Gelişmiş Ses/Video'nun (WebRTC) şirket içi kurulumu için yük dengelemeyi ayarlama

Gelişmiş Ses/Video'nun (WebRTC) şirket içi kurulumu için yük dengelemeyi ayarlama

Bu belgenin amacı, Gelişmiş Ses/Video'nun şirket içi kurulumu için yük dengelemenin ayarlanması konusunu açıklamaktır.

Örnek olarak AWS Uygulama Yükü Dengeleyicisi'ni kullanacağız, ancak diğer herhangi bir yük dengeleyiciye de aynı mantıkla yaklaşılabilir.

Örnek olarak kullanacağımız kurulumun basitleştirilmiş diyagramı aşağıdadır:

Otomatik olarak oluşturulan diyagram açıklaması

3 tür düğüm vardır: sinyal verme, medya ve kayıt düğümleri. Bu örnekte, aynı ağda Adobe Connect 12 sunucusuna sahibiz, yani yük dengeleyicimizin internete sunulmasına gerek yok (dahili).

Yük dengeleyicisi 3 adet dinleyiciye sahiptir:

 1. 80 numaralı HTTP bağlantı noktası: Sinyal verme düğümlerini bağlamak için medya sunucuları tarafından kullanılır.
 2. 443 numaralı HTTPS bağlantı noktası: Gelişmiş Ses/Video kümesine bağlanmak için Adobe Connect 12 sunucusu tarafından kullanılır.
 3. 9090 numaralı HTTP: Liveswitch (WebRTC yığınını yönetmek için) web arayüzüne bağlanmak üzere küme yöneticileri tarafından kullanılır.

Yük dengeleyicisini oluştururken aynı zamanda ilk dinleyici için ilk hedef grupları oluşturacağız, diğerini ise sonra ekleyeceğiz.

Dinleyicilerimizden biri HTTPS olduğu için bir sertifikaya ihtiyacımız olacak. Bunu elde etmek için, yük dengeleyicisini işaret edecek bir DNS kaydı oluşturacağız ve sertifikayı etki alanı için kullanacağız.

Yük Dengeleyicisini oluşturma

 1. AWS konsolunu açıp EC2 konsoluna, ardından da Load Balancers (Yük Dengeleyiciler) bölümüne gidin.

 2. Create Load Balancer (Yük Dengeleyicisi Oluştur), ardından Application Load Balancer (Uygulama Yükü Dengeleyicisi) öğelerini seçin.

 3. Yük dengeleyicisini adlandırın ve Internal (Dahili) öğesini seçin.

 4. Sinyal düğümlerinizin konumlandırıldığı VPC'yi ve alt ağları seçin.

 5. 80, 443 ve 9090 numaralı bağlantı noktalarına yerel ağdan trafik sağlayacak güvenlik grubunu seçin veya oluşturun.

 6. İlk dinleyici için protokolü HTTP ve 80 numaralı bağlantı noktası olarak bırakın, ardından Create target group (Hedef grup oluştur) öğesini seçin.

 7. Hedef grup oluşturma diyalog kutusunu içeren yeni bir sekme açılacaktır. Tür olarak Instances (Örnekler) seçeneğini belirleyip HTTP protokolünü ve 18443 numaralı bağlantı noktasını ayarladıktan sonra düğümlerinizin bulunduğu VPC'yi seçin.

 8. Sağlık kontrolleri için /health yolunu girin.

 9. Next (İleri) seçeneğini seçin. Ardından, listeden sinyal düğümlerinizi seçtikten sonra Include as pending (Beklemede olarak ekle) ile Create target group (Hedef grup oluştur) seçeneklerini belirleyin.

 10. Sekmeyi kapattıktan sonra yük dengeleyicisi oluşturma sayfasına geri dönüp dinleyici bölümündeki yenileme düğmesini tıklayın ve az önce oluşturduğunuz hedef grubu seçin.

 11. Create load balancer (Yük dengeleyicisi oluşturma) seçeneğini belirleyin.

Ek dinleyiciler ve hedef gruplar

 1. Yük Dengeleyicileri konsolunda, oluşturduğunuz yük dengeleyicisini seçin.

 2. Listeners (Dinleyiciler) sekmesini seçtikten sonra Add listener (Dinleyici ekle) öğesini seçin.

 3. Protokolü HTTPS, bağlantı noktasını ise 443 olarak değiştirin ve birincisi için kullandığınız hedef grubu seçtikten sonra HTTPS için sertifika seçin.

 4. Add (Ekle) öğesini seçin. Son dinleyici için tekrar Add listener (Dinleyici ekle) öğesini seçin.

 5. 9090 numaralı HTTP bağlantı noktasını seçin ve ardından eylem olarak Forward to (Şuraya ilet) seçeneğini belirleyin.

 6. Create target group (Hedef grup oluştur) seçeneğini belirleyip önceki bölümde hedef grup oluşturmak için uyguladığınız adımları tekrar edin, ancak bu sefer 9090 numaralı hedef bağlantı noktasını kullanın.

 7. Trafik bağlantı noktasının farklı olmasından dolayı bu hedef grupta farklı olan bir diğer ayar ise sağlık kontrolüdür, dolayısıyla geçersiz kılmak üzere ayarlama yapmamız gerekir.

 8. Oluşturduğunuz hedef grubu seçin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?