Adobe Animate CC'de Hareket Önayarları Oluşturma ve Uygulama

Hareket Önayarları, Sahne Alanı’ndaki bir nesneye uygulayabileceğiniz önceden konfigüre edilmiş ara hareketlerdir. Nesneyi seçip Hareket Önayarları panelinde Uygula düğmesini tıklatmanız yeterlidir.

Kendi özel önayarlarınızı oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Bunlar, değiştirdiğiniz varolan Hareket Önayarlarından veya kendi kendinize oluşturduğunuz özel aralardan olabilir.

Hareket Önayarları paneli, önayarları içe ya da dışa aktarma olanağı da sunar. İşbirliği yaptığınız kişilerle önayarları paylaşabilir veya Animate tasarım topluluğunun üyeleriyle paylaşılmış önayarlardan yararlanabilirsiniz.

Önayarların kullanılması, özellikle benzer türdeki araları sık sık kullanıyorsanız, projelerinizin tasarımı ve geliştirilmesi sırasında üretim süresinde önemli tasarruflar sağlayabilir.

Not:

Hareket Önayarları yalnızca ara hareketler içerebilir. Klasik aralar, Hareket Önayarları olarak kaydedilemez.

Aşağıdaki eğitim videoları Hareket Önayarlarının nasıl kullanılacağını göstermektedir. Bazı videolar CS3 veya CS4 çalışma alanını gösterebilir ancak CS5 için de geçerlidir.

Hareket Önayarlarını Önizleme

Animate içinde bulunan her Hareket Önayarı, Hareket Önayarları panelinde izleyebileceğiniz bir önizleme seçeneğine sahiptir. Önizleme işlevi, size animasyonun belgenizdeki bir nesneye uygulandığında nasıl görüneceğine ilişkin bir fikir verir. Oluşturduğunuz ya da içe aktardığınız özel önayarlar için kendi önizlemenizi ekleyebilirsiniz.

 1. Hareket Önayarları panelini açın.
 2. Listeden bir Hareket Önayarı seçin.
  Önizleme, panelin üst kısmındaki Önizleme bölmesinde oynatılır.
 1. Önizlemeyi durdurmak için Hareket Önayarları panelinin dışını tıklatın.

Hareket Önayarı Uygulama

Arası doldurulabilir bir nesne (sembol örneği veya metin alanı) Sahne Alanı’nda seçildiğinde, önayarı uygulamak için Uygula düğmesini tıklatabilirsiniz. Nesne başına yalnızca bir önayar uygulayabilirsiniz. Aynı nesneye ikinci bir önayar uygularsanız, bu ikinci önayar birinci önayarın yerini alır.

Bir önayar Sahne Alanı’ndaki bir nesneye uygulandıktan sonra Zaman Çizelgesi’nde oluşturulan aranın, Hareket Önayarları paneliyle hiçbir ilişkisi kalmaz. Hareket Önayarları panelindeki bir önayarı silmek veya yeniden adlandırmak, o önayar ile önceden oluşturduğunuz hiçbir arayı etkilemez. Yeni bir önayarı, paneldeki varolan bir önayarın üzerine kaydederseniz, bu işlemin orijinal önayarla oluşturulmuş olan diğer aralar üzerinde hiçbir etkisi olmaz.

Her Hareket Önayarı belirli bir kare sayısı içerir. Bir önayar uyguladığınızda, Zaman Çizelgesi’nde oluşturulan ara yayılma alanı bu sayıda kare içerir. Hedef nesne zaten, kendisine uygulanmış farklı uzunlukta bir araya sahipse, ara yayılma alanı Hareket Önayarının uzunluğuna uyacak şekilde ayarlanır. Ara yayılma alanının uzunluğunu önayar uygulandıktan sonra Zaman Çizelgesi’nde düzenleyebilirsiniz.

Hareket Önayarları, yalnızca film klibi örneklerine uygulanabilen 3B hareketi içerir. Arası doldurulmuş 3B özellikleri, grafik veya düğme sembollerine veya klasik metin alanlarına uygulanmaz. 2B veya 3B Hareket Önayarlarını herhangi bir 2B veya 3B film klibine uygulayabilirsiniz.

Not:

3B film klibinin z ekseni konumuna animasyon uygulayan Hareket Önayarları, film klibinin x ve y konumunu da değişmiş şekilde görüntülenmesine neden olur. Bunun nedeni, z ekseni boyunca hareketin, 3B ufuk noktasından (3B sembol örneği Özellik denetçisinde ayarlanır) Sahne Alanı'nın kenarlarına yayılan görünmez perspektif çizgilerini takip etmesidir.

Hareket Önayarını uygulamak için:

 1. Sahne Alanı'nda arası doldurulabilir bir nesne seçin. Arası doldurulabilir olmayan bir nesneye Hareket Önayarı uygularsanız, söz konusu nesneyi sembole dönüştürmenize olanak tanıyan bir iletişim kutusu görüntülenir.
 2. Hareket Önayarları panelinde bir önayar seçin.
 1. Paneldeki Uygula düğmesini tıklatın veya panel menüsünden Geçerli Konumda Uygula'yı seçin.

Hareket, Sahne Alanı'ndaki film klibinin geçerli konumundan başlayacak şekilde uygulanır. Önayar kendisiyle ilişkilendirilmiş bir hareket yoluna sahipse, hareket yolu Sahne Alanı’nda görünür.

Önayarın hareketinin Sahne Alanı’ndaki nesnenin geçerli konumunda sona ermesini sağlayacak şekilde önayarı uygulamak için, Shift tuşuna basarak Uygula düğmesini tıklatın veya panel menüsünden Geçerli Konumda Sonlandır’ı seçin.

Seçilen her kare tek bir arası doldurulabilir nesne içerdiği sürece, ayrı katmanlardaki birden çok seçilen kareye bir Hareket Önayarı da uygulayabilirsiniz.

Arayı özel Hareket Önayarı olarak kaydetme

Kendi aranızı oluşturuyorsanız veya Hareket Önayarları panelinde uyguladığınız bir ara üzerinde değişiklik yapıyorsanız, bunu yeni bir Hareket Önayarı olarak kaydedebilirsiniz. Yeni önayar, Hareket Önayarları panelindeki Özel Önayarlar klasöründe görüntülenir.

Özel arayı önayar olarak kaydetmek için:

 1. Şu öğelerden birini seçin:

  • Zaman Çizelgesi'ndeki ara yayılma alanı

  • Özel aranın uygulandığı Sahne Alanı'ndaki nesne

  • Sahne Alanı'ndaki hareket yolu

 2. Hareket Önayarları panelindeki Seçimi Önayar Olarak Kaydet düğmesini tıklatın veya söz konusu seçimin bağlam menüsünden Hareket Önayarı Olarak Kaydet’i seçin.

  Yeni önayar Hareket Önayarları panelinde görüntülenir. Animate, önayarı XML dosyası olarak kaydeder. Dosyalar şu dizinlerde saklanır:

  • Windows: <sabit disk>\Documents and Settings\<kullanıcı>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<dil>\Configuration\Motion Presets\

  • Macintosh: <sabit disk>/Users/<kullanıcı>/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/<dil>/Configuration/Motion Presets/

  Not:

  Özel önayarları kaydetme, silme veya yeniden adlandırma işlemlerini geri alamazsınız.

Hareket Önayarını İçe Aktarma

Hareket Önayarları XML dosyaları olarak saklanır. Hareket Önayarları paneline eklemek üzere bir XML ara dosyasını içe aktarın. XML dosyaları olarak içe aktarılan Hareket Önayarlarının yalnızca klasik aralara eklenebileceğini unutmayın.

 1. Hareket Önayarları panel menüsünden İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

 2. Aç iletişim kutusunda içe aktarmak istediğiniz XML dosyasına gidip Aç düğmesini tıklatın.

Hareket Önayarını Dışa Aktarma

Hareket Önayarlarını diğer Animate kullanıcılarıyla paylaşılabilen XML dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.

 1. Hareket Önayarları panelinde önayarı seçin.
 2. Panel menüsünde Dışa Aktar seçeneğini belirleyin.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, XML dosyası için bir ad ve konum seçin, ardından Kaydet'i tıklatın.

Hareket Önayarını Silme

Hareket Önayarları panelindeki önayarları kaldırabilirsiniz. Bir önayarı kaldırdığınızda, Animate bu ayarın XML dosyasını diskten siler. Daha sonra tekrar kullanmak isteyebileceğiniz herhangi bir önayarın önce kopyalarını dışarı aktararak yedeğini oluşturmayı düşünün.

 1. Hareket Önayarları panelinde silinecek önayarı seçin.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Panel menüsünde Kaldır seçeneğini belirleyin.
  • Paneldeki Öğeyi kaldır düğmesini tıklatın.

Özel önayarın önizlemesini oluşturma

Oluşturduğunuz herhangi bir özel Hareket Önayarı için bir önizleme oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için arası doldurulan animasyonu gösteren SWF dosyasını, Hareket Önayarını içeren XML dosyası ile aynı dizinde saklayın.

 1. Arası doldurulan animasyonu oluşturun ve özel önayar olarak kaydedin.

 2. Yalnızca aranın gösterimini içeren bir FLA dosyası oluşturun. FLA dosyasını özel önayarla tam olarak aynı ada sahip olacak şekilde kaydedin.

 3. Yayınla komutunu kullanarak FLA dosyasından bir SWF dosyası oluşturun.

 4. SWF dosyasını, kaydettiğiniz özel Hareket Önayarını içeren XML dosyası ile aynı dizine yerleştirin. Dosyalar şu dizinlerde saklanır:

  • Windows: <sabit disk>\Documents and Settings\<kullanıcı>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<dil>\Configuration\Motion Presets\
  • Macintosh: <sabit disk>/Users/<kullanıcı>/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/<dil>/Configuration/Motion Presets/

  Özel ara Hareket Önayarları panelinde seçildiğinde önizleme görüntülenir.