PDF dosyasını belirli bir sayfada açacak şekilde bir URL oluşturma

HTML sayfaları, desteklenen Google Chrome veya Microsoft Edge tarayıcı sürümlerine yüklenen Adobe Acrobat eklentisini kullanarak bir web tarayıcısında PDF dosyalarını açan bağlantılar içerebilir.

Bir web tarayıcısında bir PDF dosyasını açtığınızda varsayılan ayar olarak PDF dosyasının ilk sayfası görüntülenir. PDF dosyasının açılıp belirli bir sayfaya veya belirlenen hedefe gideceği şekilde HTML bağlantısına bir dizi ekleyebilirsiniz. Bu iki yöntemden birini gerçekleştirmek için aşağıdakileri uygulayın:

Bir PDF dosyasını belirli bir sayfada açma

Bir HTML bağlantısını bir PDF dosyasında belirli bir sayfaya hedeflemek için bağlantı URL'sinin sonuna #page=[sayfa numarası] ekleyin.

Örneğin bir HTML etiketi, myfile.pdf adlı bir PDF dosyasının 4. sayfasını açar:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Not: Bir bağlantıda UNC sunucu konumlarını (\\sunucuadı\klasör) kullanırsanız, aşağıdaki bölümdeki prosedürü kullanarak belirli bir hedef konumda açılacak şekilde bağlantıyı ayarlayın. Sabit disk adreslerini (c:\klasör\) içeren URL'ler kullanırsanız, sayfa numaralarına veya belirlenen hedeflere bağlantı veremezsiniz. Sayfa numaralarına bağlantı sadece HTTP veya HTTPS konumlarını kullanırsanız çalışır. UNC sunucu konumları sadece, bu belgenin aşağıdaki bölümünde belirtilen hedef belirleme yöntemini kullanırsanız çalışır.

Bir PDF dosyasını belirli bir hedef konumda açma

Bir hedef, Hedefler bölmesinde metinle temsil edilen, bir bağlantının gideceği son noktadır. Hedefler, Adobe PDF belgeleri içinde gezinme yolları belirlemenizi sağlar. Bir sayfaya yönlenen bağlantının aksine, bir hedefe yönlenen bağlantı, hedef belgeye sayfaların eklenmesinden ya da silinmesinden etkilenmediği için belgeler arasında bağlantı oluştururken bir hedefe bağlantı verilmesi önerilir.

Acrobat'ta hedef ayarlamak için:

  1. Yakınlaştırma ve sayfa konumunu, ekranda olmasını istediğiniz gibi ayarlayın.

  2. Hedefler bölmesini açmak için  > Görünüm > Gezinme Bölmeleri > Hedefler'i seçin.

  3. Hedefler bölmesinden Seçenekler > Yeni Hedef'i seçin.

    Hedefe bir ad verin.

  4. Bağlantılar URL'sinin sonuna #[hedef adı] ekleyerek bu hedefe işaret eden bir HTML bağlantısı oluşturun.

    Örneğin bu HTML etiketi, myfile.pdf adlı PDF dosyasında "glossary" adında bir hedef konum açar:

    <A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi