Najčastejšie otázky o originálnom softvéri Adobe

Len s originálnymi aplikáciami a službami Adobe získate najnovšie funkcie a prvky vrátane nepretržitého prístupu k podpore a navyše aj najnovšie aktualizácie zabezpečenia.

Všeobecné otázky

Originálny softvér a aplikácie Adobe majú zákonnú licenciu a sú zakúpené priamo od spoločnosti Adobe alebo autorizovaného predajcu. Len s originálnym softvérom a aplikáciami Adobe získate najnovšie funkcie, prvky, nepretržitý prístup k podpore a navyše aj najnovšie aktualizácie zabezpečenia.

Dodanie a použitie neoriginálneho softvéru a aplikácií bez licencie nie je povolené spoločnosťou Adobe a nie je „v poriadku“. Neoriginálny softvér môže byť navyše bežným zdrojom malvéru a vírusov. Spoločnosť IDC odhaduje, že sa organizácie, ktoré získajú alebo nainštalujú softvér bez licencie alebo si zakúpia počítač so softvérom bez licencie, vystavujú riziku pravdepodobnosti jeden ku trom (29 %), že natrafia na malvér.

Najlepšou zárukou používania originálneho softvéru Adobe je prevzatie alebo zakúpenie softvéru priamo z portálu Adobe.com alebo od autorizovaného predajcu. Spoločnosť Adobe sa usiluje chrániť vás pred podvodnými predajcami, preto pracujeme na tom, aby sa iný ako originálny softvér Adobe nesmel predávať. 

 • Ak ste od spoločnosti Adobe dostali upozornenie, že váš softvér nie je originálny, kliknutím na upozornenie zistíte viac a objavíte možnosti zakúpenia si originálneho softvéru Adobe alebo kontaktovania zákazníckej podpory Adobe so žiadosťou o ďalšie informácie.
 • Ak je vo vašej organizácii zodpovedný za nákup softvéru niekto iný (napríklad váš IT administrátor), asi by ste sa mali najskôr porozprávať s danou osobou.
 • Ak ste pri pokuse o inštaláciu softvéru dostali upozornenie, spoločnosť Adobe možno zablokovala sériové číslo z dôvodu zneužitia. Kliknutím na upozornenie zistíte možnosti vyriešenia problému.
 • Ak nájdete neoriginálny softvér alebo aplikáciu bez licencie, odinštalujte ju čo najskôr. 

Ak ste dostali upozornenia, že používate aplikácie Adobe bez licencie, musíte odinštalovať verziu bez licencie. Pred stiahnutím originálnych aplikácií Adobe odporúčame odinštalovať všetky verzie bez licencie. 

Ak si nie ste istí, ktoré aplikácie nemajú licencie, odinštalujte všetky aplikácie, a potom ich stiahnite zo stránky Adobe.com. Ak potrebujete dodatočnú pomoc na odinštalovanie aplikácií, môžete použiť nástroj Creative Cloud Cleaner.

Ako pomáha spoločnosť Adobe znižovať dostupnosť neoriginálneho (takzvaného pirátskeho) softvéru a aplikácií?

Spoločnosť Adobe sa aktívne podieľa na predchádzaní podvodom pri zdroji monitorovaním trendov podvodov, blokovaním známych problémov, odstraňovaním potenciálnych nedostatkov a stíhaním priestupkov voči dodávateľom. Navyše neustále pracujeme na zdokonaľovaní našich schopností detekcie podvodov, aby sme zabránili úpravám a opätovnému predaju aplikácií Adobe bez povolenia. Chceme, aby naši zákazníci mohli naplno využívať výhody originálnych aplikácií a služieb spoločnosti Adobe. Ďalšie informácie o našom úsilí zabraňovať podvodom nájdete na adrese https://www.adobe.com/trust/fraud-prevention.html

K softvérovému pirátstvu dochádza v nasledovných prípadoch:

 • softvér bol modifikovaný alebo napadnutý, alebo
 • boli použité kódy alebo účty, o ktorých je známe, že boli odcudzené, alebo
 • dochádza k porušovaniu licenčných podmienok používania (vrátane licenčnej zmluvy koncového používateľa).

Softvérové pirátstvo môže spôsobovať neefektívnosť z hľadiska spotrebiteľov a firiem a zároveň zvýšiť potenciálne vystavenie bezpečnostným hrozbám vrátane malvéru a vírusov.*

Spoločnosť Adobe sa stará o to, aby naši zákazníci mali čo najlepšie skúsenosti so softvérom a aplikáciami Adobe. Preto pracujeme na vývoji programov, ktoré pomáhajú zabezpečiť vzdelávanie, informovanosť a ochranu zákazníkov. Programy zahŕňajú:

 • prešetrenie a zákrok voči predajcom neoriginálneho softvéru
 • blokovanie sériových čísel, ktoré boli získané alebo vytvorené nelegálne,
 • informovanie zákazníkov, ak spoločnosť Adobe zistí, že majú neoriginálny softvér, a to pri inštalácii aj počas používania produktu, a ponúknutie možností vyriešenia problému.

Používanie neoriginálneho softvéru alebo aplikácií bez licencie predstavuje riziko pre jednotlivcov i organizácie. Neoriginálny softvér bol často upravený a spôsobuje niektoré z nasledujúcich problémov:

 • zvýšené riziko vystavenia vírusom a malvéru, ktoré môžu ohroziť váš počítač a/alebo údaje,
 • zvýšená pravdepodobnosť, že softvér nebude fungovať správne alebo úplne zlyhá

Informácie o službe Garancia Adobe (AGS)

Služba Garancia Adobe pravidelne overuje, či sú nainštalované aplikácie Adobe originálne, alebo nie, a pomáha tak chrániť zákazníkov pred chybami zabezpečenia a škodlivým malvérom, ktorý sa môže nachádzať v neoriginálnych aplikáciách.Keď sa zistí, že aplikácie Adobe nie sú pravé, služba AGS môže používateľa informovať prostredníctvom upozornení. Upozornenia poskytujú podrobné informácie o tom, ako problém vyriešiť. V snahe blokovať podvodné aktivity a chrániť počítač používateľa môže spoločnosť Adobe deaktivovať neoriginálnu aplikáciu Adobe. 

Ďalšie informácie o službe AGS nájdete na adrese: https://helpx.adobe.com/genuine/adobe-genuine-service.html.

Služba AGS kontroluje rôzne verzie softvéru Adobe s cieľom overiť integritu softvéru a platnosť licencií kontrolou údajov, ako sú: sériové číslo softvéru Adobe, typ licencie a kód Adobe.

Služba AGS je súčasťou niektorých aplikácií Adobe. Ak máte nainštalované aplikácie Adobe, proces overenia AGS sa môže spustiť v rámci Monitora aktivít (macOS) alebo v Správcovi úloh (Windows).

Služba AGS obsahuje funkciu automatického odinštalovania. Keď používateľ odinštaluje zo svojho počítača všetky aplikácie Adobe, či už sú pravé alebo nie, služba AGS sa automaticky odinštaluje.

Zistili sme, že mnohí zákazníci nevedia, že si nainštalovali alebo kúpili aplikácie a služby spoločnosti Adobe, ktoré nie sú originálne, a na vyriešenie situácie môžu potrebovať ďalšie informácie. Preto vám odporúčame, aby ste vo svojom počítači naďalej spúšťali službu AGS. Ak sa však rozhodnete službu AGS odinštalovať manuálne, môžete postupovať podľa týchto pokynov.

Uvedomte si, že aj keď je možné službu AGS odinštalovať, spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo použiť iné spôsoby na ochranu softvéru Adobe pred podvodnými aktivitami, ktoré nie je možné odinštalovať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Informácie o softvérových upozorneniach Adobe – upozornenia pri inštalácii

Neplatné sériové čísla sú sériové čísla, ktoré boli zablokované spoločnosťou Adobe z dôvodu zneužitia. Ak spoločnosť Adobe odhalí takéto podvodné správanie, neplatné sériové čísla budú deaktivované. To, že bolo sériové číslo deaktivované, si používatelia všimnú iba pri pokuse o inštaláciu alebo preinštalovanie softvéru. V takom prípade sa treba riadiť dodanými pokynmi na vyriešenie tohto problému.

Informácie o upozorneniach softvéru Adobe – upozornenia počas používania produktu

Služba Garancia Adobe (AGS) prevádzkuje overovacie testy a upozorňuje jednotlivcov a organizácie, ktoré používajú neoriginálne aplikácie Adobe. Služba AGS kontroluje úpravy softvéru a neplatné licencie. Ak vy alebo niekto z vašej organizácie dostanete od spoločnosti Adobe upozornenie, znamená to, že sa u vás zistil neoriginálny softvér. 

Služba Garancia Adobe (AGS) vykonáva overovacie kontroly, ktoré zisťujú, či je nainštalovaný softvér alebo aplikácie Adobe originálny alebo neoriginálny. Keď služba AGS zistí prítomnosť neoriginálneho softvéru alebo aplikácií, môže informovať používateľov prostredníctvom upozornení a poskytnúť im možnosti na vyriešenie tohto problému. Okrem upozornení môžu zákazníci tiež vidieť proces overovania AGS spustený v monitore aktivít (macOS) alebo správcovi úloh (Windows).

Ak ste vy alebo niekto vo vašej organizácii dostali upozornenie, je to preto, že služba Garancia Adobe (AGS) našla vo vašom systéme softvér alebo aplikácie Adobe, ktoré nie sú pravé. Pri odstraňovaní problému postupujte podľa pokynov uvedených v oznámení. 

Ak sa rozhodnete ignorovať upozornenia a varovania generované službou AGS, spoločnosť Adobe môže zakázať aplikácie Adobe, ktoré nie sú originálne, v snahe zablokovať podvodné aktivity a pomôcť chrániť váš počítač.

Originálny softvér Adobe – nápravné opatrenia pre organizácie

Táto sekcia sa vzťahuje na firemných používateľov. 

Možno ste dostali e-mail s oznámením, že naši špecialisti na prevenciu podvodov zistili podvodné konanie týkajúce sa sériových čísel spoločnosti Adobe súvisiacich so softvérom, ktorý vaša spoločnosť možno používa. Sériové číslo ovplyvnené podvodným konaním je také, ktoré mohlo byť skopírované, odcudzené, predané alebo zneužité. Odpovedajte na tento e-mail a získajte ďalšie informácie.

V snahe minimalizovať narušenie fungovania vám spoločnosť Adobe poskytne nové sériové číslo, ktoré nahradí každé sériové číslo, ktorého sa podozrenie týka. Každé takto ovplyvnené sériové číslo sa potom deaktivuje, aby sa zabránilo ďalšiemu zneužívaniu. Existujúce inštalácie, ktoré používajú takto postihnuté sériové čísla, sa musia odinštalovať a na opätovnú inštaláciu a novú inštaláciu treba použiť nové sériové číslo.

Nie, náhradné sériové čísla vám poskytneme bez ďalších nákladov. S cieľom zabrániť ďalšiemu zneužitiu sa uistite, že nové sériové čísla sú zabezpečené a používajú ich iba oprávnené osoby.

Možno ste dostali e-maily s oznámením, že naši špecialisti na prevenciu podvodov zistili podvodné konanie týkajúce sa sériových čísel spoločnosti Adobe súvisiacich so softvérom, ktorý vaša spoločnosť možno používa. Takto ovplyvnené sériové číslo (prípadne čísla) sa potom deaktivuje, aby sa zabránilo ďalšiemu zneužívaniu. Existujúce inštalácie využívajúce takto ovplyvnené sériové čísla sa musia odinštalovať. Poskytneme vám nové sériové čísla, ktoré treba použiť pri opätovnej a novej inštalácii. 

* Správa softvéru: Imperatív zabezpečenia, Obchodná príležitosť, Globálny softvérový prieskum BSA, jún 2018

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?