Vybavenie objednávky Adobe edície Student a Teacher

Informácie o vybavovaní objednávky Adobe edície Student a Teacher pre zákazníkov mimo Severnej Ameriky.

Poznámka:

Proces vybavovania objednávok, popísaný v tomto článku, sa vzťahuje iba na časovo neobmedzené edície produktov Student Teacher, zakúpených v EMEA a APAC. 

Ak ste si zakúpili svoju edíciu produktu Student a Teacher v Severnej Amerike, kliknite sem na vybavenie objednávky.

Získanie sériového čísla

Skôr než začnete, pripravte si nasledujúce údaje:

 • Vaša aktuálna e-mailová adresa, aby vás mohla spoločnosť Adobe kontaktovať, keď bude vaše sériové číslo k dispozícii.
 • Kód produktu uvedený s vašim produktom edície Student Teacher
 • Digitálna kópia vášho osvedčenia oprávnenia (nižšie sú uvedené požadované dokumenty a prijateľné formáty)

Túto stránku si uložte na pracovnú plochu alebo ju vytlačte, aby ste v prípade potreby mali pokyny k dispozícii.

 1. Ak chcete získať formulár na objednanie vydania pre študentov, prihláste sa do portálu starostlivosti o zákazníkov Adobe pomocou svojho Adobe ID. Ak nemáte identifikátor Adobe ID, vytvorte si ho. Pomocou tohto identifikátora môžete získať sériové číslo a odoslať otázky týkajúce sa podpory.

 2. Vyplňte online formulár na vybavenie objednávky edície Student. Kód produktu, ktorý ste dostali so svojim softvérom, zadajte do správneho poľa.

 3. Priložte digitálnu kópiu svojho osvedčenia oprávnenia a predložte vyplnený formulár Do troch dní dostanete e-mail od spoločnosti Adobe s vašim sériovým číslom.

  Poznámka:

  Sériové číslo produktu Adobe edície Student získajú len oprávnené osoby, ktoré predložia osvedčenie oprávnenia.

Prevezmite a nainštalujte si skúšobnú verziu

Svoj softvér edície Student a Teacher si môžete stiahnuť odtiaľto, a nainštalovať v skúšobnom režime a čakať na sériové číslo od Adobe. Po skončení skúšobného obdobia je na ďalšie používanie softvéru edície Student a Teacher potrebné sériové číslo.

Oprávnené osoby

Iba študenti denného alebo externého štúdia prijatí na inštitúciu vyššieho vzdelávania, označenú ako akreditovaná štátna alebo verejná univerzita alebo vysoká škola. Udeľuje tituly vyžadujúce si nie menej ako je ekvivalent (2) dvojročného denného štúdia. Oprávnení sú taktiež študenti prijatí na akreditovanú verejnú alebo súkromnú strednú školu, poskytujúcu dennú výuku.

Osvedčenie oprávnenia

Pri overovaní oprávnenia sa za aktuálne považujú dokumenty s dátumom nie starším než šesť mesiacov.

Študenti musia predložiť doklad o terajšom štúdiu obsahujúci meno študenta, názov inštitúcie a aktuálny dátum alebo semester.

Príklady dokladov o štúdiu:

 • Identifikačný doklad školy
 • Vysvedčenie
 • Výkaz o štúdiu
 • Doklad alebo výpis o zaplatení školného
 • Akýkoľvek iný doklad o vzdelávaní obsahujúci vaše meno, názov inštitúcie a aktuálny dátum alebo semester

Aktuálny študentský preukaz s vaším menom, dátumom a názvom vzdelávacej inštitúcie alebo oficiálny dokument, ako sú napríklad:

 • Ústrižok výplatného šeku inštitúcie
 • List na hlavičkovom papieri od registrátora vzdelávacej inštitúcie preukazujúci terajší pracovný pomer
Poznámka:

Môžete vyčiarkať všetky citlivé informácie, ako napríklad vyplatené sumy, známky alebo čísla sociálneho zabezpečenia.

 • Kópia listu o zámere domáceho vzdelávania s dátumom
 • Aktuálny členský doklad združenia domáceho vzdelávania (napríklad Home School Legal Defense Association)
 • Doklad o nákupe učebných osnov pre aktuálny školský rok opatrený dátumom

Obmedzenie používania

Na rok si môžete zakúpiť iba jednu licenciu na jednu platformu ktoréhokoľvek produktu edície Adobe Student a Teacher. Produkty edície Adobe Student a Teacher môžu byť používané iba na vašom súkromnom počítači a nemôžu byť predané ďalej.

Kontaktovanie spoločnosti Adobe

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto procesu alebo sériové číslo nedostanete do troch pracovných dní od odoslania potvrdenia, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online