Prečítajte si, ako môžete produkt Adobe vrátiť alebo vymeniť za inú platformu či iný jazyk.

Poznámka:

  Typekit is now called Adobe Fonts and is included with Creative Cloud and other subscriptions. Learn more.

Vrátenie produktu bez predplatného

Prečítajte si pred zahájením procesu vrátenia objednávky

 • Požiadavku na vrátenie podajte najneskôr do 30 dní od prijatia produktu. 
 • Ak je softvér už nainštalovaný a aktivovaný, pred vrátením bude potrebné ho deaktivovať a odinštalovať. Kým nedeaktivujete všetky kópie softvéru, spoločnosť Adobe vrátenie peňazí nespracuje.
 • Adobe vám vráti prostriedky spôsobom použitým pri nákupe. Vrátenie prostriedkov na kreditnú kartu prebieha pripísaním na kartu, z ktorej bol nákup uhradený. Pri nákupných objednávkach je vystavený dobropis podľa salda. Vrátenie prostriedkov hradených z PayPal prebieha pripínaním na účet PayPal.
 • Adobe uvoľní prostriedky a tie sú pripísané na účet PayPal do piatich pracovných dní od vašej požiadavky. Pri iných spôsoboch platby sa prostriedky vrátia do 7 až 10 pracovných dní.

Produkty, ktoré nie je možné vrátiť, sú

 • Akékoľvek produkty zakúpené od akéhokoľvek iného predajcu ako je spoločnosť Adobe je možné vrátiť len predajcovi, v súlade s obchodnými podmienkami daného predajcu, ak ich má vypracované.
 • Produkty získané pomocou programu kúpy pre zamestnancov.
 • Produkty, ktoré nie sú určené na predaj (NFR), nelegálne získané produkty, produkty pribalené k produkcii OEM, skúšobné produkty alebo bezplatné produkty.
 • Členstvá a predplatné: Niektoré členstvá a predplatné umožňujú zrušenie a vrátenie peňazí. Podrobnosti nájdete v podmienkach predplatného Adobe.
 • Písma zakúpené cez obchod Typekit Marketplace.
 • Produkty zakúpené od jednotlivcov, predajcov alebo z on-line aukčných lokalít (napríklad eBay alebo Amazon Marketplace).
 • Produkty alebo verzie produktov, ktoré spoločnosť Adobe už nedistribuuje ani nepodporuje.

Krok 1: Žiadosť o vrátenie

Ako ste zakúpili váš produkt Adobe?

Adobe akceptuje vrátenie do 30 dní od zakúpenia. Spravidla trvá od zadania objednávky 2 až 3 dni, kým je spracovaná a pripravená na vrátenie. Pred vrátením produktu musíte:

 1. Zaregistrujte sériové číslo produktu.
 2. Deaktivujte produkt.
 3. Odinštalovať produkt.

Kontaktujte nás, ak chcete produkt vrátiť.

Poznámka: Ak ste produkt zakúpili priamo od spoločnosti Adobe a úhradu ste vykonali prevodom z bankového účtu, musíte uviesť presné údaje bankového spojenia na účely vrátenia prostriedkov.

Krok 2: Lehoty na vrátenie peňazí

Kedy bude proces vrátenia mojich peňazí ukončený?

Spoločnosť Adobe zvyčajne spracuje požiadavku na vrátenie peňazí do 1 až 5 pracovných dní. Celý proces vrátenia peňazí na účet však môže trvať oveľa dlhšie v závislosti od použitého spôsobu platby. Pozrite si tabuľku nižšie týkajúcu sa časov spracovania a spôsobov refundácie.

Po ukončení procesu vrátenia peňazí vám bude odoslaná potvrdzovacia e-mailová správa. Ak máte on-line prístup k vášmu kreditnému účtu, vrátenie prostriedkov môžete zaregistrovať skôr ako na papierovom výpise.

Spôsob platby Čas spracovania Adobe Metóda vrátenia Očakávaná časová priamka pripísania prostriedkov na účet zákazníka
Kreditná karta 1 – 2 pracovné dni Kreditná karta 3 – 5 pracovných dní, v závislosti od typu karty
Debetná karta 1 – 2 pracovné dni Debetná karta 3 – 5 pracovných dní 
PayPal 1 – 2 pracovné dni PayPal 3 – 5 pracovných dní, ak zákazník už potvrdil PayPal príjem vrátaných prostriedkov od spoločnosti Adobe
Šeky (len USA) 1 – 3 pracovné dni Č. bankového účtu 5 – 10 pracovných dní alebo dlhšie, platí pre Kanadu a Mexiko, z dôvodu času doručovania
Bankový prevod 3 – 5 pracovných dní Č. bankového účtu 5 – 10 pracovných dní
Direct Debit 3 – 5 pracovných dní Č. bankového účtu 5 – 10 pracovných dní

Zrušenie objednávky produktu bez predplatného

Spoločnosť Adobe neumožňuje zrušenie objednávky produktov Môžete však požiadať o vrátenie prostriedkov.

Výmena produktu bez predplatného

Ak už bola objednávka spracovaná, nie je možné ju zmeniť. Môžete však požiadať o vrátenie produktu alebo výmenu platformy či jazyka.

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online