Creative Cloud

Prevziať a nainštalovať

Prevzatie a inštalácia aplikácií Creative Cloud

Pri inštalácii svojej prvej aplikácie sa súčasne nainštaluje aplikácia Adobe Creative Cloud desktop. Túto aplikáciu budete používať na spravovanie preberaní v budúcnosti. Zistite, ako prevziať a nainštalovať:

Zákazníci v rámci podnikového a tímového plánu: Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na príslušného správcu. Správcovia spravujú aplikácie v možnosti Konzola správcu (Admin Console).

Aktualizovať aplikácie Creative Cloud

Zistite, ako aktualizovať aplikácie Creative Cloud keď dostanete oznámenie, že je k dispozícii nová verzia.

Prevziať aplikácie Creative Cloud na nový počítač

Zistite, ako nainštalovať, aktivovať a používať aplikácie Creative Cloud v novom počítači alebo zariadení, a to aj v prípade, že váš predchádzajúci počítač alebo zariadenie už nie sú k dispozícii. Aby ste zistili ako, pozrite si Ako nainštalujem aplikácie Creative Cloud na nový počítač?

V koľkých počítačoch môžem mať nainštalované svoje aplikácie?

Aplikáciu Adobe si môžete nainštalovať maximálne na dva počítače. Ak chcete aplikáciu nainštalovať na tretí počítač, treba ju v niektorom z predchádzajúcich počítačov deaktivovať. Pozrite si Na koľko počítačov si môžem nainštalovať aplikácie.

Ako prevezmem aplikácie v prípade podnikového alebo tímového plánu?

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na príslušného správcu. Správcovia spravujú aplikácie v možnosti Konzola správcu (Admin Console).

Riešiť problémy s inštaláciou

Riešiť bežné problémy s prihlasovaním

Riešenia bežných problémov s prihlasovaním nájdete v Riešenie problémov s prihlasovaním.

Zabrániť návratom Creative Cloud do skúšobnej verzie

Zistite, ako zabrániť aplikáciám Creative Cloud v oznamovaní, že používate skúšobnú verziu (alebo že vaša skúšobná doba vypršala), hoci ste si už predplatili Creative Cloud. Pozrite si Zakúpené aplikácie Creative Cloud sa javia ako skúšobné

Riešiť chýb preberania a inštalácie aplikácie Creative Cloud

Riešiť problémy, ktoré nastávajú keď preberáte, inštalujete, aktualizujete, alebo spúšťate aplikácie Creative Cloud. Pozrite si Chybové kódy týkajúce sa inštalácie a riešenia

Riešiť bežné chyby aktivácie Creative Cloud

Nájsť riešenie niektorých bežných chybových kódov a problémov s aktiváciou Creative Cloud a ako ich odstrániť. Pozrite si:

Použiť nástroj Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou

Spustite nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner na riešenie niektorých problémov s inštaláciou aplikácie Creative Cloud. Pozrite si, Použiť Creative Cloud Cleaner Tool na riešenie problémov s inštaláciou.

Odstrániť bežné chyby

Chyba: Počítačovú aplikáciu Creative Cloud desktop sa nepodarilo nainštalovať

Skúste riešeniavaplikácii Adobe Creative Cloud desktop | Vyriešiť zlyhanie inštalácie, ak sa vám pri aktualizovaní aplikácie Creative Cloud desktop zobrazila niektorá z nasledujúcich chýb:

 • "Zlyhala inštalácia aplikácie Creative Cloud Desktop"
 • "Zlyhala aktualizácia Creative Cloud Desktop"
 • "Kód chyby: 1"
 • "Kód chyby: P1"
 • "Kód chyby: 50"
 • "Kód chyby: P50"
 • "Kód chyby: 1001"
 • "Kód chyby: 1002"

Chyba: Adobe Creative Cloud, potrebný na vyriešenie tohto problému, chýba alebo je poškodený

Creative Cloud ma odhlási alebo opakovane žiada o prihlásenie

Chyba: Chýba api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Dostali ste jednu z nasledujúcich chýb pri pokuse o nainštalovanie alebo spustenie aplikácie Creative Cloud?:

 • Aktualizácie systému Windows od spoločnosti Microsoft, ktoré sú potrebné na inštaláciu tohto produktu, nie sú v tomto počítači k dispozícii. Nainštalujte požadované aktualizácie a skúste to znova.
 • Program sa nemôže spustiť, pretože vo vašom počítači chýba api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Na vyriešenie problému skúste program nainštalovať znova.

Chýbajúci súbor dll sa nainštaluje pri aktualizácii Windows. Pozrite si Chyba: chýba api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll kde je viac detailov.

Počítačová aplikácia Creative Cloud sa neotvára | Koliesko indikujúce činnosť sa neustále otáča

Aplikácia Creative Cloud desktop sa zasekla pri preberaní alebo inicializovaní? Zobrazuje koliesko indikujúce činnosť a jedno z týchto hlásení?:

 • Zdá sa, že načítavanie aplikácie trvá dlhšie než zvyčajne.
 • Zdá sa, že inicializácia Creative Cloud trvá dlhšie než zvyčajne.

Ak ste sa pokúsili o opätovné spustenie a stále sa zobrazuje točiace sa koliesko, skúste riešenia v časti Počítačová aplikácia Creative Cloud sa neotvára.

Alternatívne možnosti prevzatia

Priamo prevziať aplikácie Creative Cloud

Ak čelíte problémom s inštaláciou aplikácií Creative Cloud pomocou aplikácie Creative Cloud desktop skúste priame prevzatie inštalátorov.

Prevziať predchádzajúce verzie aplikácií Creative Cloud

Ak máte problém s inštaláciou predchádzajúcej verzie pomocou počítačovej aplikácie Creative Cloud, skúste priame prevzatie inštalátorov.

Creative Cloud | 2019, 2018

Staršie verzie aplikácie Creative Cloud

Prevziať aplikáciu Creative Cloud desktop

Na stránke aplikácia Creative Cloud desktop, kliknite na tlačidlo Prevziať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak máte problémy s inštaláciou, pozrite si Prevziať aplikáciu Creative Cloud desktop

Skontrolovať systémové požiadavky

Systémové požiadavky aplikácie Photoshop

Systémové požiadavky Lightroom

Systémové požiadavky aplikácie Illustrator

Systémové požiadavky aplikácie InDesign

Systémové požiadavky pre všetky aplikácie Creative Cloud

 Najnovšie verzie aplikácií Creative Cloud nie sú podporované niektorými staršími verziami systému Windows a Mac. Ďalšie informácie.

Document Cloud a Acrobat

Prevziať a nainštalovať (predplatenie)

Prevzatie a inštalácia predplateného produktu Acrobat DC

Ak ste si zakúpili predplatné aplikácie Acrobat alebo ste člen Creative Cloud, postupujte podľa pokynov na prevzatie a inštaláciu aplikácie Acrobat DC na svoj počítač.

Prevzatie a inštalácia skúšobnej verzie aplikácie Adobe Acrobat Pro DC

Môžete prevziať počítačový softvér Adobe Acrobat Pro DC a zistiť, ako dokáže aplikácia Acrobat Pro DC posunúť vašu prácu na vyššiu úroveň – vďaka bezplatnej skúšobnej verzii. Pozrite si Prevziať a nainštalovať skúšobnú verziu Adobe Acrobat Pro DC.

Prevziať Acrobat DC na nový počítač

Zistite, ako môžete Acrobat DC nainštalovať, aktivovať a používať v novom počítači alebo zariadení, aj keď váš predchádzajúci počítač alebo zariadenie už nie je k dispozícii. Pozrite si Ako nainštalujem Acrobat DC na nový počítač?

V koľkých počítačoch môžem mať nainštalované svoje aplikácie?

Svoj produkt si môžete nainštalovať až na dva počítače. Ak chcete svoj produkt preniesť na nový počítač, jednoducho vyberte možnosť Pomocník > Odhlásiť sa pri produkte na jednom z počítačov, ktorý má aktívnu licenciu. Následne si budete môcť produkt nainštalovať na novom počítači.

Prevziať a nainštalovať (bez predplatného)

Stiahnutie aplikácie Acrobat DC | Bez predplatného

Ak potrebujete preinštalovať aplikáciu Acrobat DC (bez predplatného, so sériovým číslom), skúste priamo prevziať inštalátor. Na dokončenie inštalácie potrebujete sériové číslo produktu Acrobat DC.

Prevzatie aplikácie Acrobat 2017

Ak potrebujete preinštalovať aplikáciu Acrobat 2017, skúste priamo prevziať inštalátor. Na dokončenie inštalácie budete potrebovať sériové číslo produktu Acrobat 2017.

Prevezmite staršie verzie aplikácie Acrobat

Ak ste si zakúpili staršiu verziu aplikácie Acrobat a je potrebné jej preinštalovanie, zistite, ako získať prístup k už zaregistrovanému produktu.

Vyhľadanie sériového čísla

Rýchlo vyhľadajte sériové číslo produktu, aby ste ho mohli znova nainštalovať alebo inovovať Pozrite si Vyhľadať moje sériové číslo.

V koľkých počítačoch môžem mať nainštalované svoje aplikácie?

Svoj produkt si môžete nainštalovať až na dva počítače. Ak chcete svoj produkt preniesť na nový počítač, jednoducho vyberte Pomocník Odhlásiť Sa v produkte na jednom z počítačov, ktorý má aktívnu licenciu. Následne si budete môcť produkt nainštalovať na novom počítači.

Riešiť bežné problémy a chyby

Riešiť bežné problémy s prihlasovaním

Na vyhľadanie riešení bežných problémov s prihlasovaním si pozrite Riešenie problémov s prihlasovaním.

Riešenie problémov s preberaním

Vyriešiť bežné problémy prehliadača, systému a konektivity ktoré môžu narúšať preberanie.

Aktivovať a deaktivovať aplikáciu Acrobat

Urobte si z aplikácií Reader alebo Acrobat predvoleného vlastníka PDF súborov v systéme Windows 10

Skontrolovať systémové požiadavky

Systémové požiadavky Adobe Document Cloud

Systémové požiadavky aplikácie Adobe Acrobat DC

Systémové požiadavky aplikácie Adobe Reader DC

Systémové požiadavky aplikácie Acrobat 2017

Systémové požiadavky aplikácie Acrobat 11 alebo starších aplikácií

Photoshop Elements | Premiere Elements

Prevziať a nainštalovať

Inštalácia aplikácie Photoshop Elements

Inštalácia aplikácie Adobe Premiere Elements

Vyhľadanie sériového čísla

Rýchlo vyhľadajte sériové číslo produktu, aby ste ho mohli znova nainštalovať alebo inovovať Pozrite si Vyhľadať moje sériové číslo.

Uplatnite si svoju predplatenú kartu

Pozrite si Pomoc s kódmi na uplatnenie aby ste zistili ako uplatniť svoj nákup Adobe a prekonvertovať kód na uplatnenie na sériové číslo.

V koľkých počítačoch môžem mať nainštalované svoje aplikácie?

Svoj produkt si môžete nainštalovať až na dva počítače. Ak chcete svoj produkt preniesť na nový počítač, jednoducho vyberte Pomocník Odhlásiť Sa v produkte na jednom z počítačov, ktorý má aktívnu licenciu. Následne si budete môcť produkt nainštalovať na novom počítači.

Riešiť bežné problémy a chyby

(Windows) Riešenie problémov s inštaláciou | Photoshop Elements, Premiere Elements

Vyriešiť problémy s inštaláciou Photoshop Elements a Premiere Elements vo Windows.

(MacOS) Riešenie problémov s inštaláciou | Photoshop Elements, Premiere Elements

Vyriešiť problémy s inštaláciou Photoshop Elements a Premiere Elements na Mac OS.

Photoshop Elements a Photoshop Elements nie je možné spustiť | Windows 10

Niekedy, Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements, a Elements Organizer nemožno spustiť na počítačoch inovovaných na Windows 10. Aplikácie spadnú, keď sa ich pokúsite spustiť. Pozrite si Problémy so spúšťaním na Windows 10 na vyriešenie tohto problému.

Aktivácia a deaktivácia produktov Adobe

Alternatívne možnosti prevzatia

Prevzatie aplikácie Photoshop Elements

Ak už nemáte súbory na inštaláciu aplikácie Photoshop Elements, prevezmite inštalátor.

Prevzatie aplikácie Adobe Premiere Elements

Ak už nemáte súbory na inštaláciu aplikácie Adobe Premiere Elements, skúste priamo prevziať inštalátor.

Skontrolovať systémové požiadavky

Systémové požiadavky aplikácie Photoshop Elements

Systémové požiadavky Adobe Premiere Elements

Creative Suite a Lightroom

Prevziať a nainštalovať

Prevziať a nainštalovať Lightroom

Lightroom CC a Lightroom Classic CC  Zistite, ako prevziať a nainštalovať aplikácie Creative Cloud.

Lightroom 6 alebo staršia verzia  Súbory na prevzatie sú dostupné len pre súčasné produkty. Zistite, ako získať prístup k už zaregistrovaným produktom.

Prevziať produkty Creative Suite

Súbory na prevzatie sú dostupné len pre súčasné produkty. Ak chcete získať viac informácií o našich najnovších kreatívnych nástrojoch, spustite bezplatnú skúšobnú verziu programu Adobe Creative Cloud.

Ak ste si zakúpili produkt Creative Suite a potrebujete jeho preinštalovanie, zistite, ako získať prístup k už zaregistrovanému produktu.

Vyhľadanie sériového čísla

Rýchlo vyhľadajte sériové číslo produktu, aby ste ho mohli znova nainštalovať alebo inovovať Pozrite si Vyhľadať moje sériové číslo.

V koľkých počítačoch môžem mať nainštalované svoje aplikácie?

Svoj produkt si môžete nainštalovať až na dva počítače. Ak chcete svoj produkt preniesť na nový počítač, jednoducho vyberte Pomocník Odhlásiť Sa v produkte na jednom z počítačov, ktorý má aktívnu licenciu. Následne si budete môcť produkt nainštalovať na novom počítači.

Riešiť bežné problémy a chyby

Problémy s preberaním Creative Suite a ich riešenia

Vyriešiť bežné problémy prehliadača, systému a konektivity ktoré môžu narúšať preberanie.

Aktivácia a deaktivácia produktov Adobe

Chyby inštalácie Exit code 6 alebo Exit code 7

Ak pri inštalácii aplikácie Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6) dostanete Exit Code 6 alebo 7, skúste riešenia uvedené v Chyby inštalácie Exit code 6 alebo Exit code 7 | CS.

Chyba pri inovácii: „Toto sériové číslo nie je určené pre kvalifikovaný produkt“

Máte problém so svojim sériovým číslom pri inovácii? Skúste riešenia uvedené v Chyba inovácie: "Toto sériové číslo nie je na kvalifikovanie produktu".

Odstránenie už nepodporovaného asistenta preberania Adobe

Adobe Download Assistant (ADA), predtým používaný na manažovanie preberania skúšobných aplikácií Adobe, bol ukončený.  Pozrite si pokyny na odstránenie Adobe Download Assistant.

Skontrolovať systémové požiadavky

Systémové požiadavky Lightroom

Vyhľadať systémové požiadavky pre aplikáciu Lightroom:

Systémové požiadavky na Creative Suite

Balík odbornej komunikácie (Technical Communication Suite)

Prevziať a nainštalovať

Ako si zakúpim predplatné k balíku aplikácií odbornej komunikácie (Technical Communication Suite)?

Používanie predplatného je rýchle a jednoduché: Prejdite na Sprievodcu nákupu a vyberte svoj produkt a plán, a dokončite nákup.

Ak chcete aplikácie nainštalovať, vo svojom e-mailovom účte vyhľadajte správu od spoločnosti Adobe, ktorá bude obsahovať sériové číslo a odkaz na prevzatie softvéru. Po prevzatí produktu dvakrát kliknite na inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste mohli produkt nainštalovať a spustiť predplatné.

Ako nainštalujem aplikácie balíka odbornej komunikácie (Technical Communication Suite)?

Vo svojom e-mailovom účte vyhľadajte správu od spoločnosti Adobe, ktorá bude obsahovať sériové číslo a odkaz na prevzatie softvéru. Všetky aplikácie balíka odbornej komunikácie (Technical Communication Suite) si môžete prevziať aj na stránkach Začíname:

Začíname s aplikáciou Acrobat

Začíname s aplikáciou Captivate

Začíname s aplikáciou FrameMaker

Začíname s aplikáciou Presenter

Začíname s aplikáciou Robohelp

 

Môžem prevziať skúšobnú verziu balíka alebo niektorej z aplikácii?

Áno. Môžete prevziať skúšobnú verziu. Na prevzatie skúšobnej verzie sa budete musieť prihlásiť pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla. Podrobné informácie nájdete v časti Prevzatie a inštalácia skúšobných verzií aplikácií, ktoré nepatria pod Creative Cloud.

V koľkých počítačoch môžem mať nainštalované svoje aplikácie?

Svoj produkt si môžete nainštalovať až na dva počítače. Ak chcete svoj produkt preniesť na nový počítač, jednoducho vyberte Pomocník Odhlásiť Sa v produkte na jednom z počítačov, ktorý má aktívnu licenciu. Následne si budete môcť produkt nainštalovať na novom počítači.

Riešiť bežné problémy a chyby

Prečo sa mi nedá prihlásiť pomocou e-mailu?

Prečo nie je možné prevziať aplikácie?

Zistite, ako vyriešiť problémy s preberaním balíka odbornej komunikácie (Technical Communication Suite) a ďalších aplikácií Adobe.

Kde nájdem svoje sériové číslo?

Rýchlo vyhľadajte sériové číslo produktu, aby ste ho mohli znova nainštalovať alebo inovovať Pozrite si Vyhľadať moje sériové číslo.

Skontrolovať systémové požiadavky

Balík odbornej komunikácie (Technical Communication Suite)

Captivate

FrameMaker

Presenter

RoboHelp

Bezplatné nástroje

Flash Player

Prevzatie a inštalácia programu Flash Player

Prevzatie Adobe Flash Player.

Skontrolovať, či je nainštalovaný Flash Player

Na kontrolu, či je aplikácia Flash Player nainštalovaná na vašom systéme, pozrite si Flash Player Help.

Riešiť bežné problémy s Flash Player

Vyriešiť problémy s inštaláciou aplikácie Flash Player

Windows 7 a staršie Použite tento postupný návod na riešenie problémov s inštaláciou aplikácie Adobe Flash Player na systéme Windows 7 a starších systémoch.

Mac OS Použite tento postupný návod na riešenie problémov s inštaláciou Adobe Flash Player na systémoch Mac OS.

Povoliť Flash Player v prehliadači

Internet Explorer Zistite si ako povoliť Adobe Flash Player pre používanie v prehliadači Internet Explorer.

Opera Zistite si ako povoliť Adobe Flash Player pre používanie v prehliadači Opera.

Safari Zistite si ako povoliť Adobe Flash Player pre používanie v prehliadači Safari.

Acrobat Reader

Prevziať a nainštalovať Acrobat Reader DC

Prevziať a nainštalovať Adobe Acrobat Reader DC.

(Windows) Riešenie problémov s inštaláciou produktu Reader

Ak ste mali problémy pri preberaní alebo inštalácii produktu Acrobat Reader, pozrite si Riešiť problémy s inštaláciou Acrobat Reader | Windows.

(MacOS) Riešenie problémov s inštaláciou produktu Reader

Ak ste mali problémy pri preberaní alebo inštalácii produktu Acrobat Reader na svojom Mac, pozrite si Riešenie problémov s inštaláciou produktu Reader na Mac OS.

AIR

Prevzatie a inštalácia produktu Adobe AIR

Prevzatie a inštalácia produktu Adobe AIR SDK

Prevziať Adobe® AIR® SDK a Kompilátor a získať konzistentné a flexibilné vývojové prostredie pre dodávanie aplikácií a hier bežiacich mimo prehliadača pre všetky zariadenia a platformy (Windows, Mac, iOS, Android).

(Windows) Riešenie problémov s inštaláciou produktu AIR

Vykonajte tieto kroky na vyriešenie problémov s inštaláciou a preberaním týkajúcich sa Adobe AIR SDK na operačných systémoch Windows.

(MacOS) Riešenie problémov s inštaláciou produktu AIR

Vykonajte tieto kroky na vyriešenie problémov s inštaláciou a preberaním týkajúcich sa Adobe AIR SDK na operačných systémoch Mac.

Digital Editions

Prevziať a nainštalovať Digital Editions

Adobe Digital Editions prevzatie.

Prideľovanie a rušenie povolení pre Adobe Digital Editions

Zistite si ako dať oprávnenie a zrušiť oprávnenie pre Adobe Digital Editions.

Prenos elektronických kníh do čítačky v aplikácii Adobe Digital Editions

Vykonajte tieto kroky na prenos eBook in Adobe Digital Editions do vášho zariadenia eBook alebo eReader.

Začíname s aplikáciou Adobe Digital Editions

Zistite si ako nainštalovať a používať Adobe Digital Editions. Vyhľadať ako dať oprávnenie a zrušiť oprávnenie pre Adobe Digital Editions na čítanie eBooks pomocou Adobe Digital Editions, a prenos eBooks medzi zariadeniami.

Vyhľadať odpovede na často kladené otázky

Vyhľadať odpovede na často kladené otázky na Digital Editions.

Shockwave Player

Prevzatie a inštalácia produktu Shockwave Player

Prevzatie Shockwave Player.

Vyhľadať odpovede na často kladené otázky

Vyhľadať odpovede na často kladené otázky na Shockwave Player.

(Windows) Riešenie problémov s inštaláciou produktu Shockwave Player

Vykonajte tieto kroky na vyriešenie inštalačných problémov týkajúcich sa Shockwave Player na operačných systémoch Windows.

(MacOS) Riešenie problémov s inštaláciou produktu Shockwave Player

Vykonajte tieto kroky na vyriešenie inštalačných problémov týkajúcich sa Shockwave Player na operačných systémoch Mac.