Typové združenia nefungujú pre aplikácie Creative Cloud

Zistite, ako môžete opraviť problém s asociáciou typu súborov pre aplikácie Creative Cloud.

Problém

Keď sú na počítači nainštalované viaceré verzie aplikácie Photoshop, Illustrator, alebo akékoľvek iné aplikácie Creative Cloud, odinštalovanie starších verzií po nainštalovaní nových verzií spôsobí zrušenie asociácií podľa typu nových súborov.

Pri pokuse o otvorenie súboru si všimnite, či sa nevyskytne jeden alebo viac z nasledujúcich problémov:

 • Typ súboru sa otvára s inou aplikáciou. Napríklad, súbor Adobe Illustrator (.ai) sa otvorí s aplikáciou Adobe XD.
 • Tento typ súboru už nie je priradený k aplikácii Creative Cloud. Napríklad, súbor .PSD sa neotvára v programe Photoshop. 
 • (Windows) Pri otváraní súboru sa zobrazí správa: Windows nemôže otvoriť tento súbor alebo dialógové okno Otvoriť v programe.

Operačné systémy

Windows a macOS

Windows

Toto riešenie napríklad využíva Photoshop. Aby ste typ súboru, ktorý sa pokúšate obnoviť, priradili aplikácii Creative Cloud, vykonajte tieto kroky.

 1. Na súbor kliknite pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberte Otvoriť v programe > Vybrať inú aplikáciu.

 2. V dialógovom okne pridruženia súborov, ktorý sa zobrazí, zo zoznamu aplikácií vyberte Photoshop alebo prejdite do spustiteľného súboru aplikácie Photoshop (.exe) vašej verzie programu Photoshop v prehliadači súborov.

  Napríklad, predvolená cesta inštalácie pre Photoshop CC 2019:

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe

 3. Označte Photoshop.exe a kliknite na možnosť Otvoriť.

 4. Nezabudnite v následnom dialógovom okne označiť možnosť Vždy použiť zvolený program na otvorenie tohto druhu súborov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Toto riešenie napríklad využíva Illustrator. Aby ste typ súboru, ktorý sa pokúšate obnoviť, priradili aplikácii Creative Cloud, vykonajte tieto kroky.

 1. Vyberte položky Štart > Ovládací panel.

 2. Dvakrát kliknite na položku Predvolené programy.

 3. Kliknite na možnosť Priradiť typ súboru.

 4. Vyberte .zo zoznamu zvoľte možnosť ai.

 5. Kliknite na možnosť Zmeniť program.

 6. Ak je uvedená požadovaná verzia nástroja Illustrator, označte ju. V opačnom prípade kliknite na možnosť Prehľadávať, kde nástroj vyhľadajte a kliknite na možnosť Otvoriť.

 7. Skontrolujte, že je označená možnosť Vždy použiť vybratý program.... Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Otvoriť cez.

 8. Dvakrát kliknite na súbor .ai a zabezpečte, že sa bude otvárať pomocou preferovanej verzie nástroja Illustrator.

Ak sa nejaký typ súboru otvorí s nesprávnou aplikáciou Creative Cloud, skúste aplikácie odinštalovať a znova nainštalovať. Ak sa napríklad súbor Adobe Illustrator (.ai) otvorí s programom Adobe XD, obe aplikácie, Illustrator aj Adobe XD, odinštalujte a znova nainštalujte. Pokyny a inštrukcie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Toto riešenie ako príklad vysvetľuje asociáciu súborov typu .PSD a .JPG s programom Photoshop CC 2019. Aby ste typ súboru, ktorý sa pokúšate obnoviť, priradili verzii aplikácie Creative Cloud, vykonajte tieto kroky.

 1. Overte cestu k súboru Photoshop.exe.

  Predvolená cesta je: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\

 2. Otvorte editor databázy Registre.

  Stlačte klávesy Windows + R alebo kliknite na Štart > Spustiť. V dialógovom okne Spustiť zadajte (napíšte) regedit a kliknite na OK.

 3. Prejdite do:

  • (Pre .PSD) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.psd\OpenWithList
  • (Pre .JPG) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithList

  Ak táto položka existuje, preverte, či (predvolené nastavenie) má správnu cestu overenú v kroku 1.

  Ak cesta nie je správna, dvakrát kliknite na (predvolené nastavenie). Do položky zapíšte následovný text:

  "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe" "%1"

macOS

Toto riešenie napríklad využíva Illustrator. Aby ste typ súboru, ktorý sa pokúšate obnoviť, priradili aplikácii Creative Cloud, vykonajte tieto kroky.

 1. Kým držíte stlačené tlačidlo Control, kliknite na súbor, ktorý chcete priradiť k aplikácii Illustrator, a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Získať informácie.

 2. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na sekciu Otvoriť v programe, ktorá sa rozbalí.

 3. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte v ňom položku Illustrator.

 4. Pod položkou Použiť túto aplikáciu na otvorenie všetkých dokumentov, ako je tento, kliknite na Zmeniť všetko.

 5. Kliknite na Pokračovať v potvrdzovacom dialógovom okne, ktoré sa zobrazí ďalej.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online