Kullanıcı Kılavuzu İptal

Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Eylemler hakkında

Dosyalarınıza bir veya birden çok rutin komut uyguladığınızda, bir eylem (yani belirli ayarlarla ve belirli bir sırada uygulanmak üzere tanımlanmış ve tek adımda uygulayacağınız, tanımlanmış bir dizi komut) kullanarak zamandan ve basılacak tuşlardan tasarruf edebilirsiniz. Eylemi tek bir belgeye, birkaç belgeye veya belge koleksiyonuna uygulayabilirsiniz. Hatta bir eylemi çalıştırmadan önce birkaç belgeyi tarayabilir ve tek bir PDF'de bir araya getirebilirsiniz.

Acrobat , önceden tanımlanmış bazı eylemler sunar. Kendi eylemlerinizi de oluşturabilirsiniz. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemleri kullan'ı seçerek eylemlere erişebilir ve bunları yönetebilirsiniz.

Adobe Acrobat , ayrıca başkalarıyla paylaşabilmeniz için eylemleri ve komutları dışa ve içe aktarmanızı sağlar.

Not:

Eylemler arabirimi ve mimarisi, Acrobat'ın önceki sürümlerinde bulunan toplu komut dosyası modunun yerini alır. Acrobat XI toplu komut dosyalarınızın çoğunu eylemler olarak içe aktarılabilirsiniz. Bazılarında ise önce küçük değişiklikler yapmak gerekir.

Eylem yürütme

Acrobat'la birlikte, işlerinizi kolayca yoluna koymakta kullanabileceğiniz, birçok önceden tanımlanmış basit eylem gelir. Bu eylemler, dosyaların dağıtım için hazırlanmasında sık sık gerçekleştirdiğiniz rutin görevleri temsil eder. Bu eylemleri çalıştırmaya başlamadan önce PDF'lerden herhangi birini açmanız gerekmez.

Not:

Parola gereken PDF'lerde sekans çalıştırdığınızda parola istemlerini hızla geçebilirsiniz. Parola girişini otomatikleştirin ya da Tercihler iletişim kutusunun Eylem Sihirbazı panelinde bu dosyalarla ilgili güvenlik yöntemini belirtin. Parola Sorma'yı seçerseniz parola gerektiren PDF'ler işlem görmez.

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Listeden eylemi seçin. Soldaki bölme, eylemin kapsadığı her bir görevi ve eylemin yazarının sağladığı tüm talimatları görüntüleyecek şekilde değişir.

 3. İşlenecek dosyalar alanında, Dosya ekle'yi seçerek eylemi üzerinde yürütmek istediğiniz dosyaları seçin. Eylemi o sırada açık olan dosya üzerinde yürütebilir, daha fazla dosya, klasör veya e-posta eki ekleyebilirsiniz.

 4. İşlemek istediğiniz tüm dosyalar listelendiğinde sol alttaki sol bölmeden Başlat öğesini seçin.

 5. Acrobat size sorarsa ek bilgi sağlayın.

Eylemler ilerledikçe tamamlanan eylemleri veya görevleri belirten bir onay işareti görüntülenir. Tüm görevleri başarıyla tamamladıktan sonra çalışmanızı kaydetme seçeneğine sahip olursunuz. Açılır pencereyi kaydetmeyi veya iptal etmeyi seçebilirsiniz. Tam raporu sol alt kısımda görüntüleyebilir veya işlemi tamamlamak için Bitti öğesini seçebilirsiniz.

Not:

Eylemi durdurmak için sol paneldeki Durdur seçeneğini belirleyebilirsiniz. Acrobat, eylemde tanımlanan şekilde önceden işlenmiş tüm dosyaları kaydeder. Eylemi sürdürmek için Sürdür'ü, eyleme devam etmeden çıkmak için RHP'deki eylem adının önünde yer alan çarpı simgesini seçebilirsiniz.

Özel eylem oluşturma

Eyleminizi izlemeyi kolaylaştırmak için, adımları paneller halinde gruplayabilir, ayırıcı çizgiler ve talimatlar ekleyebilirsiniz. Eylemi belirli dosyalarla sınırlayabilir, bir klasördeki tüm dosyalara uygulayabilir ya da kullanıcının tarayıcı, web sayfası veya Pano gibi farklı kaynaklardan bir dosya seçmesine izin verebilirsiniz.

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sol bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Sol bölmede EKLE VE YÖNET altındaki Eylemler öğesini ve ardından Yeni eylem öğesini seçin.

  Yeni Eylem Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Eylemi belirli bir dosyaya veya bir klasördeki tüm dosyalara uygulamak için İşlenecek dosyalar alanında Dosya  veya Klasör'ü  seçin. Dosyaya veya klasöre gidin ve 'ı seçin.

 4. Eklenecek araçları seçin bölmesinde, panelleri genişletin ve ekleyeceğiniz görevi çift tıklatın. Birden çok görev ekleyebilirsiniz. Görevler, Gösterilecek eylem adımları listesinde göründükleri şekilde yürütülür.

 5. Görevle ilgili seçenekleri önceden tanımlamak için  Ayarları Belirle'yi seçin.

 6. Eylemin kullanıcıdan seçenekleri belirlemesini istemesini sağlamak için Kullanıcıya Sor onay kutusunu seçin.

 7. İstediğiniz diğer görevleri de ekleyin.

 8. Sağdaki düğmeleri kullanarak eylemde gerekli ayarlamaları yapın. Yeni panel gruplandırması, talimatlar veya ayırıcı çizgi ekleyin ya da listedeki öğeleri taşıyın veya silin.

  Geçerli görev setinin alt kısmında yeni bir panel gruplandırması oluşturur. Sorulduğunda, panelin adını yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  Seçili görevin altına talimatlar ekler. Sorulduğunda, talimatları yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  Seçili görevin altında ayırıcı çizgisi ekler.

  Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bir görevi, talimatları, ayırıcı çizgiyi ya da panel gruplandırmasının tamamını taşıyabilirsiniz.

  Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bir görevi, talimatları, ayırıcı çizgiyi ya da panel gruplandırmasının tamamını taşıyabilirsiniz.

  Seçili öğeyi siler. Seçtiğiniz öğeye dikkat edin. Bir panel gruplandırmasının tamamını silebilirsiniz.

 9. Kaydet'i seçin.

 10. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, eylemin adını ve açıklamasını girin ve Kaydet'i seçin.

Özel eylemleri yönetme

Eylemleri düzenlemek, yeniden adlandırmak, kopyalamak, silmek, içe ve dışa aktarmak için Eylemleri Yönet iletişim kutusunu kullanın.

Eylemi düzenleme

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sol bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Sol bölmeden Eylemleri Yönet'i seçin. Eylemleri Yönet iletişim kutusu açılır.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve görevleri veya ayarları değiştirmek için Düzenle'yi belirleyin. Eylemleri Düzenle iletişim kutusunu, bir eylemi incelemek ve değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için de kullanabilirsiniz.

  Not:

  Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri düzenleyemezsiniz.

 4. Görev eklemek için Eklenecek araçlar bölmesinin altındaki panelleri genişletin ve bir görevi seçin.

 5. Kaydet'i seçin.

 6. Gerekirse Eylemi Kaydet iletişim kutusunda açıklamayı düzenleyin ve Kaydet'i seçin.

Eylemi yeniden adlandırma

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sol bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Sol bölmeden Eylemleri Yönet'i seçin. Eylemleri Yönet iletişim kutusu açılır.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Yeniden Adlandır'ı belirleyin.

  Not:

  Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri yeniden adlandıramazdınız.

 4. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, gerekiyorsa yeni bir ad ve açıklama yazın ve Kaydet'i seçin.

Eylemi kopyalama

Eylemi çoğaltabilir ve kopyayı kaydetmeden önce eylemdeki görevleri değiştirebilirsiniz.

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sol bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Sol bölmeden Eylemleri Yönet'i seçin. Eylemleri Yönet iletişim kutusu açılır.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Kopyala'yı belirleyin.

 4. Eylemi Kaydet iletişim kutusuna eylem adını ve açıklamasını girin ve Kaydet'i seçin.

  Seçilen eylemin yeni bir kopyası oluşturulur ve Bir Eylem Seçin listesine eklenir.

Eylemi silme

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sol bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Sol bölmeden Eylemleri Yönet'i seçin. Eylemleri Yönet iletişim kutusu açılır.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Kaldır'ı belirleyin.

  Not:

  Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri silemezsiniz.

 4. Onay iletişim kutusunda, Evet'i seçin.

Eylemi dışa aktarma

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sol bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Sol bölmeden Eylemleri Yönet'i seçin. Eylemleri Yönet iletişim kutusu açılır.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Dışa Aktar'ı belirleyin.

 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, eylemi kaydedeceğiniz dosyanın adını ve konumunu belirtin. Eylem dosyaları .sequ uzantısına sahiptir.

 5. Kaydet'i seçin.

Eylemi içe aktarma

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sol bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Sol bölmeden Eylemleri Yönet'i seçin. Eylemleri Yönet iletişim kutusu açılır.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, İçe Aktar'ı belirleyin.

  Not:

  Bir eylemi içe aktarmak için .sequ dosyasını da çift tıklatabilirsiniz.

 4. Aç iletişim kutusunda, içe aktarılacak eylem dosyasını seçin ve 'ı belirleyin. Eylem dosyaları .sequ uzantısına sahiptir.

 5. Onay iletişim kutusunda Tamam'ı belirleyin.

  Not:

  Seçilen eylem JavaScript içeriyorsa bu eylemin JavaScript içerdiğini belirten bir uyarı mesajı görüntülenir. Devam etmek için İçe Aktar'ı, içe aktarma işlemini iptal etmek için İptal Et'i seçin.

Eylemler için şifre girişini otomatikleştirme

Şifrelenmiş veya şifre koruması konmuş PDF'lerde eylem çalıştırmadan önce, dijital kimliğinizin gereken şifreyi otomatik olarak girmesini sağlayabilirsiniz.

Not:

 Tercihler iletişim kutusunun Eylem Sihirbazı panelinde bu dosyalar için bir güvenlik yöntemi belirleyin. Parola sorma'yı seçerseniz parola gerektiren PDF'ler işlem görmez.

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın. Acrobat > Tercihler (macOS) veya hamburger menüsü   > Tercihler (Windows) seçeneğini belirleyin.

 2. Soldaki Kategoriler alanında İmzalar'ı seçin.

 3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için Daha Fazla'yı seçin.

 4. Soldaki Dijital Kimlikler'i açın ve Dijital Kimlik Dosyaları'nı seçin.

 5. Sağ taraftaki listede bir Kimlik seçin, ardından üstteki çubuktan aşağıdaki komutları seçin:

  Oturum Aç

  Belirlenen kimliği kullanarak oturum açar. Parolayı yazın ve Tamam'ı seçin.

  Oturumdan Çık

  Bir eylemi çalıştırmayı bitirdiğinizde, belirlenen dijital kimliği kullanarak oturumu kapatır.

Özel komutlar oluşturma ve yönetme

Özel komutlar; her komutun ayarlanması için gerekecek süreyi azaltmak amacıyla Filigran ve Üstbilgi ve Altbilgi gibi komutları önceden yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, tekrar eden görevlerde zaman kazandırır.

Özel komutlar tek adımdan oluşur ve var olan belgeye uygulanabilir; eylemler ise çok adımlı dizilerdir ve birden fazla dosyaya uygulanabilir.

Özel komut oluşturma

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemleri kullan > Yeni Özel Komut'u seçin.

 2. Yeni Özel Komut iletişim kutusu, soldaki bölmede özelleştirilebilir komutların bir listesini görüntüler. Özelleştirmek istediğiniz komutu seçin.

 3. Dilerseniz komut etiketini ve araç ipucunu değiştirin. Ayrıca, komut çalıştırıldığında komuta özel seçenekleri görmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

 4. Komut Seçenekleri'ni belirleyin. İletişim kutusunda, uygun değerleri veya seçenekleri belirleyin ya da ayarlayın ve Tamam'ı seçin.

 5. Yeni özel komutu kaydetmek için Tamam'ı seçin.

  Komut, soldaki bölmede Özel Komutlar altında görüntülenir.

Özel komutu çalıştırma

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin.

 2. Soldaki bölmede bulunan Özel Komutlar bölümünün altında, komutun adını seçin.

Özel komutları yönetme

Komutları düzenlemek, kopyalamak, yeniden adlandırmak, kaldırmak, yeniden sıralamak, içe aktarmak veya dışa aktarmak için Özel Komutları Yönet iletişim kutusunu kullanın.

 1. Tüm araçlar > Kılavuzlu eylemler kullan'ı seçin.

 2. Özel Komutları Yönet iletişim kutusunda, listeden komutu seçin ve uygun düğmeyi tıklatın. Görevi tamamlamak için ekrandaki talimatları veya komutları izleyin.

 3. İşlemi tamamladığınızda Kapat'ı seçin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi