Všeobecné otázky týkajúce sa pirátstva

Čo je softvérové pirátstvo?

Softwarové pirátstvo nastáva v prípade, že sa stane niečo z nasledujúcich udalostí:

 • Softvér bol upravený alebo napadnutý.
 • Kopírovanie, predávanie alebo používanie kľúčov a účtov, o ktorých je známe, že boli odcudzené.
 • Používanie nie je v súlade s licenčnými podmienkami používania.

Softwarové pirátstvo vystavuje spoločnosti a spotrebiteľov bezpečnostným hrozbám vrátane malvéru, spywaru a vírusov a vedie k zníženiu efektívnosti organizácií.

Nechráni má môj antivírusový softvér pred rizikami neoriginálneho alebo falšovaného softvéru?

Zvyčajne typický antivírusový a bezpečnostný softvér nerozpoznáva formy malvéru, ktoré sa bežne nachádzajú vo falšovanom alebo neoriginálnom softvéri.

Je legálne pokračovať v používaní neoriginálneho alebo falšovaného softvéru?

Nie, používať neoriginálny softvér je nezákonné bez ohľadu na to, ako sa to stalo.

Ako sa môžem chrániť pred neoriginálnymi alebo falšovanými verziami softvéru Adobe?

Nákup softvéru priamo na webe Adobe.com garantuje, že získate originálny softvér od spoločnosti Adobe. Okrem toho sa môžete chrániť prečítaním podmienok používania pred použitím softvéru, ktorý vám dal priateľ, zamestnanec alebo kolega.

Čo mám robiť, keď zistím, že mám pravdepodobne neoriginálny alebo falšovaný softvér?

V závislosti od situácie existuje niekoľko možností:

 • Ak ste dostali upozornenie od spoločnosti Adobe, že váš softvér nie je originálny, ďalšie informácie získate po kliknutí na prepojenie uvedené v upozornení. Ak chcete získať ďalšie informácie, vyhľadajte možnosť nákupu originálneho softvéru s Garanciou Adobe alebo zavolajte zákazníckej podpore. Ak je vo vašej organizácii zodpovedný za nákup softvéru niekto iný, môžete sa s danou osobou najskôr poradiť.
 • Ak počas inštalácie softvéru dostanete upozornenie, že máte neplatné sériové číslo, pravdepodobným dôvodom je, že spoločnosť Adobe zablokovala dané sériové číslo v dôsledku nesprávneho používania. Prejdite z upozornenia na vstupnú stránku, kde nájdete možnosti, ako tento problém vyriešiť.
 • Ak sa domnievate, že máte ďalší neoriginálny alebo falšovaný softvér, môžete si zakúpiť originálny softvér priamo od spoločnosti Adobe na Adobe.com.

Aký je rozdiel medzi aktiváciou a registráciou?

Aby softvér mohol fungovať určeným spôsobom, používatelia ho musia aktivovať v priebehu určitého počtu dní. Registrácia softvéru u spoločnosti Adobe nie je povinná. Aktivácia a registrácia však nezaručuje, že používate originálny softvér.

Ako môžem nahlásiť predajcu, ktorý mi predal neoriginálny alebo falšovaný softvér?

Prejdite na stránku www.adobe.com/sk/genuine, potom na príslušné prepojenie a pokračujte podľa pokynov.

Ako pomáha spoločnosť Adobe redukovať pirátstvo?

Aké programy poskytuje spoločnosť Adobe na ochranu používateľov pred neoriginálnym a falšovaným softvérom?

Spoločnosť Adobe vyvíja programy na zabezpečenie vzdelávania, informovanosti a ochrany zákazníkov vo všetkých fázach cyklu nákupu a používania. Programy zahŕňajú:

 • Vzdelávanie o výhodách používania originálneho softvéru spoločnosti Adobe
 • Spolupráca s organizáciami na predchádzaní softvérovému pirátstvu
 • Vyšetrovanie a právne úkony proti predajcom neoriginálneho alebo falšovaného softvéru vrátane online trhovísk
 • Blokovanie sériových čísel, ktoré boli získané alebo vytvorené nelegálne
 • A informovanie zákazníkov o tom, že majú neoriginálny alebo falšovaný softvér, a to buď pri preinštalovaní alebo počas používania produktu

Ako spoznám originálny softvér s Garanciou Adobe?

Softvér s Garanciou Adobe má zákonnú licenciu a je zakúpený priamo od spoločnosti Adobe. Softvér s Garanciou Adobe funguje na základe dokumentácie a podmienok používania produktu. Neobsahuje nedostatky zabezpečenia, ktoré sa môžu nachádzať v neoriginálnom alebo falšovanom softvéri.

Aké sú výhody nákupu originálneho softvéru s Garanciou Adobe?

Iba originálny softvér Adobe poskytuje zaručený prístup k najnovším aktualizáciám, prvkom a funkciám, ktoré umožňujú zákazníkom a organizáciám udržiavať optimálnu produktivitu s menšou šancou na problémy s výkonom. Spoločnosť Adobe okrem toho podporuje a poskytuje záruku iba na originálny softvér s Garanciou Adobe. Keď si zákazníci zakúpia originálny softvér s Garanciou Adobe, nemusia sa viac o nič starať, pretože vedia, že používajú spoľahlivý softvér.

Ako používatelia a organizácie skončia napriek dobrým úmyslom pri používaní neoriginálneho softvéru?

Stáva sa celkom bežne, že jednotlivci a organizácie si zakúpia alebo používajú neoriginálny softvér bez toho, aby o tom vedeli. Môžu za to online trhoviská a bezohľadní predajcovia, ktorí spravia všetko pre to, aby neoriginálny softvér pôsobil ako originálny. Ďalší používatelia zistia, že používajú softvér s nesprávnou licenciou, až keď dostanú upozornenie.

Aké sú riziká používania neoriginálneho alebo falšovaného softvéru Adobe?

Používanie neoriginálneho softvéru predstavuje riziko pre jednotlivcov i organizácie.  Neoriginálny softvér bol často upravený a obsahuje niektoré z nasledujúcich problémov:

 • Zvýšené riziko vystavenia sa vírusom alebo spywaru, ktoré môžu zničiť alebo kompromitovať údaje
 • Zvýšená pravdepodobnosť, že softvér nebude fungovať správne alebo úplne zlyhá
 • Obmedzený prístup k zákazníckej podpore, inováciám a technickej dokumentácii

Informácie o upozorneniach softvéru Adobe – upozornenia pri inštalácii

Čo to sú neplatné alebo zrušené sériové čísla?

Neplatné a zrušené sériové čísla sú sériové čísla, ktoré boli zablokované spoločnosťou Adobe, pretože boli získané alebo vygenerované nezákonne neoprávnenými predajcami. Keď spoločnosť Adobe zistí toto podvodné správanie, tieto kľúče sa deaktivujú, aby sa zabránilo ďalšiemu zneužitiu. Zákazníci niekedy môžu zistiť, že ich sériové čísla boli zablokované až pri pokuse o inštaláciu alebo preinštaláciu softvéru.

Prečo moje sériové číslo alebo softvér fungovali predtým pri inštalácii a teraz nefungujú?

Softvér (dokonca aj neoriginálny) môže pracovať normálne až do doby, kým spoločnosť Adobe neidentifikuje, nezablokuje alebo nedeaktivuje podvodné sériové číslo. Koná tak často v rámci súdneho konania proti predajcovi. Po zablokovaní sériového čísla ďalšie pokusy o inštaláciu alebo preinštaláciu zlyhajú.

Dostal som upozornenie so správou, že moje sériové číslo je zrušené alebo neplatné. Existuje nejaký spôsob, ako môžem pokračovať v jeho používaní? Ako mi spoločnosť Adobe pomôže vyriešiť tento problém?

Nie. Ak ste dostali takúto správu, sériové číslo nie je platné a nebudete mať prístup k aplikácii. Ak chcete spoznať možnosti, ako vyriešiť problém, postupujte podľa pokynov uvedených v upozornení.

Informácie o upozorneniach softvéru Adobe – upozornenia počas používania produktu

Dostal som upozornenie. Čo to znamená?

Spoločnosť Adobe prevádzkuje overovacie testy a upozorňuje jednotlivcov a organizácie, ktoré používajú neoriginálny softvér. Táto služba kontroluje upravenie softvéru a neplatné licencie. Ak dostanete vy alebo niekto iný vo vašej organizácii upozornenie, znamená to, že bol nájdený neoriginálny softvér.

Ako spoločnosť Adobe zistí, že softvér nie je originálny?

Spoločnosť Adobe používa sadu technológií, služieb a funkcií, ktoré dokážu určiť, či je nainštalovaný produkt Adobe originálny alebo neoriginálny. Po nájdení neoriginálnych inštalácií (prostredníctvom overovacieho procesu) môže služba prostredníctvom upozornenia informovať používateľov, že ich softvér nie je originálny. Upozornenie tiež poskytuje možnosti na vyriešenie problému. Okrem kontextového upozornenia si môžu zákazníci prezrieť proces overovania spustený v monitore aktivít alebo správcovi úloh.

Ako dokáže spoločnosť Adobe určiť, že môj softvér nie je originálny?

Prostredníctvom procesu overovania spoločnosť Adobe kontroluje, či softvér nebol upravený alebo napadnutý, používanie kľúčov alebo účtov, o ktorých je známe, že boli odcudzené, a používanie, ktoré nie je v súlade s licenčnými podmienkami používania.

Je možné, že informácie v správe nie sú správne?

Ak ste vy alebo niekto vo vašej organizácii dostali upozornenie, je to z dôvodu, že sa našiel softvér, ktorý zlyhal pri kontrole overenia a nie je originálny.

Čo ak budem naďalej pracovať a ignorovať upozornenie?

Inštalácie neoriginálneho softvéru sú protizákonné a spoločnosť Adobe používa rôzne metódy na to, aby pomohla používateľom pochopiť tieto problémy.  Ak sa používateľ rozhodne ignorovať upozornenia a varovania, spoločnosť Adobe môže a prijme vhodné opatrenie.

Upozornenia počas používania produktu: Porozumenie upozorneniu s výsledkami testov

Kde nájdem moje výsledky testu?

V súčasnosti sú výsledky overovacích testov softvéru k dispozícii iba používateľom, ktorí dostali upozornenie od spoločnosti Adobe, že používajú neoriginálny softvér. Ak ste dostali upozornenie, budete môcť zobraziť výsledky overovacích testov softvéru kliknutím na upozornenie.

Čo znamenajú stavy licencie pre výsledky testov pre moje zariadenie?

Stĺpec „Stav licencie“ poskytuje ďalšie informácie o sériových číslach pre softvér, ktorý používate.

 • „Úspešné“ znamená, že sériové číslo prešlo najnovším overovacím testom.
 • „Neúspešné“ znamená, že softvér neprešiel overením. Zobrazuje sa v prípade, že sériové číslo nevydala spoločnosť Adobe, či je známe, že dané sériové číslo sa používa v odcudzenom alebo falšovanom softvéri, a je preto ohrozené.
 • „Neúspešné – vyžaduje sa prihlásenie na odber“ znamená, že ide o predplatenú verziu softvéru, ktorý je nesprávne licencovaný.
 • „Neúspešné – iba skúšobná verzia" znamená, že tento softvér bol určený len na vyskúšanie a platnosť skúšobnej verzie vypršala.

Výsledky overovacieho testu môjho softvéru naznačujú, že mám upravený softvér. Čo to znamená?

Spoločnosť Adobe okrem kontroly sériového čísla kontroluje aj upravený softvér. Softvér môže byť upravený aj v prípade, že je sériové číslo platné. Keď je softvér upravený, znamená to, že jeho kód bol určitým spôsobom pozmenený alebo napadnutý.

Ak sa v stĺpci Stav licencie zobrazuje položka „Úspešné“, ale bunka v stĺpci „Upravený softvér“ je začiarknutá, je softvér originálny?

Táto kombinácia naznačuje, že softvér bol pozmenený a nie je originálny. 

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie

Aké informácie sa zhromažďujú a odosielajú spoločnosti Adobe?

Služba kontroluje rôzne verzie softvéru spoločnosti Adobe a overuje integritu softvéru a platnosť licencií. Ďalšie informácie nájdete na webe Adobe.com na adrese http://www.adobe.com/sk/privacy/policy.html.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online