Získajte informácie o sťahovaní a používaní autentifikátora Adobe na 2-krokové overenie.

Informácie o autentifikátore Adobe

Na účely zlepšenia zabezpečenia svojho účtu si môžete nastaviť 2-krokové overenie. Urobte tak podľa pokynov v časti 2-krokové overenie použite na posilnenie zabezpečenia svojho účtu. Pri funkcii 2-krokového overenia budete musieť pri prihlasovaní okrem prihlasovacích údajov k účtu Adobe ID zadať aj ďalší overovací prvok.

Ako tento ďalší overovací prvok môžete využiť autentifikátor Adobe. Autentifikátor Adobeumožňujevynútené oznámenia určené na autentifikáciu. 

Výhody využívania autentifikátora Adobe

Kým iné aplikácie autentifikátorov, akým je napríklad autentifikátor Google generujú overovací kód, ktorý je potrebný zadať, autentifikátor Adobe podporuje overenie jedným ťuknutím.

Prostredníctvom autentifikátora Adobe stačí ťuknúť na svoje zariadenie so systémom iOS alebo Android, prípadne na prihlásenie k účtu môžete využiť aj svoje smart hodinky. Pri každom prihlásení nie je potrebné manuálne zadávať overovací kód. (Ak však chcete, môžete si zvoliť aj možnosť zadávania overovacieho kódu.) 

Autorizácia pri prihlásení
Autorizácia pri prihlásení

Stiahnuť autentifikátor Adobe

Autentifikátor Adobe si možno stiahnuť z nasledovných umiestnení:

  • Android (Google Play Store)
  • iOS (Apple App Store)

Nastavenie a používanie autentifikátora Adobe

Pri nastavovaní autentifikátora Adobe postupujte podľa pokynov uvedených v časti Nastavenie TOTP overovania.

Použitie autentifikátora Adobe na prihlásenie sa k účtu Adobe

Po úspešnom nastavení autentifikátora Adobe sa proces 2-krokového overenia aktivuje pri ďalšom prihlásení sa k účtu a autentifikátor Adobe odošle na vaše zariadenie vynútené oznámenie.

Schváliť prihlásenie
Schváliť prihlásenie

Po kliknutí na možnosť Schváliť sa k účtu prihlásite bez nutnosti manuálneho zadávania kódu.

Prípadne možno tiež manuálne zadať overovací kód vygenerovaný v aplikácii.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online