Katman derinliği özelliğini kullanarak Kamera ile kolayca animasyonlarınız için paralaks efekti oluşturun.

Bu sürümde, farklı derinliklerde birden çok nesne içeren animasyonlar oluşturabilirsiniz. Kamera aracı ile animasyonlara paralaks efekti ekleyin. Önceden, Animasyoncuların nesneler Kamera aracından uzaktayken ve araca yakınken nesnelerin boyutunu tahmin ederek paralaks efekti oluşturması gerekiyordu. 

Haziran 2017 sürümünde, bu özellik Animate CC'de ActionScript 3.0 ve WebGL platformlarında sunuldu. 

Katman derinliği

Bir Animate tasarımcısı katmanları derinlik ilüzyonu oluşturarak darklı düzlemlere yerleştirebilir. Daha önce, bir Animate kompozisyonundaki katmanlar aynı düzlemde bulunurdu. 

Katman Derinliği panelini kullanarak dinamik şekilde katmanların derinliğini değiştirebilirsiniz. Katman derinliğini kullanmak içinPencere > Katman Derinliği seçeneklerini tıklatın. 

Katman derinliği panelini açma
Katman derinliği panelini açma

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, katman derinliği değerleri, belirtilen bir kare için her bir katman adının yanında görüntülenir.

 • Fareyi her bir değerin üzerine getirin, tıklatın ve kaydırıcıyı sağınıza veya solunuza sürükleyin.
 • Derinliği artırmak için kaydırıcıyı solunuza, derinliği azaltmak için ise kaydırıcıyı sağınıza sürükleyin. 
 • Yakın nesneleri temsil etmek için negatif değerleri, uzak nesneleri temsil etmek için ise pozitif değerleri kullanabilirsiniz.
Timeline-view-layers

Her bir katman, katman derinliği iletişim kutusunda benzersiz renkte çizgilerle temsil edilir. Zaman çizelgesi penceresinde katmanların her birini temsil eden renkleri görüntüleyebilirsiniz. 

Ayrıca, çok renkli çizgileri yukarı veya aşağı doğru hareket ettirerek her bir katmandaki nesnelerin derinliğini artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

 • Bir katmandaki nesnelerin derinliğini artırmak için çizgiyi iç yukarı yönde hareket ettirin.
 • Bir katmandaki nesnelerin derinliğini azaltmak için çizgiyi iç aşağı yönde hareket ettirin.

Şu çizimde Katman derinliği özelliğinin önceki ve sonraki efektlerini görüntüleyebilirsiniz: 

Content without Layer Depth
Katman Derinliksiz İçerik

Content with Layer Depth
Katman Derinlikli İçerik

Katman derinliği için boyutu koruma

Sahne alanındaki nesnelerin boyutunu etkilemeden nesnelerin katman derinliğini değiştirebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için Katman Derinliğipanelinin sağ üst köşesindekiBoyutu koru düğmesini tıklatın.

Boyutu koru seçeneğini iki modda kullanabilirsiniz:

 • Boyutu koru düğmesini tıklatın ve istediğiniz katmanın katman derinliğini değiştirin. Boyutu Koru düğmesi otomatik olarak değişir.
 • Katman derinliği değerlerini sürüklerken Boyutu koru seçeneğini geçici olarak etkinleştirmek için Alt tuşuna basılı tutun.
Katman derinliği için boyutu koruma
Katman derinliği için boyutu koruma

Katman derinliğinin minimum ve maksimum değerlerini -5000 ila 10000 aralığında ayarlayabilirsiniz. 

Kamera Z derinliği ile paralaks efekti

Katman derinliği özelliğini kullanarak Kamera ile nesneler için paralaks efekti oluşturabilirsiniz.

 1. Animate'te farklı katmanlarda birden çok nesne oluşturun. 

 2. Nesnelerin her birine farklı katman derinlikleri ekleyin.

 3. Kamera aracını tıklatın ve kamerayı nesneler üzerinde yatay kaydırın.

Kameraya daha yakın nesneler ve arkada uzakta kalan nesneler farklı hızlarda hareket ederek paralaks efekti oluştururlar.

Bu efektle nesnelerin derinliğini ve perspektifini görüntüleyebilirsiniz.

 • Kameraya daha yakın olan nesneler, kameradan uzakta olan nesnelere göre daha hızlı hareket eder.
 • Kameraya yakın nesneler yüksek negatif katman derinliği değerlerine sahipken, Kameraya uzak nesneler yüksek pozitif katman derinliği değerlerine sahiptir.

Not:

Derinlik değiştirilirken nesnenin boyutu aynı kalır. Bu özellik, nesneleri doğru sırada konumlandırmanızı, ardından Kamera yatay kaydırma özelliğini kullanarak paralaks efekti simüle etmenizi sağlar

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi