Hata ayıklayıcı JavaScript ekleme

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Acrobat JavaScript hata ayıklayıcı

Acrobat'taki JavaScript hata ayıklayıcı; kodunuzu satır satır incelemenizi, kesme noktaları belirlemenizi ve hata ayıklayıcı iletişim kutusunu kullanarak değişkenleri denetlemenizi sağlar.

JavaScript hata ayıklayıcıyı etkinleştirme

  1. Hamburger menüsü veya Acrobat menüsünden (macOS) Acrobat Tercihleri'ne gidin.

  2. JavaScript'i seçin ve ardından JavaScript hata ayıklayıcıyı Acrobat yeniden başlatıldıktan sonra etkinleştir'i seçin.

JavaScript hata ayıklayıcıyı başlatma

  • Tüm araçlar > JavaScript kullan > Hata Ayıklayıcı'yı seçin.

JavaScript'i yönetme

Geçerli belgenizde komut eklemek, düzenlemek veya silmek için Belge javascript dizeleri seçeneğini kullanabilirsiniz. Tüm araçlar > JavaScript kullan > Belge javascript dizeleri'ni seçin.

JavaScript Düzenleyici

Komut oluşturmak ve düzenlemek için JavaScript Düzenleyici'yi kullanabilirsiniz. Tüm araçlar > JavaScript kullan > Tüm javascript dizeleri'ne gidin.

Belge eylemleri ve JavaScript

Bir JavaScript'i, belirli bir belge eylemiyle ilişkilendirebilirsiniz. Eylem tetiklendiğinde, komut yerine getirilir.

Belge eylemleri iletişim kutusunu açma adımları:

  1. Tüm araçlar > JavaScript kullan > Belge eylemleri'ni seçin.

  2. Bir eylem seçin ve ardından komutu eyleme eklemek için Düzenle'yi seçin.

JavaScript kullanarak PDF'leri özelleştirme

PDF dosyalarını özelleştirmenin en kolay ve en güçlü yollarından biri JavaScript kullanmaktır. ISO-16262 JavaScript sürüm 1.5'e (eski adıyla ECMAScript) dayalı olan Adobe Acrobat yazılımındaki JavaScript; PDF dosyalarında oynamalar yapmanızı, veritabanıyla çalışan PDF dosyaları oluşturmanızı, PDF dosyalarının görünümünü değiştirmenizi ve daha birçok şey yapmanızı sağlayan nesneler, yöntemler ve özellikler uygular. Acrobat JavaScript kodunu, belirli bir PDF belgesine, ilgili belgenin sayfasına, alanına veya düğmesine ya da PDF dosyasındaki bir alana veya düğmeye ve hatta bir kullanıcı eylemine atayabilirsiniz.

JavaScript, XML formları için kullanışlıdır. JavaScript; otomatik form işlemleri, Web ve veritabanı iletişimi, yorum ekleme ve kullanıcı arabirimi özellikleri sunar. Acrobat ve Adobe LiveCycle araçlarıyla oluşturulan PDF dosyaları, verilerin XML formatında özel şemalara çıkarılmasına izin verir. Java veya diğer dillerde yazılmış uygulamalar Basit Nesne Erişim Protokolü'nü (SOAP) kullanarak Acrobat'ı web hizmetleriyle kolayca entegre eder.

Daha fazla bilgi için Developing Acrobat applications using JavaScript (JavaScript kullanarak Acrobat uygulamaları geliştirme) bölümüne bakın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?