Flash Player kullanım sonu | Reader ve Acrobat'a etkisi

Adobe, 2020'nin sonunda Flash Player desteğini durdurmaya karar vermiştir ve içerik oluşturucularını mevcut Flash içeriğini HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi yeni açık formatlara taşımaya teşvik etmektedir.

Adobe'nin ayrıntılı duyurusuna göz atın: Flash ve Etkileşimli İçeriğin Geleceği.

Reader ve Acrobat'a etkisi

Flash Player kullanım sonu (EOL), PDF içeriğinde Flash içeriği (*.flv ve *.swf) bulunan zengin ortamın oynatılmasını ve oluşturulmasını etkiler:

  • Mevcut PDF'lerde Flash ortam (*.flv ve *.swf) içeriğinin oynatılması desteklenmeyecektir.
  • 3D ek açıklamalara gömülü Flash medya (*.flv ve *.swf) içeriğinin oynatılması, eklenmesi veya kaldırılması desteklenmez. 3D içeriği oynatmaya devam edebilirsiniz.
  • Mevcut PDF'lerde Flash olmayan ortam (*.flv ve *.swf hariç) içeriğinin oynatılması desteklenmeye devam edecektir.
  • Office'i veya HTML'yi gömülü zengin ortamlı (Flash olmayan içerik) PDF'ye dönüştürme desteklenmeye devam edecektir.
  • PDF'lere zengin medya (Flash olmayan içerik) ekleme veya gömme desteklenmeye devam edecektir.
Not:

Adobe, PDF'deki tüm multimedya iş akışlarında Flash içeriği (*.flv ve *.swf) kullanmaktan uzaklaşmanızı önerir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?