Od júna 2018 môžu používateľské systémy, ktoré nie sú kompatibilné s protokolom TLS (Transport Layer Security) verzie 1.2, stratiť prístup k niektorým službám Adobe. Uistite sa, že všetky klientske systémy sú do tohto dátumu kompatibilné s protokolom TLS 1.2.

Prečo sa mi zobrazuje táto stránka?

Webová stránka alebo služba Adobe, ku ktorej sa pokúšate získať prístup, vyžaduje bezpečnejšie sieťové pripojenie k vášmu webovému prehliadaču, operačnému systému alebo aplikácii. Na zaistenie bezpečnej sieťovej komunikácie a výmeny údajov medzi používateľskými systémami a webovými službami Adobe je teraz povinné používať protokol TLS 1.2.

Spoločnosť Adobe do konca mája 2018 zruší podporu nižších verzií protokolu TLS (vrátane TLS 1.0 a 1.1). Podrobné technické informácie o protokole TLS 1.2 nájdete na stránke častých otázok.

Čo mám robiť, ak chcem znova získať prístup k službe?

Moderné webové prehliadače podporujú protokol TLS 1.2. Inovácia prehliadača vám zvyčajne prístup k službám opäť umožní. Môžete si stiahnuť a nainštalovať jeden z týchto najviac používaných prehliadačov:

Ak používate iný prehliadač, uistite sa, že podporuje protokol TLS 1.2.

Je potrebné, aby protokol TLS 1.2 podporoval aj váš operačný systém a aplikačné rámce. Ak inovácia prehliadača problém nevyrieši, skontrolujte, či váš počítač spĺňa tieto systémové požiadavky:

Do mája 2018 inovujte svoj operačný systém alebo aplikáciu na verziu, ktorá podporuje protokol TLS 1.2. V opačnom prípade môžete prístup k službe stratiť. 

Operačné systémy

Windows Server Windows pre stolové počítače Mac OS X
Windows Server 2008 R2 alebo novšia verzia Windows 8 alebo novšia verzia Mac OS X 10.8 alebo novšia verzia

Aplikačné rámce

Java .NET OpenSSL
Java 8 alebo novšia verzia .NET 4.6 alebo novšia verzia OpenSSL 1.01 alebo novšia verzia
Java 7 s protokolom TLS 1.2 povoleným v aplikácii Java 4.5 s protokolom TLS 1.2 povoleným v aplikácii  

Časté otázky

Transport Layer Security (TLS) je bezpečnostný protokol, ktorý zabezpečuje ochranu a integritu údajov prenášaných medzi dvomi komunikujúcimi aplikáciami. Jeho využitie je rozšírené vo webových prehliadačoch a iných aplikáciách, ktoré vyžadujú bezpečnú výmenu údajov v sieti.

Podľa špecifikácií zahŕňa protokol TLS dve vrstvy, protokol TLS Record a protokol TLS Handshake. Protokolom Record sa zabezpečuje pripojenie. Protokol Handshake umožňuje serveru a klientovi sa navzájom overiť a pred samotnou výmenou údajov stanoviť šifrovacie algoritmy a kryptografické kľúče.

Podľa bezpečnostných noriem spoločnosti Adobe sa do mája 2018 vyžaduje skončenie podpory starších protokolov a používanie protokolu TLS 1.2 ako aktuálnej verzie. Ak váš systém nie je kompatibilný s protokolom TLS 1.2, prístup k niektorým službám Adobe môže byť obmedzený.

Niektoré služby spoločnosti Adobe sa nachádzajú na webe. Môžete k nim získať prístup iba prostredníctvom zabezpečeného sieťového pripojenia. Protokol TLS pomáha zabezpečiť, aby spojenie medzi prehliadačom a týmito webovými službami bolo bezpečné a spoľahlivé.

S novými prehliadačmi a operačnými systémami sa aktualizujú bezpečnostné normy, aby sa zabezpečila vyššia úroveň ochrany a integrity údajov. Staršie verzie týchto prehliadačov alebo operačných systémov však nie sú aktualizované tak, aby obsahovali najnovšie normy.

Ako sa zvyšuje prijateľná úroveň bezpečnosti, tieto staršie, slabšie zabezpečené verzie a aplikácie sa prestávajú používať.

Ak sa chcete pripojiť k zabezpečeným stránkam, aktualizujte svoju verziu operačného systému a prehliadača.

Na protokol TLS 1.0, ktorý používa staršiu šifrovaciu metódu, boli zaznamenané útoky, a staršie verzie predstavujú väčšie riziko než protokol TLS 1.2. Ďalšie informácie nájdete v časti Útoky na protokol TLS/SSL.

Spoločnosť Adobe dodržiava bezpečnostné normy, podľa ktorých sa vyžaduje zakázanie podpory pre staršie protokoly. Jedna z týchto noriem zabezpečuje súlad s normami odvetvia platobných kariet (PCI). Adaptačný server odvetvia platobných kariet je súbor bezpečnostných noriem, podľa ktorých sa od organizácií, ktoré prijímajú, spracúvajú, ukladajú alebo prenášajú údaje o kreditných kartách, vyžaduje, aby udržiavali zabezpečené prostredie.

V záujme súladu s normami odvetvia platobných kariet sa do mája 2018 vyžaduje používanie protokolu TLS 1.1 alebo vyššej verzie.

Väčšina požiadaviek na webové služby Adobe pochádza z používateľských systémov kompatibilných s protokolom TLS 1.2, pričom návštevnosť zo systémov kompatibilných s protokolom TLS 1.1 je nízka.

Namiesto čakania na bezpečnostné vylepšenia protokolu TLS 1.1 plánuje spoločnosť Adobe na účely bezpečnejšieho prístupu k jej webovým službám migráciu na protokol TLS 1.2.

Spoločnosť Adobe vyzýva používateľov, aby staršie verzie rýchlo prestali používať, a vyhli sa tak bezpečnostným rizikám.

Spoločnosť Adobe očakáva, že staršie verzie protokolu TLS prestanete používať najneskôr do mája 2018.

Ďalšie informácie získate od podpory spoločnosti Adobe alebo svojho zástupcu pre spokojnosť zákazníkov.

Závisí to od prehliadača, ktorý používate. Všetky prehliadače uvedené v zozname systémových požiadaviek pre služby Adobe sú nakonfigurované tak, aby používali protokol TLS 1.2. Ak používate prehliadač alebo verziu, ktorá nie je v zozname, prehliadač aktualizujte.

Zoznam prehliadačov podporovaných službami Adobe nájdete v systémových požiadavkách.

Spoločnosť Adobe neriadi chybové hlásenia generované v komunikačnej vrstve protokolu SSL. Prehliadač tieto správy generuje pred pripojením k službám Adobe. Nižšie uvádzame príklady chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť:

Internet Explorer 8 v systéme Windows 7:

ie_error

Internet Explorer 11 v systéme Windows 7: (Internet Explorer 11 protokol TLS 1.2 povoľuje v rámci predvolených nastavení, ale môžete ho vypnúť.)

page_can_t_be_displayed

V tomto prípade je lepšie zapnúť protokol TLS 1.2 v dialógovom okne rozšírených nastavení než iným spôsobom. Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie chyby, napríklad tieto:

  • Nie je možné pripojiť sa k službe.
  • Služba nie je k dispozícii.
  • Chyba v pripojení.