Riešenie chýb v produkte Admin Console

Na tejto stránke nájdete zoznam rôznych chýb, s ktorými sa správca produktu Admin Console môže stretnúť, ako aj kroky na ich odstránenie.

Verzia produktu Admin Console

Ak chcete nájsť verziu produktu Admin Console, otvorte tento odkaz v svojom prehliadači:

https://adminconsole.adobe.com/enterprise/version.xml

Požiadavky na riešenie problémov

Podľa našich skúseností mnoho chýb s hlavným panelom súvisí s prehliadačom alebo sú výsledkom chyby prostredia (proxy, brány firewall atď.). Pred postúpením problému alebo pred konkrétnym riešením problému skontrolujte nasledovné informácie.

Kontrola služby Adobe

Kontrola služby Adobe zabezpečí správne nastavenie prostredia na používanie hlavného panela a pomoc pri identifikácii problémov s proxy, bránou firewall alebo sieťou. Túto kontrolu by ste mali vykonať v záujme správneho nastavenia vášho prostredia.

Riešenie problémov s prehliadačom

 1. Aktualizujte prehliadač na najnovšiu verziu.
 2. Skúste znova v okne súkromného prehľadávania alebo v režime inkognito. Týmto zaistíte, že informácie uložené vo vyrovnávacej pamäti alebo súbory cookie nespôsobujú problémy.
 3. Ak režim inkognito funguje, skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť alebo súbory cookie.
 4. Ak používate skript alebo blokovanie reklám, skúste ich dočasne vypnúť a skontrolujte, či sa problém vyrieši.

 

Používatelia vlastných plánov – k dispozícii sú ďalšie aplikácie

Tento problém bol vyriešený. Podrobnosti nájdete v článku V prípade vlastných plánov sa niektoré aplikácie Creative Cloud pre podniky zobrazujú ako v skúšobnej verzii alebo zobrazujú koniec platnosti skúšobnej verzie. Pre používateľov Adobe ID sú v skúšobnom režime stále k dispozícii ďalšie aplikácie.

Obnovenie hesla pre Enterprise ID nefunguje podľa očakávania

Správcovia môžu spustiť obnovenie hesla pre používateľa s Enterprise ID. Tento proces môže nesprávne obnoviť heslo pre Adobe ID, ak má používateľ Enterprise ID aj Adobe ID. Ak sa vyskytne tento problém, odstráňte používateľa a potom ho znova pridajte, čím sa spustí nový proces pozvania.

Chyba pre Federated ID: „Nepodarilo sa spracovať prichádzajúcu odpoveď SAML“

Riešenia nájdete v tomto dokumente: Riešenie problémov s Federated ID.

Pri prijatí pozvánky došlo k chybe alebo sa zobrazila prázdna stránka

Uistite sa, že váš prehliadač a jeho verzia sú podporované. Podporovaná je verzia Internet Explorer verzie 9 a novšie verzie – v takomto prípade pozvánku pošlite znova a uistite sa, že ju používateľ prijme v podporovanom prehliadači.

Pri pokuse o overenie požiadavky na doménu sa zobrazí chyba 400 alebo iná chyba

Chyba 400 pri pokuse o overenie požiadavky na doménu znamená, že naše servery nevidia váš token v zázname DNS. Na vyriešenie tejto chyby postupujte takto:

 • Zaistite, aby sa váš záznam DNS úspešne rozšíril.
 • Zaistite, aby bol váš záznam DNS typu TXT v správnom formáte: Napríklad, ak je váš token asdfadgalfjsadr3232324sdfesf, záznam typu TXT bude: TXT "adobe-idp-site-verification=asdfadgalfjsadr3232324sdfesf" (s úvodzovkami na začiatku aj na konci).
 • Zaistite, aby v tokene neboli žiadne medzery, zátvorky, zložené zátvorky ani iné znaky, ktoré by viedli k nerozpoznaniu.
 • Na kontrolu záznamu DNS typu TXT môžete použiť online nástroj MxToolbox. Ak token Adobe chýba, vašu doménu nemôžeme overiť.
 • Ak máte počítač so systémom Mac alebo Linux, môžete svoj záznam TXT overiť pomocou pomôcky príkazového riadka dig: dig TXT názov_vašej_domény.com +short.
 • Kompletnú dokumentáciu požiadavky na doménu nájdete tu.
 • Ak sa váš problém nevyrieši, po vyskúšaní týchto krokov požiadajte o podporu.

Používatelia, skupiny alebo panel identity sú prázdne

Ak sú používatelia, skupiny alebo panely identity prázdne, vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie v prehliadači a skúste sa znova prihlásiť.

Ak problém pretrváva, uistite sa, že ste v bráne firewall otvorili server *.services.adobe.com, ako sa uvádza v dokumente Koncové body sieťového prenosu.

Na paneli podpory sa zobrazuje správa: „Účet nebol rozpoznaný“

Ak sa zobrazí správa: „CHYBA – ľutujeme, váš účet sa v našej databáze podpory nepodarilo rozpoznať“

1. Skontrolujte, či je táto adresa URL zahrnutá v zozname povolených vo vašej bráne firewall: api-cna01.adobe-services.com.

 

2. Zmeňte nastavenie v prehliadači Internet Explorer. Zvoľte cestu: Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečenie > Vlastné úrovne a zapnite možnosť „Prístup k zdrojom údajov medzi doménami“.

Ak ste skúsili vyššie uvedené kroky v prehliadači Internet Explorer alebo používate iný prehliadač a „CHYBA – ľutujeme, váš účet sa v našej databáze podpory nepodarilo rozpoznať“ sa naďalej zobrazuje, spoločnosť Adobe sa nepodarilo tento problém reprodukovať a snažíme sa získať ďalšie údaje od dotknutých zákazníkov. Ak chcete zhromaždiť tieto údaje:

 1. Otvorte https://adminconsole.adobe.com/enterprise v prehliadači Chrome.

 2. Otvorte ladiaci nástroj Chrome (stlačte klávesy Ctrl + Shift + I alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Skontrolovať prvok).

 3. V nástroji pre vývojárov vyberte kartu Network (Sieť):

 4. Prihláste sa a na hlavnom paneli prejdite do podpory modulu na karte Podpora.

 5. Po načítaní vstupnej stránky podpory kliknite na odkaz „Otvoriť prípad“ alebo „Zobraziť prípady“. 

 6. Zobrazí sa chybové hlásenie, ktoré nahlásili používatelia v roli správcu: „CHYBA – ľutujeme, váš účet sa v našej databáze podpory nepodarilo rozpoznať“. Zavolajte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.“

 7. Kliknite na ľubovoľný odkaz na karte Sieť (v nástroji pre vývojárov) a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Zobrazí sa textové pole (Hľadať), do ktorého zadajte vyhľadávaný text.

 8. Zadajte „crmid”. Zobrazí sa crmid API.

 9. Kliknutím na príslušný odkaz API sa v pravej časti nástrojov pre vývojárov zobrazí okno s podrobnosťami.

 10. Kliknite na kartu Response (Odozva) na pravej strane. Zobrazí sa odozva crmid API. Aby sme zistili v čom je problém, zdieľajte ju s nami. (odozva môže byť prázdna aj v prípade chyby API).

Po dokončení vyššie uvedených krokov kontaktujte podporu pre produkty Enterprise pomocou jednej z možností uvedených na hlavnom paneli. Agentovi podpory poskytnite tieto informácie:

1. operačný systém a jeho verziu;

2. prehliadač a jeho verziu;

3. vyššie uvedené crmid;

4. odozvu API.

Pozvánka stále čaká na prijatie alebo sa zobrazuje chyba: „Prístup odmietnutý“

Pred získaním prístupu do produktu Admin Console musia byť všetci používatelia pozvaní do hlavného panela a príslušné pozvánky musia prijať.

Ak pozvánka stále čaká na prijatie, musí používateľ pozvánku prijať v odoslanom e-maile. Ak tento e-mail nemajú alebo platnosť pozvánky uplynula, pozvánku pošlite znova alebo pošlite novú pozvánku.

Ak pozvánka nebola odoslaná, obráťte sa na svojho správcu licencií. Ak má vaša organizácia so spoločnosťou Adobe dohodu o produktoch Enterprise a správcovi licencií neudelila prístup, kontaktujte oddelenie podpory pomocou informácií uvedených v uvítacom balíku.

Ak bola pozvánka úspešne prijatá a táto správa sa vám zobrazuje aj naďalej, skontrolujte svoj účet na stránke adobe.com a overte správnosť svojho dátumu narodenia. Tento problém môže spôsobiť prázdne políčko s dátumom narodenia alebo dátum narodenia, ktorý indikuje osobu mladšiu ako 13 rokov. Túto príčinu chyby odmietnutia prístupu vyriešime v budúcej oprave.

Požiadavka na zmenu domény z Enterprise ID na Federated ID (alebo naopak)

Vytvorte žiadosť o podporu na karte podpory v Admin Console.

Poznámka: Ak prechádzate z Enterprise ID na Federated ID, koncoví používatelia sa nebudú môcť prihlásiť, kým nenastavíte funkciu jediného prihlásenia. Technik podpory s vami vykoná zmenu v čase minimálneho narušenia práce vašich používateľov.

Pri požiadavke na doménu sa zobrazí správa: „Chyba pri vytváraní nájomníka“

Ak doména obsahuje vyhradené slovo, pri požiadavke na doménu môže dôjsť k chybe „Chyba pri vytváraní nájomníka“.

 • admin
 • domény končiace na .cn (Čína)

Napríklad pri doméne admin.xyz.com by sa táto chyba vyskytla, lebo slovo „admin“ je vyhradené.

O takúto doménu v súčasnosti nie je možné požiadať. Namiesto toho použite nadradenú doménu (napríklad namiesto admin.xyx.com použitie xyz.com).

O čínske domény v súčasnosti nie je možné požiadať.

Neplatný kód pozvánky

Ak sa zobrazí chyba: „Pozvánka s týmto kódom sa nenašla“, používateľovi sa zobrazí uvedená obrazovka. Navrhované riešenie problému: Správca znova odošle pozvánku z Admin Console.

Platnosť pozvánky vypršala

Ak sa zobrazí správa: „Platnosť pozvánky vypršala“, správca by mal pozvánku z Admin Console poslať znova.

Pozvánka už bola prijatá

Ak sa zobrazí správa: „Platnosť pozvánky vypršala“, správca by mal pozvánku z Admin Console poslať znova.

Pozvánka bola odvolaná

Ak je pozvánka odvolaná, možno bola odoslaná omylom. Ak osoba, ktorej sa táto správa zobrazí, potrebuje prístup do hlavného panela, správca by mal pozvánku z Admin Console poslať znova.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?