Adobe Animate CC'deki ara animasyon hakkında

Başlamadan önce

Not: Animate'teki (önceki adıyla Flash Professional CC) birçok şey gibi, animasyon da herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.

Ara oluşturmadan önce, aşağıdaki Animate kavramlarını anlamanız yararlı olacaktır:

 • Sahne Alanı'nda çizim yapma

 • Zaman Çizelgesi katmanları ve tek bir katmanda ve katmanlar arasında nesnelerin yığma düzeni

 • Sahne Alanı'ndaki ve Özellik denetçisindeki nesneleri taşıma ve dönüştürme

 • Zaman Çizelgesi'ni kullanma, nesne kullanım süresini ekleme ve belirli zamanlarda nesneler seçme. Temel bilgileri öğrenmek için, bkz. Kareler ve anahtar kareler.

 • Semboller ve sembol özellikleri. Arası doldurulabilir sembol türleri arasında film klipleri, düğmeler ve grafikler bulunur. Metnin de arası doldurulabilir.

 • Yuvalanmış semboller. Sembol örnekleri diğer sembollerin içine yuvalanabilir.

 • İsteğe bağlı: Seçim ve Alt Seçim araçlarını kullanarak Bezier eğrisini düzenleme. Bu araçlar, ara hareket yollarını düzenlemek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Hareket Düzenleyici'yi Kullanarak Hareket Aralarını Düzenleme.

Bu kavramlar hakkında daha fazla bilgi için bu sayfanın sonundaki bağlantı listesine bakın.

Ara hareketleri anlama

Ara hareket farklı karelerde bir nesne özelliği için farklı değerlerin belirtilmesiyle oluşturulan bir animasyondur. Animate, söz konusu iki kare arasındaki ilgili özelliğe ilişkin değerleri hesaplar. Ara sözcüğü “arasında” sözcüğünden türetilmiştir.

Örneğin, bir sembolü 1. karede Sahne Alanı'nın soluna yerleştirebilir ve 20. karede Sahne Alanı'nın sağına taşıyabilirsiniz. Bir ara oluşturduğunuzda Animate, film klibinin aradaki tüm konumlarını hesaplar. Sonuç olarak sembolün soldan sağda, 1. kareden 20. kareye hareket eden bir animasyonu ortaya çıkar. Aradaki her karede Animate, film klibini Sahne Alanı mesafesinin 1/20'si oranında hareket ettirir.

Ara yayılma alanı, bir nesnenin zaman içinde değiştirilmiş bir veya birden fazla özelliğe sahip olabileceği Zaman Çizelgesi'ndeki bir kare grubudur. Ara yayılma alanı Zaman Çizelgesi'nde, mavi arka plana sahip tek bir katmanda kare grubu olarak görünür. Bu ara yayılma alanları, tek bir nesne olarak seçilebilir ve Zaman Çizelgesi'nde başka bir katman da dahil olmak üzere bir konumdan bir diğerine sürüklenebilir. Her ara yayılma alanında Sahne Alanı'nda bulunan tek bir nesneye animasyon uygulanabilir. Bu nesneye, ara yayılma alanının hedef nesnesi adı verilir.

Özellik anahtar karesi, ara hedef nesnesi için bir veya birden fazla özellik değerini açıkça tanımladığınız bir ara yayılma alanındaki bir karedir. Bu özellikler arasında konum, alfa (saydamlık), renk tonu vb. yer alabilir. Tanımladığınız her özelliğin kendi özellik anahtar kareleri vardır. Tek bir karede birden fazla özellik belirlerseniz, bu özelliklerin her birinin özellik anahtar karesi o kare içinde bulunur. Ara yayılma alanının her bir özelliğini ve özellik anahtar karelerini Hareket Düzenleyici panelinde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Zaman Çizelgesi'nde hangi tür özellik anahtar karelerinin görüntüleneceğini ara yayılma alanı bağlam menüsünden seçebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte gösterilen, bir film klibindeki 1. kare ve 20. kare arasında hareket oluşturma örneğinde, 1. kare ve 20. kare anahtar karelerdir. Animasyon uygulamak istediğiniz özelliklerin değerlerini tanımlamak için Özellik denetçisini, Hareket Düzenleyici'yi ve Animate'teki diğer birçok aracı kullanabilirsiniz. Siz seçtiğiniz karelerdeki özellik değerlerini belirlersiniz ve Animate gerekli özellik anahtar karelerini ara yayılma alanına ekler. Animate, oluşturduğunuz özellik anahtar karelerinin arasındaki karelerde bu özelliklerin her birine yönelik değerleri enterpolasyonlu hale getirir.

Not: “Anahtar kare” terimi, Zaman Çizelgesi’nde bulunan ve bir sembol örneğinin Sahne Alanı’nda ilk kez göründüğü bir kare için kullanılır. “Özellik anahtar karesi” ayrı terimi, bir ara harekette belirli bir zaman veya karede bir nesnenin özelliği için tanımlanmış bir değerdir.

Arası doldurulan bir nesne, ara sırasında Sahne Alanı'ndaki konumunu değiştirse, ara yayılma alanı bununla ilişkili bir hareket yolu içerir. Bu hareket yolu, arası doldurulmuş nesnenin Sahne Alanı'ndaki hareketi sırasında izlediği yolu gösterir. Seçim, Alt Seçim, Tutturma Noktasını Dönüştür, Tutturma Noktasını Kaldır ve Serbest Dönüştürme araçlarını ve Değiştir menüsündeki komutları kullanarak Sahne Alanı’ndaki hareket yolunu düzenleyebilirsiniz. Konumun arasını doldurmuyorsanız, Sahne Alanı'nda herhangi bir hareket yolu görünmez. Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanına yolu yapıştırarak, varolan bir yolu hareket yolu olarak da uygulayabilirsiniz.

Arası doldurulan animasyon, dosya boyutunu en aza indirmesinin yanı sıra, zaman içinde hareket oluşturmak ve değişiklik yapmak için etkili ve verimli bir yoldur. Arası doldurulan animasyonda, yalnızca belirttiğiniz özellik anahtar karelerine yönelik değerler FLA dosyasında ve yayınlanan SWF dosyasında saklanır.

Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler

Arası doldurulabilen nesne türleri arasında; film klipleri, grafik ve düğme sembolleri ile metin alanları yer alır. Bu nesnelerin arası doldurulabilecek özellikleri şunları içerir:

 • 2B X ve Y konumu

 • 3B Z konumu (yalnızca film klipleri)

 • 2B döndürme (z ekseni etrafında)

 • 3B X, Y ve Z döndürme (yalnızca film klipleri)

  3B hareket için FLA dosyasının yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 ve üstünü hedeflemesi gerekir. Adobe AIR de 3B hareketi destekler.

 • X ve Y Eğimi

 • X ve Y Ölçekleme

 • Renk efektleri

  Renk efektleri, alfa (saydamlık), parlaklık, renk tonu ve gelişmiş renk ayarlarını içerir. Renk efektlerinin yalnızca sembollerde ve TLF metninde arası doldurulabilir. Bu özelliklerin arasını doldurarak, nesnelerin görünmesini veya bir renkten başka bir renge geçmesini sağlayabilirsiniz.

  Klasik bir metin üzerinde bir renk efektinin arasını doldurmak için metni bir sembole dönüştürün.

 • Filtre özellikleri (filtreler grafik sembollerine uygulanamaz)

Ara hareketler ile klasik aralar arasındaki farklar

Animate, hareket oluşturmak için iki farklı türde arayı destekler. Ara hareketler, etkilidir ve oluşturması kolaydır. Ara hareketler, arası doldurulan animasyonlar üzerinde en üst düzeyde denetim sağlar.Önceki Animate sürümlerinde oluşturulan tüm araları içeren klasik araların oluşturulması daha karmaşıktır. Ara hareketler, ara üzerinde daha yüksek düzeyli denetim sunarken, klasik aralar bazı kullanıcıların ihtiyaç duyduğu belirli özellikleri sağlar.

Ara hareket ile klasik ara arasındaki farklar arasında şunlar yer alır:

 • Klasik aralar, anahtar kareleri kullanır. Anahtar kareler bir nesnenin yeni bir örneğinin göründüğü karelerdir. Ara hareketler ise kendileriyle ilişkilendirilmiş tek bir nesne örneğine sahip olabilirler ve anahtar kareler yerine özellik anahtar karelerini kullanırlar.

 • Bir ara hareket, tüm ara yayılma alanında tek bir hedef nesneden oluşur. Klasik ara, aynı veya farklı sembollerin örneklerini içeren iki anahtar kare arasında ara doldurmaya izin verir.

 • Hem ara hareketler hem de klasik aralar yalnızca belirli tür nesnelerin aralarının doldurulmasına izin verir. İzin verilmeyen nesne türlerine ara hareket uyguladığınızda Animate, ara oluşturulduğunda bunları film klibine dönüştürmeyi önerir. Klasik ara uygulandığı zaman, bunlar grafik sembollerine dönüştürülür.

 • Ara hareketler, metnin arası doldurulabilir türde olduğunu düşünür ve metin nesnelerini film kliplerine dönüştürmez. Klasik aralar, metin nesnelerini grafik sembollerine dönüştürür.

 • Ara hareket yayılma alanında kare komut dosyalarına izin verilmez. Klasik aralar, kare komut dosyalarına izin verir.

 • Bir ara hedefteki herhangi bir nesne komut dosyası, ara hareket yayılma alanı boyunca değişemez.

 • Ara hareket yayılma alanları Zaman Çizelgesi'nde uzatılabilir, yeniden boyutlandırılabilir ve tek bir nesne gibi kabul edilir. Klasik aralar, Zaman Çizelgesi'nde ayrı ayrı seçilebilen kare gruplarından oluşur.

 • Ara hareket yayılma alanında ayrı ayrı kareler seçmek için, kareleri Ctrl tuşuna basıp (Windows) veya Command tuşuna basıp (Macintosh) tıklatın.

 • Klasik aralarda, hareket hızları, ara içindeki anahtar kareler arasında yer alan kare gruplarına uygulanabilir. Ara hareketlerde, hareket hızları bir ara hareket yayılma alanının tamamı boyunca uygulanır. Bir ara hareketin yalnızca belirli karelerinde hareket hızı uygulanması için özel hareket hızı eğrisinin oluşturulması gerekir.

 • Renk tonu ve alfa saydamlığı gibi iki farklı renk efekti arasında animasyon uygulamak için klasik araları kullanabilirsiniz. Ara hareketler, her ara için yalnızca bir renk efekti uygulayabilir.

 • 3B nesnelere animasyon uygulamak için yalnızca ara hareketler kullanılabilir. Klasik ara kullanarak bir 3B nesneye animasyon uygulayamazsınız.

 • Yalnızca ara hareketler, Hareket Önayarları olarak kaydedilebilir.

 • Ara hareketlerde, bir özellik anahtar karesinde sembolleri takas edemez veya grafik sembolünün kare sayısını ayarlayamazsınız. Bu teknikleri içeren animasyonlar için klasik aralar gerekir.

 • Aynı katmanda birden fazla klasik veya ara hareket bulunabilir, ancak aynı katmanda aynı türden aralar olamaz.

Ek kaynaklar

Ara hareketler ve klasik aralar arasındaki farklar hakkında aşağıdaki makaleler ve kaynaklar kullanılabilir: