Aplikácia Adobe Download Assistant (ADA), ktorá v minulosti slúžila na spravovanie preberania skúšobných verzií aplikácie Adobe, bola ukončená. Podľa nasledujúcich pokynov aplikáciu Adobe Download Assistant odstránite.

Maloobchodné inštalačné súbory pre aplikácie Adobe nájdete na stránke Ostatné súbory na prevzatie. Na stránke Nájdite prevzaté aplikácie a súbory nájdete ďalšie informácie o prevzatí zakúpených aplikácií Adobe.

Windows

Windows 8 a novšie verzie

V pravom dolnom rohu pracovnej plochy systému Windows vyberte položku Prieskumník.

Prieskumník na paneli štart
Prieskumník na pracovnej ploche systému Windows

Aplikáciu môžete odinštalovať odstránením priečinka Adobe Download Assistant alebo spustením odinštalátora z ovládacieho panela Programy a súčasti.

Windows 7 a Vista

 1. Prejdite na položku Všetky programy a vyberte položku Ovládací panel.

  Ovládací panel v ponuke Štart
 2. Vyberte ovládací panel Programy a súčasti.

  Ovládací panel Programy a súčasti
  Klasické zobrazenie

  Zobrazenie kategórií ovládacieho panela Programy a súčasti
  Zobrazenie kategórií

 3. Vyberte položku Adobe Download Assistant a kliknite na možnosť Odinštalovať. Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na položku Adobe Download Assistant a vybrať položku Odinštalovať.

  Tlačidlo Odinštalovať
  Odinštalovať

  Kontextové odinštalovanie na ovládacom paneli Programy a súčasti
  (Kontextové) Odinštalovanie kliknutím na pravé tlačidlo myši

Odstránenie priečinka Adobe Download Assistant

 1. Na bočnom paneli kliknite na položku Počítač a vyberte Lokálny disk.

  Okno Prieskumník s vybratou položkou Lokálny disk
  Okno Prieskumník s vybratou položkou Lokálny disk

 2. Otvorte priečinok Program Files (x86).

  Okno Prieskumník s vybratým priečinkom Program Files (x86)
  Okno Prieskumník s vybratým priečinkom Program Files (x86)

 3. Vyberte priečinok Adobe Download Assistant, kliknite na pravé tlačidlo myši a z kontextovej ponuky vyberte položku Odstrániť. Pri odstránení aplikácie sa spustí dostupný odinštalátor.

  Vybratá položka Adobe Download Assistant so zobrazenou kontextovou ponukou
  Vybratá položka Adobe Download Assistant so zobrazenou kontextovou ponukou

Spustenie odinštalátora

 1. Vyberte položku Pracovná plocha v kategórii Obľúbené položky na bočnom paneli okna Prieskumník. Potom dvakrát kliknite na položku Ovládací panel.

  Prieskumník s vybratou položkou Ovládací panel
  Prieskumník s vybratou položkou Ovládací panel

 2. Vyberte položku Odinštalovať program. Otvorí sa ovládací panel Programy a súčasti.

  Odinštalujte aplikáciu
  Kliknite na položku Programy a odinštalujte aplikáciu.

 3. Vyberte položku Adobe Download Assistant a kliknite na možnosť Odinštalovať.  Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na položku Adobe Download Assistant a vybrať možnosť Odinštalovať.

  Odinštalovať
  Odinštalovať

  (Kontextové) Odinštalovanie kliknutím na pravé tlačidlo myši
  (Kontextové) Odinštalovanie kliknutím na pravé tlačidlo myši

Mac OS

 1. V aplikácii Finder vyberte položky Prejsť > Aplikácie.

  Ponuka Prejsť v aplikácii Finder
 2. Kliknite na aplikáciu pravým tlačidlom myši, kliknite na ňu so stlačeným klávesom Shift alebo na ňu ťuknite dvoma prstami a v kontextovej ponuke vyberte položku Presunúť do koša.  Prípadne môžete potiahnuť položku Adobe Download Assistant do Koša v Docku.

  Položka Presunúť do koša v kontextovej ponuke

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online