Informácie o oznámeniach v súvislosti s originálnym softvérom od Adobe – Garancia Adobe

Prečo som dostal toto oznámenie?

Spoločnosť Adobe overuje aplikácie Adobe a vyhľadáva neoprávnené zásahy alebo neplatné licencie. Ak Adobe zistí podobné problémy, pošle oznámenie spolu s možnosťami riešenia problému. Ak dostanete takéto oznámenie alebo ho dostane niekto vo vašej organizácii, znamená to, že aplikácia v príslušnom počítači nie je originálnou aplikáciou od Adobe.

V štúdiách sa uvádza, že viac ako 60 % falošného softvéru obsahuje vložený malvér. Okrem toho na falošný softvér Adobe sa nevzťahujú záručné programy ani podpora. Iba originálne aplikácie a služby od Adobe vám poskytnú najnovšie funkcie a ponuky funkcií, ako aj ochranu pred malvérom a vírusmi.

Oznámenia odoslané pri inštalácii alebo preinštalovaní falošných aplikácií

Ak sa pokúsite nainštalovať alebo preinštalovať aplikáciu so sériovým číslom, ktoré bolo spoločnosťou Adobe z dôvodu známej nezákonnej činnosti zablokované, zobrazí sa upozornenie. Nižšie uvádzame príklady chybových hlásení, ktoré sa vám môžu zobraziť. 

Oznámenie odoslané pri inštalácii falošnej aplikácie (prvý príklad)

Oznámenie odoslané pri inštalácii falošnej aplikácie (druhý príklad)

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o tom, ako vás spoločnosť Adobe chráni pred hrozbami v súvislosti s falošným softvérom, navštívte stránku originálneho softvéru od Adobe – Garancia AdobeNajčastejšie otázky týkajúce sa originálneho softvéru od Adobe – Garancia Adobe.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?