Captivate Prime'da xAPI

xAPI nedir?

Deneyim API'si (xAPI), tüm öğrenme deneyimi türlerini kaydeden ve takip eden bir şekilde eğitim içeriğinin ve öğrenme sistemlerinin birbiriyle konuşmasına imkan tanıyan bir e-öğrenme yazılım standardıdır. Öğrenme deneyimleri bir Öğrenme Kaydı Deposuna (LRS) kaydedilir. LRS'ler tek başına veya klasik öğrenme yönetimi sistemleri (LMS) ile birlikte bulunabilir.

xAPI ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.:  https://github.com/adlnet/xAPI-Spec.

Captivate Prime, xAPI'yi nasıl destekler?

Captivate Prime'da dahili bir Öğrenme Kaydı Deposu bulunur. Bu LRS, Captivate Prime'da yer alan içerikten xAPI ifadelerini kabul etme özelliğine sahiptir. Üçüncü tarafların ürettiği xAPI ifadelerini bile kabul eder. Bu xAPI ifadeleri Prime'da saklanır ve ardından üçüncü taraf veri deposu sisteminde görselleştirmek için Prime dışına aktarılabilir.

xAPI'yi ne zaman kullanırsınız?

Birden fazla sistemi kapsayan son kullanıcı öğrenme deneyimlerinin kaydedilmesi ihtiyacı giderek artmaktadır.  Eğitim içeriğiyle birlikte öğrencinin katılımını da takip etmek gerekmektedir. Bu; Başlat, Devam Ediyor ve Tamamlama durumlarından daha ileridir (SCORM tarafından sadece bu özellikler alınır).

Prime'da xAPI'nin kullanımı

Uygulamanızı ayarlama

 1. Entegrasyon Yöneticisi olarak oturum açın. Uygulamalar > Kaydet'i seçin.

  Uygulama kaydı
  Uygulama kaydı

 2. Yeni bir uygulama kaydedin.

  Uygulama oluşturma
  Uygulama oluşturma

 3. Uygulama kapsamını tanımlayın.

  • Yönetici rolü xAPI okuma ve yazma erişimi etkinleştirilmişse Yönetici, xAPI ifadelerini ve belgeleri yayınlayabilir ve alabilir.
  • Öğrenci rolü xAPI okuma ve yazma erişimi etkinleştirilmişse Yönetici, xAPI ifadelerini ve belgeleri yayınlayabilir ve alabilir.
 4. Değişiklikleri kaydedin. Geliştirici kimliğinizi ve gizli anahtarınızı alın.

Uç noktalar :

xAPI swagger belgesini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

https://captivateprimeeu.adobe.com/docs/primeapi/xapi/

Not: Prime'da desteklenen xAPI sürümü 1.0.3'tür.

API kimlik doğrulama

Captivate Prime xAPI, istemci uygulamalarda kimlik doğrulaması ve yetkilendirme için OAuth 2.0 çerçevesini kullanır. Uygulamanızı kaydettikten sonra clientId ve clientSecret'ı alabilirsiniz. Get URL; SSO, Adobe ID gibi önceden yapılandırılmış hesapları kullanarak Captivate Prime kullanıcılarının kimliğini doğrulayan tarayıcıda kullanılır. 

GET https://captivateprime.adobe.com/oauth/o/authorize?client_id=<clientId'nizi girin>&redirect_uri=<Yeniden yönlendirilecek bir url girin>&state=<Herhangi bir dizi verisi>&scope=<admin:xapi veya learner:xapi>&response_type=CODE.

Prime öğrenme hedefi olarak xAPI ifadelerini takip etme

Yazar olarak Prime dışında kullanıcı deneyimini izlemek için dersler oluştururken artık xAPI modülünü seçebilirsiniz. Örneğin bu özelliği, derse katılım için kullanılan üçüncü taraf platformdaki kullanıcıların etkinliklerini değerlendirmek için kullanabilirsiniz.

 1. Bir etkinlik modülü oluştururken Türü seçeneğinde, açılır menüden xAPI Tabanlı Modül'ü seçin.

  x-API tabanlı modül oluşturma
  x-API tabanlı modül oluşturma

 2. Bir IRI sağlamanız istenir. Sağlanmazsa prime otomatik olarak bir tane oluşturur.

  Not:

  Bir etkinlik için IRI, hesaba özgüdür. Yani Captivate Prime'da iki modül aynı IRI'ya sahip olamaz. Aşağıdaki durumlarda yeni bir IRI oluşturulur:

  • Hesaplar arasında xAPI modülüne sahip bir ders paylaşıldığında.
  • xAPI modüllü bir sertifikalandırma yinelendiğinde

   

  Belirtilen IRI'ya sahip herhangi bir xAPI ifadesi yukarıdaki modülde izlenir ve Prime raporlarına yansıtılır. 

 3. Otomatik oluşturulan IRI'yı kopyalamak için Etkinlik Modülü sayfasını yeniden ziyaret edin.

 4. Modülü yayınlayın.

Dikkat edilecek noktalar:

 • Captivate Prime şu anda tanımlayıcı olarak sadece mbox 'ı desteklemektedir. Mboz_sha1, openid , account dahil diğer tanımlayıcılar desteklenmemektedir.
 • Prime ile birlikte kullanıldığında stateId ve profileId bir UUID'dir.
 • PUT isteği, xAPI aracıları/profili, etkinlik/profil ve  etkinlik/durum için belgenin üstüne yazmaz
 • Tanımsız grup, Actor'da desteklenmemektedir.
 • "related_activities" parametresi,  GET ifadesinde desteklenmemektedir.
 • 'format=ids' ve 'format=canonical' parametreleri, GET ifadelerinde desteklenmemektedir.
 • xAPI ifadelerinin geçersiz kılınması, ifade yayınlandığında Prime'da gerçekleşen herhangi bir işlemi geri almaz.

Rapor oluşturma

xAPI raporları, excel raporları olarak oluşturulabilir. Yönetici olarak Raporlar > Excel raporlar > xAPI etkinlik raporu'nu açın.

İndirilen raporda, Öğrenci ve Yönetici tarafından herhangi bir ifade için yayınlanan tüm bilgiler yer alır.

Bazı raporlar, üçüncü taraf entegrasyonu için FTP ve Box bağlayıcıları kullanarak oluşturulabilir /planlanabilir. Aşağıdaki adımları izleyin:

Entegrasyon Yöneticisi olarak oturum açın > FTP/Box bağlayıcıyı açın > Sol bölmeden xAPI Etkinlik Raporunu seçin > Rapor planlamayı/oluşturmayı seçin.

Rapor planlama
Rapor planlama

Not:
 • Maks. puan olmadan sadece ham puan xAPI ifadesine gönderildiğinde, Sınav Puanı LT'de görüntülenmez.
 • Prime'da yüzde puanı almak için ölçeklenen puanlar xAPI üzerinden gönderilir.

Örnek rapor

İndir

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın