Najčastejšie otázky pre licenčné zmluvy koncového používateľa

Licencia vám umožňuje využívať softvér, obsah a služby podľa určitých podmienok stanovených v licenčnej zmluve s koncovým používateľom (EULA). EULA je právne záväzný dokument. Bez uzatvorenia zmluvy EULA nemôžete legálny využívať softvér, obsah ani službu.

Pri zakúpení softvéru si kupujete právo a získavate licenciu na používanie softvéru v súlade s EULA.

EULA presne určuje, ako môžete zakúpený softvér využívať a stanovuje konkrétne obmedzenia spôsobov používania softvéru. V prípade porušenia podmienok zmluvy EULA si voči vám môžeme uplatiť právne kroky.

Táto stránka obsahuje odpovede na najčastejšie otázky o zmluvách EULA.

Môžem si nainštalovať samostatné komponenty balíčka na rôzne počítače?

Nie. Produktové balíčky, akými sú štúdiu alebo Creative Suite sa predávajú a oceňujú ako jednotlivé produkty. Za nákup balíčku produktov získavate podstatnú zľavu v porovnaní so zakúpením samostatných licencií jednotlivých obsiahnutých produktov. EULA určuje, že všetky produkty obsiahnuté v balíčku musia byť nainštalované a používané na rovnakom zariadení.

Môžem môj softvér využívať na dvoch počítačoch?

V prípade, že vlastníte, alebo ste hlavným používateľom licencie produktu Adobe pre jedného používateľa/množstevnej licencie, ktorá je nainštalovaná na počítači v práci, môžete si nainštalovať a používať softvér na jednom sekundárnom počítači rovnakej platformy doma alebo na prenosný počítač. Softvér však nemôžete súčasne spúšťať na hlavnom aj sekundárnom počítači.

Produkt Adobe s licenciou pre jedného používateľa nesmie používať viac používateľov.

Poznámka: Zákazníci AVL si musia zakúpiť dve rozdielne licencie, aby ich mohli využívať na obidvoch operačných systémoch, a to aj v prípade, ak majú dva rozdielne počítače. Rovnakú licenciu môžu využívať na inom počítači (nie súčasne) len v prípade domáceho použitia na rovnakej platforme.

Ďalšie informácie o pravidlách aktivácie spoločnosti Adobe vrátane najnovších zmien nájdete v časti pomocníka pre aktiváciu a deaktiváciu.

Môžem môj softvér využívať na obidvoch oddieloch systému s dvojitým spúšťaním?

Ak pracujete na systéme s dvojitým spúšťaním s produktom, ktorý je nainštalovaný na obidvoch oddieloch, je potrebné zakúpiť si samostatnú licenciu pre každú inštaláciu. Pred nainštalovaním produktu na oddiel Mac OS a Windows na systéme s dvojitým spúšťaním získajte samostatnú licenciu pre každý produkt.

Prečo nemôžem môj softvér využívať na rôznych platformách?

Spoločnosť Adobe vyvíja softvér pre rôzne platformy (Mac OS, Windows, Linux) a predáva ho ako samostatné produkty pre samostatné platformy. Ak chcete produkty využívať aj na iných platformách, je nevyhnutné zakúpiť si licenciu softvéru pre každú z využívaných platforiem. Sériové číslo produktu pre jednu platformu nemožno využiť pri rovnakom produkte na inej platforme.

Môžem po inovácii prejsť späť na staršiu verziu softvéru?

Nie. Zakúpením inovácie vášho produktu si rozšírite súčasnú licenciu tak, aby zahŕňala novú verziu softvéru Adobe. Nezabezpečuje vám dve samostatné licencie, ktoré možno použiť na starú aj novú verziu. Ak napríklad vykonáte inováciu Adobe Acrobat 6 na Acrobat 7, nemôžete Acrobat 6 predať niekomu inému.

Ak si namiesto inovácie starého softvéru zakúpite novú licenciu, starú licenciu môžete preniesť. Predpokladom však je, že ste pôvodnú licenciu nezískali v rámci množstevnej licencie.

Ako zistím, či mám právo na využívanie študijnej verzie softvéru?

Ak chcete zistiť podmienky na zakúpenie verzií softvéru Adobe určených na štúdium, navštívte Adobe Education Store.

Komu mám nahlásiť, ako spoločnosť využíva softvér nesprávnym spôsobom?

Porušenia zmluvy EULA a ďalšie nesprávne alebo neoprávnené používanie softvéru spoločnosti Adobe môžete nahlásiť na adresu piracy@adobe.com, alebo sa obráťte na podporu Adobe, či zavolajte na číslo 800-343-3325. Spoločnosť Adobe sa bude usilovať o zachovanie utajenia všetkých osobných identifikovateľných informácií, ktoré od vás získa.

 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?