Acrobat Reader'nin 64 bit'e geçişi

Şubat 2021 sürümünden itibaren, Windows'daki Acrobat Reader, Acrobat Standard ve Acrobat Pro'nin 64 bit sürümleri seçili bölgeler için indirilebilir olacaktır. Şu anda, Acrobat Reader'nin 64 bit sürümü tüm bölgeler için indirilebilirdir:

Acrobat Reader 64 bit'i indirin


32 bit Acrobat Reader uygulamasını yüklediyseniz otomatik olarak Acrobat Reader'nin 64 bit sürümüne kademeli biçimde yükseltilirsiniz. Bu yükseltme ek işlem gerektirmez ve şu anda sınırlı sayıda kullanıcı için geçerlidir. Aşağıdakilerden birini yaparsanız 64 bit'e otomatik yükseltmenin dışında tutulursunuz:

 • Acrobat Reader'ye giriş yapmak için Kurumsal veya Federated ID kullanma.
 • Acrobat Customization Wizard'ı kullanarak Acrobat Reader'yi özelleştirme ve yükleme.
 • Üçüncü taraf eklentileri yükleme.
 • Acrobat Reader'de otomatik güncelleştirmeleri devre dışı bırakma.

Acrobat 64 bit veya Acrobat Reader 64 bit'in yüklü olup olmadığını belirleme

64 bit uygulama, Acrobat ve Acrobat Reader için birleşiktir. Varsayılan yükleme konumu C:\Program Files\Adobe\Acrobat'dir. Acrobat Reader 64 bit yüklüyken bir Acrobat aboneliği satın alırsanız Acrobat Reader 64 bit uygulaması, tüm işlevlerin kullanılabilir olduğu bir Acrobat 64 bit uygulamasına yükseltilir. Yüklü uygulamayı tanımlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Zaten çalışıyorsa Acrobat veya Acrobat Reader uygulamasından çıkın.

 2. Başlangıç > Ara bölümüne RegEdit yazın ve Giriş'e basın. Kayıt Defteri Düzenleyicisi görüntülenir.

 3. Şu kayıt defteri konumuna gidin: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Installer\ ve SCAPackageLevel anahtarının değerini kontrol edin.

  • SCAPackageLevel değeri 1 ise yüklü uygulama Acrobat Reader'dir.
  • SCAPackageLevel değeri 1'den yüksekse yüklü uygulama Acrobat'dir.

Acrobat Reader 32 bit'in Acrobat Reader 64 bit'e otomatik yükseltilmesi nasıl durdurulur

Acrobat Reader 32 bit uygulamasının otomatik olarak 64 bit sürüme yükseltilmesini durdurmak için uygulamanın ilk başlatılmasından önce aşağıdaki kayıt defteri anahtarını oluşturun:

 1. Başlangıç > Ara bölümüne RegEdit yazın ve Giriş'e basın. Kayıt Defteri Düzenleyicisi görüntülenir.

 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureLockDown konumuna gidin.

 3. Aşağıdaki anahtarı oluşturun:

  Anahtar: bUpdateToSingleApp

  Veri türü: REG_DWORD

  Varsayılan Değer: 0

 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın