Adobe Camera Raw Geliştirmeleri | ACR 8.1 ve 8.2

Adobe Camera Raw'da (ACR) fotoğraflarla çalışma şekline yönelik pek çok geliştirme yapıldı. Bu makalede, ACR 8.1 ve ACR 8.2 sürümlerinde bulunan çeşitli yeniliklere ve yeni özelliklere yer verilmektedir:

Adobe Camera Raw'un kameranızın modelini destekleyip desteklemediğini öğrenin

Video | ACR 8.2 Sürümünde Yapılan Geliştirmeler

Julieanne Kost, Adobe Camera Raw'daki Kırpma aracı, iş akışı ayarları ve toplu kaydetme özellikleri ile ilgili olarak yapılan geliştirmelere ve yeniliklere yakından bakıyor.

Julieanne Kost

Ekran testi

ACR iletişim kutusu, ekran testini destekleyecek şekilde geliştirildi. Boşluk açılır menüsünden ICC renk profili seçildiğinde, ekran testi ve Hedef ile Kağıt ve Mürekkebi Benzet onay kutuları otomatik olarak etkinleşmektedir. Yeni bir profil seçtiğiniz ve yeni onay kutuları işaretlediğiniz veya işareti kaldırdığınız her sefer, ACR iletişim kutusundaki görüntü önizlemesi güncellenmektedir. Bu ek seçenekler, Photoshop'ta bulunan (Görünüm menüsü > Prova Ayarı > Özel) ekran testi seçenekleriyle aynıdır.

Not:

Gri tonlamalı renk profilleri yalnızca siyah-beyaz bir görüntüyü işlerken veya renkli bir görüntüyü gri tonlamaya dönüştürürken kullanılabilir.  

Renk Uzayı seçenekleri

Adobe Camera Raw artık isteğe bağlı ICC tabanlı çıktı renk uzaylarını desteklemektedir. Bu renk uzayları, gri tonlama, RGB, Lab ve CMYK renk uzaylarını içermektedir. Mevcut tüm renk uzaylarını görmek için:

 1. ACR iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  1. ACR iletişim kutusunun alt kısmında bulunan renk uzayı bağlantısını tıklatın. İş Akışı Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.
  2. ACR iletişim kutusunun alt kısmında bulunan Görüntü Kaydet düğmesini tıklatın. Görüntü Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.
 2. Renk Uzayı bölümünde Uzay açılır listesini tıklatın.

  Mevcut tüm renk uzayları görüntülenir.

  Not:

  Önceki Camera Raw sürümlerinde bulunan standart renk uzayları listenin en başında yer alır. Renk uzayları şunlardır: Adobe RGB (1998), ColorMatch RGB, ProPhoto RGB ve sRGB IEC61966-2.1.

Görüntü Boyutlandırma seçenekleri

ACR iletişim kutusunda daha esnek görüntü boyutlandırma seçenekleri bulunuyor. İş Akışı Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekler Renk Uzayı bölümünün hemen altına, Görüntü Boyutlandırma bölümünün içine yerleştirildi.

Not:

Belirlediğiniz seçenekten bağımsız olarak, orijinal görüntünün en-boy oranı (veya kırpılan bir görüntüdeki kırpma dikdörtgeni) her zaman korunuyor.

 1. ACR iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  1. ACR iletişim kutusunun alt kısmında bulunan renk uzayı bağlantısını tıklatın. İş Akışı Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.
  2. ACR iletişim kutusunun alt kısmında bulunan Görüntü Kaydet düğmesini tıklatın. Görüntü Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.
 2. Görüntü Boyutlandırma bölümünde, Sığdırmak için Yeniden Boyutlandır onay kutusunu tıklatın.

  Not:

  Sığdırmak İçin Yeniden Boyutlandır seçeneği işaretlenmediğinde, görüntü orijinal boyutunda kalır.

 3. Sığdırmak İçin Yeniden Boyutlandır açılır listesinde, görüntüyü istediğiniz şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz. Seçenekler:

  • Genişlik ve Yükseklik: Görüntüyü genişlik ve yükseklik değerlerini kullanarak yeniden boyutlandırmak için bu seçeneği kullanın. Yeniden boyutlandırılan görüntünün genişliği, G alanında belirtilen birime göre, yüksekliği ise Y alanında belirtilen birime göre sınırlandırılır.
  • Boyutlar: Bu seçenek, Genişlik ve Yükseklik seçeneğine benzer, ancak görüntünün yönü dikkate alınmaz. Yeniden boyutlandırılan görüntünün uzun kenarı, belirtilen iki birimin (G veya Y) en yüksek değerine göre sınırlandırılır. Aynı şekilde, yeniden boyutlandırılan görüntünün kısa kenarı, belirtilen iki birimin (G veya Y) en düşük değerine göre sınırlandırılır.
  • Uzun Kenar: Görüntüyü, resmin uzun kenarını kullanarak yeniden boyutlandırmak için bu seçeneği kullanın. Örneğin, değeri 1000 piksel olarak belirttiğinizde, yeniden boyutlandırılan resmin uzun kenarı en fazla 1000 piksel olacaktır.
  • Kısa Kenar: Görüntüyü, resmin kısa kenarını kullanarak yeniden boyutlandırmak için bu seçeneği kullanın. Örneğin, değeri 500 piksel olarak belirttiğinizde, yeniden boyutlandırılan resmin kısa kenarı en fazla 500 piksel olacaktır.
  • Megapikseller: Görüntüyü, yeniden boyutlandırılan görüntüde toplam megapiksel sayısını belirterek yeniden boyutlandırmak için kullanılır. Örneğin, değeri 2,0 MP olarak belirttiğinizde, yeniden boyutlandırılan görüntü en fazla 2 megapiksel olacaktır.
  • Yüzde: Görüntüyü yüzde değerine göre yeniden boyutlandırmak için bu seçeneği kullanın. Yüzde değeri, görüntünün bir kenarına göre (doğrusal boyut) belirlenir. Örneğin, değeri %50 olarak belirttiğinizde, yeniden boyutlandırılan görüntünün genişliği ve yüksekliği kaynak görüntünün 1/2'si kadar veya toplam piksel sayısının 1/4'ü kadar olacaktır.  
  Not:

  Kaydetme Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçenekler, yalnızca görüntüler JPEG, TIFF veya PSD dosya formatlarında kaydedilirken kullanılabilir.

 4. Görüntülerin genişletilmesini önlemek için Genişletme onay kutusunu işaretleyin. Bu otomatik olarak Genişletme seçeneği işaretlendiğinde ACR iletişim kutusunda işlenmekte olan görüntünün artık yalnızca daha küçük boyutta olabileceği veya aynı boyutta kalacağı anlamına gelir.  

İş Akışı Hazır Ayarları

Artık sık kullanılan ayarları ACR iletişim kutusunda hazır ayar olarak saklanabilirsiniz. Birden çok görüntüye aynı hazır ayarı uyguladığınızda, tüm görüntüler arasında eylemleri kolayca tekrar edebilirsiniz. Birden çok hazır ayar kaydettiyseniz hazır ayarlar arasında kolayca geçiş yaparak ACR iletişim kutusunda farklı eylemlerin sağladığı etkileri görebilirsiniz.

 1. ACR iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  1. ACR iletişim kutusunun alt kısmında bulunan renk uzayı bağlantısını tıklatın. İş Akışı Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.
  2. ACR iletişim kutusunun alt kısmında bulunan Görüntü Kaydet düğmesini tıklatın. Görüntü Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.
 2. Hazır Ayar açılır listesinden yeni hazır ayar oluşturma seçeneğini belirleyin.

 3. Hazır Ayar için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  Yeni bir hazır ayar oluşturulur. O sırada işaretli olan tüm ayarlar yeni hazır ayarla ilişkilendirilir.

 4. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş iş akışı hazır ayarı seçiliyken, Hazır Ayar açılır listesini tıklatarak başka eylemler de gerçekleştirebilirsiniz:

  • Hazır Ayarı silmek için Sil seçeneğini belirleyin
  • Hazır Ayar'a yeni bir ad vermek için Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyin
  • Geçerli hazır ayarın ayarlarında yapılan değişiklikleri kaydetmek için Güncelle seçeneğini belirleyin.
  Not:

  ACR iletişim kutusunun alt kısmında, hazır ayarlar metin bağlantısını sağ tıklattığınızda (Mac'te Control tuşuna basarak tıklattığınızda), mevcut İş Akışı Seçenekleri hazır ayarlarının bulunduğu bir açılır liste görüntülenir. İş Akışı Seçenekleri iletişim kutusuna girmeden hazır ayarları değiştirmek için bu açılır menüyü kullanabilirsiniz.

Kırp

Yeni Görüntü Boyutlandırma iş akışının kullanıma sunulmasıyla birlikte artık Kırpma aracı kesin görüntü boyutlarını (16 inç x 9 inç) belirtmek için kullanılamamaktadır. Bunun yerine, Kırpma Aracı yalnızca en boy oranlarını belirlemektedir (16 x 9 gibi). İş Akışı Seçenekleri ve Kaydet iletişim kutularında (ve ilgili hazır ayarlarda), istenen kesin görüntü boyutunu belirtmek için Görüntü Boyutlandırma seçeneği kullanılabilir. Örneğin, G ve Y değerleri için sırasıyla 16 inç ve 9 inç yazarak Boyutlar seçeneğiyle görüntüyü yeniden boyutlandırabilirsiniz.  

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın