Príručka používateľa Zrušiť

Prevzatie aplikácií Creative Cloud

Zistite, ako si stiahnuť a nainštalovať aplikácie Creative Cloud (vrátane počítačovej aplikácie Creative Cloud). Pri prvom sťahovaní aplikácií alebo pri ich sťahovaní na nový alebo ďalší počítač postupujte podľa týchto krokov.

 Aplikácie Creative Cloud môžete nainštalovať na viac ako jeden počítač. Ďalšie informácie.

Ako stiahnuť aplikácie Creative Cloud

 1. Prihláste sa na creativecloud.adobe.com/apps, potom vyberte buď tlačidlo Stiahnuť alebo Inštalovať pre aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

  Hľadáte počítačovú aplikáciu Creative Cloud? Nainštaluje sa automaticky s vašou prvou aplikáciou. Ak chcete, môžete si ju stiahnuť priamo.

  Prevzatie aplikácie Creative Cloud

  Inštalácia aplikácie Creative Cloud

    If you are using an account provided by your school or company, you can request Adobe products or services that you don't already have access to.

 2. Dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor spustíte inštalačný program.

 3. Postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštaláciu. 

  Po úspešnej inštalácii sa počítačová aplikácia Creative Cloud spustí súčasne s aplikáciou Creative Cloud.

 4. Ak chcete nainštalovať ďalšie aplikácie, zvoľte Inštalovať pre aplikáciu v počítačovej aplikácii Creative Cloud.

Video: Zistite, ako si stiahnuť a nainštalovať aplikácie Creative Cloud

Problémy s inštaláciou?

Väčšina chýb je spojená s kódom. Pokyny týkajúce sa kódu chyby nájdete na stránke Oprava chýb pri inštalácii aplikácií Creative Cloud.

Čo sa týka problémov s pripojením, pozrite si časť Oprava bežných problémov s pripojením.

Pokyny týkajúce sa systému macOS Catalina nájdete v časti Inštalácia počítačovej aplikácie Creative Cloud sa zasekla | macOS Catalina (10.15).

Čo sa týka ďalších operačných systémov, pozrite si časť Inštalácia aplikácie Creative Cloud sa zasekla.

Odhláste a prihláste sa do počítačovej aplikácie Creative Cloud. Ak problém stále pretrváva, pozrite si časť Ako po zakúpení zastaviť zobrazovanie skúšobného režimu Creative Cloud

Deaktiváciou sa odpoja vaše aplikácie od konkrétneho počítača a budete ich môcť spustiť na inom počítači. Môžete sa odhlásiť (alebo vykonať deaktiváciu) pomocou svojej stránky účtov Adobe.

Ak sa zobrazí chyba „Aktivácia dosiahla limit“ alebo „Prihlásenie zlyhalo“, prečítajte si časť Chyba Creative Cloud „Aktivácia dosiahla limit“ alebo „Prihlásenie zlyhalo“.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?