systém.

Postup zatvorenia konfliktnej aplikácie alebo procesu

Zatvorenie aplikácie:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie na paneli úloh a potom zvoľte možnosť Zatvoriť okno.

Zatvorenie procesu:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a vyberte možnosť Správca úloh.

 2. V zozname vyberte konfliktný proces a kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.

 3. Zopakujte krok č. 2 pre všetky ďalšie konfliktné procesy.

Zatvorenie aplikácie:

 • Podržte kláves Ctrl a zároveň kliknite na ikonu aplikácie na doku a vyberte možnosť Ukončiť.

Zatvorenie procesu:

 1. V aplikácii Finder vyberte možnosť Prejsť > Utility.

 2. Dvakrát kliknite na aplikáciu Monitor aktivity.

 3. Do vyhľadávacieho poľa nachádzajúceho sa v pravom hornom rohu okna monitora aktivity zadajte názov procesu. 

 4. V zozname dvakrát kliknite na konfliktný proces a v okne procesu kliknite na tlačidlo Ukončiť. Potom kliknite na tlačidlo Vynútiť ukončenie.

 5. Zopakujte kroky č. 3 a 4 pre všetky ďalšie konfliktné procesy.

Ak v aplikácii Monitor aktivity daný proces nenájdete, prejdite do vyhľadávania Spotlight. Zadajte názov procesu a potom kliknite na názov procesu v zozname vyhľadávania. Následne postupujte podľa krokov č. 1 – 4.

Ďalšie informácie nájdete v časti:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online