Platný doklad o kúpe

Platný doklad o kúpe

Adobe považuje ako doklad o kúpe nasledujúce položky:

 • Číslo objednávky Adobe
 • Kópia dokladu o kúpe alebo faktúry od predajcu, kde sú uvedené tieto informácie:
  • Meno a adresa predajcu
  • Verzia a názov zakúpeného produktu Adobe
  • Dátum nákupu
  • Nákupná cena
 • Pri objednávkach cez Amazon ESD (sťahované súbory) ide o e-mail potvrdzujúci objednávku alebo potvrdenie objednávky v účte.

Poznámka: Ak je na doklade o kúpe uvedené meno alebo názov spoločnosti, musí sa zhodovať s vašim uloženým menom alebo spoločnosťou. Akceptujeme doklad o kúpe z maloobchodného predaja, kde nie je uvedené meno osoby ani názov spoločnosti.

V prípade, že prijatý doklad o kúpe neobsahuje tieto informácie, obráťte sa na predajcu, aby vám ho vymenil.

Neplatný doklad o kúpe

Nasledujúce položky nepovažujeme za doklad o kúpe:

 • Nákupné objednávky, cenové ponuky alebo poznámky k preprave
 • Bloky vypísané ručne, na písacom stroju alebo vytvorené textovým procesorom
 • Doklady z nákupu na internetových aukčných lokalitách (napríklad Amazon Marketplace)
 • Doklady o kúpe OEM verzií produktu Adobe, ktoré boli predané samostatne (nie ako súčasť hardvéru)
 • Doklady o kúpe, na ktorých bude uvedená zľava z plnej maloobchodnej alebo výukovej ceny nad 25 %. V prípade inovovaných produktov ide o 30 % (platia isté výnimky týkajúce sa produktov)
 • Potvrdenia prevzatia produktov, ktoré boli zakúpené od oprávneného predajcu
 • Sériové číslo

Odošlite doklad o kúpe spoločnosti Adobe

 1. Kontaktujte nás a pridelíme vám číslo prípadu.

 2. Ak doklad nemáte v elektronickej podobe, naskenujte ho.

 3. Prihláste sa na stránke https://account.adobe.com/sk/support.

 4. Nájdite číslo prípadu a vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti.

  Zobraziť podrobnosti v histórii podpory

 5. Potvrdenia pridajte pomocou tlačidiel Priložiť súbor a Odoslať. Ak chcete, môžete do textového poľa poskytnúť ďalšie informácie.

  Pripojte faktúru na podporu

  Potom sa pre váš prípad podpory zobrazia vaše prílohy a komentáre.

 

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu