Hata ayıklayıcı JavaScript ekleme

Acrobat JavaScript hata ayıklayıcı

Acrobat'taki JavaScript hata ayıklayıcı; kodunuzu satır satır incelemenizi, kesme noktaları belirlemenizi ve hata ayıklayıcı iletişim kutusunu kullanarak değişkenleri denetlemenizi sağlar.

JavaScript Hata Ayıklayıcı'yı etkinleştirmek için Düzenle > Tercihler > JavaScript'e gidin ve ardından Acrobat yeniden başlatıldıktan sonra JavaScript hata ayıklayıcıyı etkinleştir seçeneğini belirleyin.

Hata ayıklayıcıyı başlatmak için Araçlar > JavaScript > Hata Ayıklayıcı'yı seçin.

Belge JavaScript'ini Yönetme

Geçerli belgenizde komut eklemek, düzenlemek veya silmek için Belge JavaScript'i iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.  

İletişim kutusunu açmak için Araçlar > JavaScript > Belge JavaScript'i seçeneğini kullanın.

JavaScript Düzenleyici

Komut oluşturmak ve düzenlemek için JavaScript Düzenleyici'yi kullanabilirsiniz.

Düzenleyiciyi açmak için Araçlar > JavaScript > Tüm JavaScript'ler seçeneğini kullanın.

Belge eylemleri ve JavaScript

Bir JavaScript'i, belirli bir belge eylemiyle ilişkilendirebilirsiniz. Eylem tetiklendiğinde, komut yerine getirilir.

Belge Eylemleri iletişim kutusunu açmak için Araçlar > JavaScript > Belge Eylemleri seçeneğini kullanın.

Bir eylem seçin ve ardından komutu eyleme eklemek için Düzenle'yi tıklatın.

JavaScript kullanarak PDF'leri özelleştirme

PDF dosyalarını özelleştirmenin en kolay ve en güçlü yollarından biri JavaScript kullanmaktır. ISO-16262 JavaScript sürüm 1.5'e (eski adıyla ECMAScript) dayalı olan Adobe Acrobat yazılımındaki JavaScript; PDF dosyalarında oynamalar yapmanızı, veritabanıyla çalışan PDF dosyaları oluşturmanızı, PDF dosyalarının görünümünü değiştirmenizi ve daha birçok şey yapmanızı sağlayan nesneler, yöntemler ve özellikler uygular. Acrobat JavaScript kodunu, belirli bir PDF belgesine, ilgili belgenin sayfasına, alanına veya düğmesine ya da PDF dosyasındaki bir alana veya düğmeye ve hatta bir kullanıcı eylemine atayabilirsiniz.

JavaScript, XML formları için kullanışlıdır. JavaScript; otomatik form işlemleri, Web ve veritabanı iletişimi, yorum ekleme ve kullanıcı arabirimi özellikleri sunar. Acrobat ve Adobe LiveCycle araçlarıyla oluşturulan PDF dosyaları, verilerin XML formatında özel şemalara çıkarılmasına izin verir. Java veya diğer dillerde yazılmış uygulamalar Basit Nesne Erişim Protokolü'nü (SOAP) kullanarak Acrobat'ı web hizmetleriyle kolayca entegre eder.

Daha fazla bilgi için bkz. Developing Acrobat applications using JavaScript (JavaScript kullanarak Acrobat uygulamaları geliştirme).

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın