Len s originálnym softvérom a aplikáciami Adobe získate najnovšie funkcie, prvky a nepretržitý prístup k podpore, a navyše aj zvýšenú ochranu pred malvérom a vírusmi.

Všeobecné otázky

Originálny softvér Adobe má zákonnú licenciu a je zakúpený priamo od spoločnosti Adobe alebo autorizovaného predajcu. Len s originálnymi aplikáciami a službami Adobe získate najnovšie funkcie, prvky a nepretržitý prístup k podpore, a navyše aj najnovšiu technológiu zabezpečenia.

Používanie neoriginálneho softvéru nie je legálne, a to bez ohľadu na to, ako používateľ alebo organizácia softvér získali alebo ako ho používajú. 

Najlepšou zárukou používania originálneho softvéru Adobe je zakúpenie softvéru priamo z portálu Adobe.com alebo od autorizovaného predajcu. Spoločnosť Adobe sa usiluje chrániť vás pred podvodnými predajcami, preto pracujeme na tom, aby sa iný ako originálny softvér Adobe nesmel predávať.

 • Ak ste od spoločnosti Adobe dostali upozornenie, že váš softvér nie je originálny, kliknutím na upozornenie zistíte viac vrátane možnosti zakúpenia si originálneho softvéru Adobe alebo kontaktovania spoločnosti Adobe so žiadosťou o ďalšie informácie.
 • Ak je vo vašej organizácii zodpovedný za nákup softvéru niekto iný (napríklad váš IT administrátor), asi by ste sa mali najskôr porozprávať s danou osobou.
 • Ak ste pri pokuse o inštaláciu softvéru dostali upozornenie, spoločnosť Adobe zablokovala sériové číslo z dôvodu zneužitia. Kliknutím na upozornenie zistíte možnosti vyriešenia problému.

Ako pomáha spoločnosť Adobe bojovať proti pirátstvu?

Cieľom spoločnosti Adobe je zastaviť podvodné dodávanie softvéru a aplikácií Adobe a pomôcť používateľom, ktorí sa stali obeťami podvodníkov.

K softvérovému pirátstvu dochádza v nasledovných prípadoch:

 • softvér bol modifikovaný alebo napadnutý, alebo
 • boli použité kódy alebo účty, o ktorých je známe, že boli odcudzené, alebo
 • dochádza k porušovaniu licenčných podmienok používania (vrátane licenčnej zmluvy koncového používateľa).

Softvérové pirátstvo môže vystaviť podniky a spotrebiteľov bezpečnostným hrozbám vrátane malvéru a vírusov a môže viesť k zníženiu efektívnosti v prípade spotrebiteľov aj organizácií.

Spoločnosti Adobe záleží na tom, aby naši zákazníci vyťažili maximum z toho, čo ponúkajú softvér a aplikácie Adobe, a vyvíja programy, ktoré pomôžu zabezpečiť, aby boli naši zákazníci poučení, informovaní a chránení. Programy zahŕňajú:

 • prešetrenie a zákrok voči predajcom neoriginálneho softvéru,
 • blokovanie sériových čísel, ktoré boli získané alebo vytvorené nelegálne,
 • informovanie zákazníkov, ak majú neoriginálny softvér, a to pri inštalácii aj počas používania produktu, a ponúknutie možností vyriešenia problému.

Len s originálnym softvérom Adobe získate najnovšie funkcie, prvky a nepretržitý prístup k podpore, a navyše aj najnovšie prostriedky zabezpečenia.

Používanie neoriginálneho softvéru predstavuje riziko pre jednotlivcov i organizácie. Neoriginálny softvér bol často upravený a spôsobuje niektoré z nasledujúcich problémov:

 • zvýšené riziko vystavenia sa vírusom alebo spywaru, ktoré môžu zničiť alebo kompromitovať údaje,
 • zvýšená pravdepodobnosť, že softvér nebude fungovať správne alebo úplne zlyhá.

Informácie o softvérových upozorneniach Adobe – upozornenia pri inštalácii

Neplatné sériové čísla sú sériové čísla, ktoré boli zablokované spoločnosťou Adobe z dôvodu zneužitia. Ak spoločnosť Adobe odhalí takéto podvodné správanie, neplatné sériové čísla budú deaktivované. To, že bolo sériové číslo deaktivované, si zákazníci všimnú iba pri pokuse o inštaláciu alebo preinštalovanie softvéru. V takom prípade sa treba riadiť dodanými pokynmi na vyriešenie tohto problému.

Neoriginálny softvér môže fungovať normálne, až kým spoločnosť Adobe nezistí a nedeaktivuje podvodné sériové číslo. Po deaktivácii sériového čísla ďalšie pokusy o inštaláciu alebo preinštalovanie zlyhajú.

Informácie o upozorneniach softvéru Adobe – upozornenia počas používania produktu

Spoločnosť Adobe prevádzkuje overovacie testy a upozorňuje jednotlivcov a organizácie, ktoré používajú neoriginálny softvér. Tieto testy kontrolujú modifikácie softvéru a neplatné licencie. Ak vy alebo niekto z vašej organizácie dostanete upozornenie, znamená to, že sa u vás zistil neoriginálny softvér.

Spoločnosť Adobe vykonáva overovacie kontroly, ktoré zisťujú, či je nainštalovaný softvér alebo aplikácie Adobe originálny alebo neoriginálny. Keď služba zistí prítomnosť neoriginálneho softvéru alebo aplikácií, môže informovať používateľov prostredníctvom upozornení a poskytnúť im možnosti na vyriešenie tohto problému. Okrem upozornení môžu zákazníci tiež vidieť proces overovania spustený v monitore aktivít (macOS) alebo správcovi úloh (Windows).

Ak ste vy alebo niekto vo vašej organizácii dostali upozornenie, je to z dôvodu, že sa našiel softvér alebo aplikácie Adobe, ktoré nie sú originálne. Pri odstraňovaní problému postupujte podľa pokynov uvedených v oznámení. 

Ak sa používateľ rozhodne ignorovať upozornenia a varovania, spoločnosť Adobe môže adekvátne zakročiť a v prípade potreby aj zablokovať prístup k neoriginálnemu softvéru.

Originálny softvér Adobe – nápravné opatrenia pre organizácie

Táto sekcia sa vzťahuje na firemných používateľov. 

Možno ste dostali e-mail s oznámením, že naši špecialisti na prevenciu podvodov zistili podvodné konanie týkajúce sa sériových čísel spoločnosti Adobe súvisiacich so softvérom, ktorý vaša spoločnosť možno používa. Sériové číslo ovplyvnené podvodným konaním je také, ktoré mohlo byť skopírované, odcudzené, predané alebo zneužité. Odpovedajte na tento e-mail a získajte ďalšie informácie. 

V snahe minimalizovať narušenie fungovania vám spoločnosť Adobe poskytne nové sériové číslo, ktoré nahradí každé sériové číslo, ktorého sa podozrenie týka. Každé takto ovplyvnené sériové číslo sa potom deaktivuje, aby sa zabránilo ďalšiemu zneužívaniu. Existujúce inštalácie, ktoré používajú takto postihnuté sériové čísla, sa musia odinštalovať a na opätovnú inštaláciu a novú inštaláciu treba použiť nové sériové číslo.

Nie, náhradné sériové čísla vám poskytneme bez ďalších nákladov. S cieľom zabrániť ďalšiemu zneužitiu sa uistite, že nové sériové čísla sú zabezpečené a používajú ich iba oprávnené osoby.

Možno ste dostali e-maily s oznámením, že naši špecialisti na prevenciu podvodov zistili podvodné konanie týkajúce sa sériových čísel spoločnosti Adobe súvisiacich so softvérom, ktorý vaša spoločnosť možno používa. Takto ovplyvnené sériové číslo (prípadne čísla) sa potom deaktivuje, aby sa zabránilo ďalšiemu zneužívaniu. Existujúce inštalácie využívajúce takto ovplyvnené sériové čísla sa musia odinštalovať. Poskytneme vám nové sériové čísla, ktoré treba použiť pri opätovnej a novej inštalácii.