Audition CC 2017.1'de kaydetme ve çalma hatalarını düzeltme

Adobe Audition'da kaydetme ve çalma hatalarını düzeltme

Adobe Audition CC'nin 2017.1 sürümüyle birlikte Audition, bilinen donanım sorunlarını belirlemek ve çözmek amacıyla artık faydalı mesajlar ve öneriler sağlamaktadır.  Ek adımlar ve bilgi için hata mesajınız aşağıda yer almaktadır.

Varsayılan giriş cihazı bağlıdır ve Ana Saat olarak seçilmiştir ancak yanıt vermiyor. Bu hata, eşleşmeyen veya kullanılabilir olmayan bir cihaz Ana Saat olarak yapılandırıldığında görülebilir. Çalışan bir cihazı Ana Saat olarak seçin.

outputkAudioDeviceDiagnostics_MasterNotWorking

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Ana Saat'i değiştirmek için tıklayın. Bir cihazın bağlantısı kesildiyse veya uyumlu olmayan ayarlarla birden fazla cihaz aktifse bu bir iletişim hatasına neden olarak Audition'ın ses çalmasını veya kaydetmesini önleyebilir.

Picture1

Varsayılan çıkış cihazı bağlıdır ancak yanıt vermiyor. Bu hata, eşleşmeyen veya bağlantısı kesilmiş bir cihaz Ana Saat olarak yapılandırıldığında görülebilir. Çalışan bir cihazı Ana Saat olarak seçin.

inputkAudioDeviceDiagnostics_MasterNotWorking

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Ana Saat'i değiştirmek için tıklayın. Bir cihazın bağlantısı kesildiyse veya uyumlu olmayan ayarlarla birden fazla cihaz aktifse bu bir iletişim hatasına neden olarak Audition'ın ses çalmasını veya kaydetmesini önleyebilir.

Picture1

Varsayılan çıkış cihazlarının hiçbiri seçili değildir veya önceki cihaz etkin değildir. Geçerli bir varsayılan çıkış cihazı seçildi.

outputkAudioDeviceDiagnostics_NullDevice

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Varsayılan Çıkış cihazını seçin.

 

Varsayılan giriş cihazlarının hiçbiri seçili değildir veya önceki cihaz etkin değildir. Geçerli bir varsayılan giriş cihazı seçildi.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NullDevice

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Varsayılan Giriş cihazını seçin.

Varsayılan çıkış cihazı yanıt vermiyor ve bağlantısı kesilmiş olabilir. Ses cihazınızı kontrol edin ve cihaz ayarlarını onaylayın veya farklı bir varsayılan çıkış cihazı seçin.

outputkAudioDeviceDiagnostics_NullDeviceUID

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Varsayılan Çıkış cihazını seçin.  İşletim sistemi cihaz ayarlarını gözden geçirmek için Sistem Ses Ayarları'na tıklamak isteyebilirsiniz.

Varsayılan giriş cihazı yanıt vermiyor ve bağlantısı kesilmiş olabilir. Ses cihazınızı kontrol edin ve cihaz ayarlarını onaylayın veya farklı bir varsayılan giriş cihazı seçin.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NullDeviceUID

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Varsayılan Giriş cihazını seçin.  İşletim sistemi cihaz ayarlarını gözden geçirmek için Sistem Ses Ayarları'na tıklamak isteyebilirsiniz.

Varsayılan çıkış cihazı bağlı görünüyor ancak yanıt vermiyor. Ses cihazınızı kontrol edin ve cihaz ayarlarını onaylayın veya farklı bir varsayılan çıkış cihazı seçin.

outputkAudioDeviceDiagnostics_NotWorking

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Varsayılan Çıkış cihazını gözden geçirin.  Farklı bir varsayılan çıkış cihazı seçmeniz, Uygula'ya tıklamanız ve ardından ana cihazınızı bir kez daha seçmeniz gerekebilir.  İşletim sistemi cihaz ayarlarını gözden geçirmek için Sistem Ses Ayarları'na tıklamak isteyebilirsiniz.

 

Varsayılan giriş cihazı bağlı görünüyor ama yanıt vermiyor. Ses cihazınızı kontrol edin ve cihaz ayarlarını onaylayın veya farklı bir varsayılan giriş cihazı seçin.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NotWorking

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Varsayılan Giriş cihazını gözden geçirin.  Farklı bir varsayılan giriş cihazı seçmeniz, Uygula'ya tıklamanız ve ardından ana cihazınızı bir kez daha seçmeniz gerekebilir.  İşletim sistemi cihaz ayarlarını gözden geçirmek için Sistem Ses Ayarları'na tıklamak isteyebilirsiniz.

Varsayılan çıkış cihazı herhangi bir kullanılabilir kanal bildirmiyor. Ses cihazınızı kontrol edin ve cihaz ayarlarını onaylayın veya farklı bir varsayılan çıkış cihazı seçin.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannels

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Varsayılan Çıkış'ı gözden geçirin.   İşletim sistemi cihaz ayarlarını gözden geçirmek için Sistem Ses Ayarları'na tıklamak isteyebilirsiniz.

Varsayılan giriş cihazı herhangi bir kullanılabilir kanal bildirmiyor. Ses cihazınızı kontrol edin ve cihaz ayarlarını onaylayın veya farklı bir varsayılan giriş cihazı seçin.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannels

Adımlar: Ses Donanımı düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Donanımı'nı açın ve Varsayılan Giriş cihazını gözden geçirin.   İşletim sistemi cihaz ayarlarını gözden geçirmek için Sistem Ses Ayarları'na tıklamak isteyebilirsiniz.

Varsayılan giriş cihazında seçili kanal yok. Kanal eşleştirmeyi yapılandırın.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannelMapping

Adımlar: Ses Donanımı Eşleştirme düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Kanalı Eşleştirme'yi açın ve Varsayılan Çıkış Kanalları'nı gözden geçirin.

 


 

Varsayılan çıkış cihazında seçili kanal yok. Kanal eşleştirmeyi yapılandırın.

outputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannelMapping

Adımlar: Ses Donanımı Eşleştirme düğmesine tıklayın veya Tercihler > Ses Kanalı Eşleştirme'yi açın ve Varsayılan Giriş Kanalları'nı gözden geçirin.

Çalma ve kaydetme başlatılırken bir sorun oluşuyor. Lütfen uygulamayı yeniden başlatın veya bilgisayarı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

generalkAudioDeviceDiagnostics_NotInitialized

Adımlar: Audition'ı yeniden başlatın veya bilgisayarı yeniden başlatıp Audition'ı tekrar başlatın.

Bir kayıt çalmaya başlatılırken bir sorun oluşuyor. Lütfen uygulamayı yeniden başlatın veya bilgisayarı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

generalkAudioDeviceDiagnostics_NotInitialized

Adımlar: Audition'ı yeniden başlatın veya bilgisayarı yeniden başlatıp Audition'ı tekrar başlatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi