Zistite, ako aktivovať a deaktivovať aplikácie Adobe.

Aktivovať aplikáciu

Čo je aktivácia?

Aktivácia – pripojenie aplikácie k licencii – je automatická pre väčšinu aplikácií. V niektorých prípadoch potrebujete aktivovať svoju aplikáciu manuálne predtým, ako ju môžete používať. Vyhľadajte produkt v častiach nižšie a zistite spôsob aktivácie aplikácie.

Creative Cloud, Acrobat DC

Pri Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC alebo Acrobat Standard DC sa jednoducho prihláste, čím aktivujete svoj softvér. Spustite aplikáciu a vyberte voľby Pomocník > Prihlásiť sa (vaše Adobe ID). Alebo sa prihláste z počítačovej aplikácie Creative Cloud.

Creative Suite 6 a staršie verzie

CS6: Prihláste sa pomocou svojho Adobe ID a hesla na aktiváciu svojho softvéru počas siedmich dní jeho používania. Ak takto chcete urobiť, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

CS5.5, CS5, CS4, CS3 a staršie verzie: Aktivácia prebehne automaticky, keď softvér rozpozná pripojenie na internet alebo vás softvér vyzve na aktiváciu počas jeho inštalácie. Ak chcete aktivovať svoj softvér manuálne, postupujte podľa krokov, ktoré sú uvedené nižšie.

Ako aktivovať svoj softvér manuálne:

 1. Ubezpečte sa, či je váš počítač pripojený na internet.

 2. Spustite aplikáciu.

 3. Zvoľte Pomocník > Aktivovať. (Ak táto voľba nie je aktívna, už ste svoj softvér aktivovali).

 4. Prihláste sa pomocou svojho Adobe ID a hesla, aby ste mohli aktivovať svoj softvér.

  Ak nemáte Adobe ID, zobrazí sa vám možnosť na jeho vytvorenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka:

Zaznamenali ste problém alebo potrebujete aktivovať offline? Pozrite si Problémy s aktiváciou a deaktiváciou a ich odstraňovanie.

Acrobat XI, X

Adobe Acrobat XI a X sú automaticky aktivované, keď softvér rozpozná internetové pripojenie.

Ak potrebujete aktivovať svoj softvér manuálne (napríklad, ak ste ho deaktivovali na jednom počítači, aby ste ho mohli aktivovať na inom počítači), postupujte podľa krokov v časti Creative Suite 6 a staršie verzie.

Flash Player, Acrobat Reader a Shockwave Player

Nie je potrebné aktivovať tieto produkty. Ak potrebujete pomoc s týmito produktmi, navštívte nasledovné stránky:

Deaktivovať aplikáciu

Čo je to deaktivácia?

Deaktiváciou sa aplikácia odpojí od platnej používateľskej licencie. Po deaktivácii môžete aplikáciu kedykoľvek reaktivovať, ak si to želáte. Nie je potrebné odinštalovať aplikáciu z vášho počítača, aby bola deaktivovaná. Odinštalovaním aplikácie sa nemusí nutne deaktivovať jej licencia.

Jednoduchá licencia na softvér Adobe vám umožňuje nainštalovať aplikáciu na dva počítače – napríklad doma a v práci. Ak chcete nainštalovať aplikáciu na tretí počítač, najprv musíte deaktivovať jednu inštaláciu aplikácie. To je vysvetlené ako.

Deaktivácia Creative Cloud

Na deaktiváciu aplikácie Creative Cloud stačí, aby ste sa odhlásili. Spustite niektorú aplikáciu Creative Cloud app a vyberte voľby Pomocník > Odhlásiť sa (vaše Adobe ID). Môžete sa odhlásiť aj z počítačovej aplikácie Creative Cloud alebo deaktivovať zariadenie prostredníctvom stránky svojho konta na lokalite adobe.com.

Deaktivovať Acrobat DC

Predplatená verzia

Ak máte predplatenú verziu aplikácie Acrobat DC, na deaktiváciu aplikácie stačí, aby ste sa odhlásili. Spustite aplikáciu a vyberte voľby Pomocník > Odhlásiť sa (vaše Adobe ID).

Môžete sa odhlásiť aj deaktiváciou zariadenia prostredníctvom stránky svojho konta na lokalite adobe.com. Táto možnosť je užitočná v prípade, že už nemáte prístup do svojho starého počítača. Pozrite si časť Odhlásenie zo stránky konta.

Nepredplatená (samostatná) verzia

Ak máte samostatnú, nepredplatenú verziu aplikácie Acrobat DC, na jej deaktiváciu stačí, ak sa odhlásite z aplikácie Acrobat. Spustite aplikáciu a vyberte voľby Pomocník > Odhlásiť sa (vaše Adobe ID).

Poznámka:

Pri odhlasovaní je potrebné, aby ste boli pripojení na internet.

Deaktivovať Acrobat XI/X, Creative Suite 6 a staršie verzie

 1. Ubezpečte sa, či je váš počítač pripojený na internet.

 2. Spustite aplikáciu.

 3. Zvoľte Pomocník > Deaktivovať.

 4. Vyberte jednu z týchto volieb:

  • Deaktivovať alebo Pozastaviť aktiváciu: Tieto voľby deaktivujú softvér, ale informácie o licencii sa na vašom počítači uchovajú. Jednu z týchto volieb vyberte vtedy, keď chcete deaktivovať softvér dočasne a plánujete ho aktivovať na tomto počítači znova.
  • Deaktivovať natrvalo: Táto voľba deaktivuje softvér a odstráni informácie o licencii z vášho počítača. Ak chcete softvér na tomto počítači použiť znova, zadajte ešte raz sériové číslo.

Poznámka:

Zaznamenali ste problém? Pozrite si Problémy pri aktivácii a deaktivácii a ich riešenia.

Najčastejšie otázky

Čo je aktivácia?

Aktivácia je proces, ktorým spoločnosť Adobe overuje licenciu softvéru, aby sa zistilo a predišlo sa zneužitiu a poškodeniu produktov a služieb Adobe. Aktivácia zahŕňa niekoľkonásobné odoslanie informácií spoločnosti Adobe, napríklad pri preberaní, inštalácii, odinštalovaní, priradení sériového čísla, spustení a počas kontroly aktualizácií softvéru Adobe. Spoločnosť Adobe môže tiež použiť tieto informácie, samostatne alebo spolu s inými informáciami vám Adobe môže poskytnúť (i) vhodnú možnosť obnovenia licencie, a (ii) pomoc pri používaní softvéru Adobe, takže môžeme zapojiť a udržať si našich zákazníkov.

Aké informácie sa odosielajú do Adobe počas aktivácie?

Počas aktivácie môžu byť odosielané nasledujúce typy údajov:

Identifikátory (ID)

 • Jedinečný identifikátor ID (generovaný spoločnosťou Adobe), špecifický pre vaše zariadenie a licenciu, ktorú ste pre softvér zakúpili. Tieto identifikátory (ID) nie je možné použiť pri lokalizácii vášho zariadenia alebo identifikácii vašej osoby.
 • Vaše Adobe ID, ak ste prihlásení k Adobe, ako súčasť inštalácie, aktualizácie alebo používania softvéru Adobe. Adobe ID vás osobne identifikuje a prepojí so všetkými informáciami, ktoré sú poskytované Adobe počas vytvárania alebo používania účtu Adobe. Ak vy alebo vaša spoločnosť používate administrátora alebo inú autorizačnú stranu na vyššie uvedené, Adobe môže tiež prijať Adobe ID tejto strany.

Informácie o nainštalovaných produktoch Adobe

 • Sériové čísla spojené s licenciami nainštalovaných produktov
 • Názov produktu a číslo verzie; typ zakúpenej licencie
 • Verzia Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (EULA) pre tento softvér
 • Počet, koľkokrát ste spustili aplikáciu Adobe od poslednej aktivácie, platí pre každú aplikáciu, ktorá je zahrnutá v danej produktovej licencii

Informácie o operačnom systéme

 • Typ operačného systému a verzia
 • Miestne údaje (jazyk, dialekt a systém zapisovania)
 • Lokálny čas zariadenia (vrátane časového pásma)
 • Názov zariadenia
 • MAC adresa

IP adresa

IP adresa, ktorá je vám priradená poskytovateľom internetového pripojenia, je odoslaná spoločnosti Adobe v rámci odosielania aktivačných údajov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online