Acrobat'ta Tanıma Gerçekleştirilemedi mesajını içeren OCR hatasını düzeltin

Sorun

OCR Kullanarak Metin Tanıma komutunu başlattığınızda, Adobe Acrobat aşağıdaki hatayı verir:

Acrobat bu sayfada tanıma (OCR) gerçekleştiremedi: Bu sayfa işlenemeyecek metin içeriyor.

Çözümler

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

1. Çözüm: İşlenebilir (düzenlenebilir) metin içermeyen belge sürümünü alın.

PDF belgesi zaten düzenlenebilir metin içeriyorsa bu mesaj görülür. Düzenlenebilir metin içermeyen belgenin bir kopyasını alın.

2. Çözüm: PDF'yi TIFF'ye ve geri dönüştürün ve ardından OCR'yi yeniden çalıştırın.

Belgeyi TIFF'e dönüştürün:

  1. PDF belgesini Acrobat'ta açın ve Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.
  2. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Farklı Türde Kaydet (Windows) veya Farklı Formatta Kaydet (macOS) iletişim kutusundan TIFF (*.tif, *.tiff) seçeneğini belirleyin. Bir konum belirtin ve Kaydet'i seçin. Acrobat, PDF belgesinin her bir sayfasını ayrı, sıra numaralı bir TIFF dosyası olarak kaydeder.

  3. Her bir TIFF dosyasını Acrobat'ta açın ve OCR Kullanarak Metin Tanıma komutunu çalıştırın.
  1. Acrobat'ı açın ve Dosya > PDF Oluştur > Çok Sayıda Dosyadan'ı seçin.

  2. Her bir PDF dosyasını seçmek ve eklemek için Göz At'ı (Windows) veya Seç'i (macOS) belirleyin. Dosyaları yeni PDF'de görünmesini istediğiniz şekilde yeniden düzenleyin.

  3. Tamam'ı seçin.

Ek bilgi

OCR (Optik Karakter Tanıma), Acrobat'ın metin resmini piksel bazlı incelemesi işlemidir. Her bir karakteri tanır ve düzenlenebilir metne dönüştürür. Acrobat görüntü şeklini ve çizgi kalınlığını OCR işlemi sırasında sistemde yüklü olan fontlarla karşılaştırır. İşlenebilir metin, PDF dosyasında mevcut olan düzenlenebilir metindir. Acrobat, işlenebilir metin içeren bir belgede OCR gerçekleştiremez. OCR hakkında daha fazla bilgi için tam Acrobat Yardımı'na bakınız.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın