Príručka používateľa Zrušiť

Prevzatie aplikácií Creative Cloud

 1. Creative Cloud User Guide
 2. Introduction to Creative Cloud
  1. Common questions | Creative Cloud
  2. Creative Cloud system requirements
  3. Creative Cloud file sync | Known issues
 3. Download, install, set up, and update
  1. Download Creative Cloud apps
  2. Open Creative Cloud apps
  3. Start workspace
  4. Update Creative Cloud apps
  5. Change the language of your Creative Cloud apps
  6. Uninstall the Creative Cloud desktop app
  7. Uninstall or remove Creative Cloud apps
 4. Manage your account
  1. Convert a Creative Cloud trial to a paid membership
  2. Reset your Adobe password
  3. Change your Adobe plan
  4. Update credit card and billing address
  5. View, download, or email your Adobe invoice
  6. Fix a failed or missed payment
  7. Cancel Adobe trial or subscription
 5. Creative services
  1. Using Adobe Stock in Creative Cloud apps
  2. Using Adobe Fonts in Creative Cloud apps
  3. Creative Cloud Market is no longer available
 6. Collaboration and storage services
  1. What are cloud documents
  2. Cloud documents | Common questions
  3. Create or convert files to cloud documents
  4. Set up cloud documents to use offline
  5. Revert to an earlier version of a cloud document
  6. Share your work for commenting
  7. Why can't I see my cloud documents offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Collaborate on Creative Cloud Libraries and folders
  10. Collaboration FAQ
  11. Sync your files using cloud storage
  12. Find how much cloud storage you have
  13. Set sync options
  14. Discontinuation of Creative Cloud Synced files
  15. Download Synced files content
 7. Creative Cloud mobile apps
  1. Common questions | Mobile apps
  2. Adobe Creative Cloud for mobile
 8. Enterprise and teams
  1. Enterprise Learn & Support
  2. Teams Learn and Support
  3. Quick start guide for team members

Zistite, ako si stiahnuť a nainštalovať aplikácie Creative Cloud (vrátane počítačovej aplikácie Creative Cloud). Pri prvom sťahovaní aplikácií alebo pri ich sťahovaní na nový alebo ďalší počítač postupujte podľa týchto krokov.

 Aplikácie Creative Cloud môžete nainštalovať na viac ako jeden počítač. Ďalšie informácie.

Ako stiahnuť aplikácie Creative Cloud

 1. Prihláste sa na creativecloud.adobe.com/apps, potom vyberte buď tlačidlo Stiahnuť alebo Inštalovať pre aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

  Hľadáte počítačovú aplikáciu Creative Cloud? Nainštaluje sa automaticky s vašou prvou aplikáciou. Ak chcete, môžete si ju stiahnuť priamo.

  Prevzatie aplikácie Creative Cloud

  Inštalácia aplikácie Creative Cloud

    If you are using an account provided by your school or company, you can request Adobe products or services that you don't already have access to.

 2. Dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor spustíte inštalačný program.

 3. Postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštaláciu. 

  Po úspešnej inštalácii sa počítačová aplikácia Creative Cloud spustí súčasne s aplikáciou Creative Cloud.

 4. Ak chcete nainštalovať ďalšie aplikácie, zvoľte Inštalovať pre aplikáciu v počítačovej aplikácii Creative Cloud.

Video: Zistite, ako si stiahnuť a nainštalovať aplikácie Creative Cloud

Problémy s inštaláciou?

Väčšina chýb je spojená s kódom. Pokyny týkajúce sa kódu chyby nájdete na stránke Oprava chýb pri inštalácii aplikácií Creative Cloud.

Čo sa týka problémov s pripojením, pozrite si časť Oprava bežných problémov s pripojením.

Pokyny týkajúce sa systému macOS Catalina nájdete v časti Inštalácia počítačovej aplikácie Creative Cloud sa zasekla | macOS Catalina (10.15).

Čo sa týka ďalších operačných systémov, pozrite si časť Inštalácia aplikácie Creative Cloud sa zasekla.

Odhláste a prihláste sa do počítačovej aplikácie Creative Cloud. Ak problém stále pretrváva, pozrite si časť Ako po zakúpení zastaviť zobrazovanie skúšobného režimu Creative Cloud

Deaktiváciou sa odpoja vaše aplikácie od konkrétneho počítača a budete ich môcť spustiť na inom počítači. Môžete sa odhlásiť (alebo vykonať deaktiváciu) pomocou svojej stránky účtov Adobe.

Ak sa zobrazí chyba „Aktivácia dosiahla limit“ alebo „Prihlásenie zlyhalo“, prečítajte si časť Chyba Creative Cloud „Aktivácia dosiahla limit“ alebo „Prihlásenie zlyhalo“.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?