CS6'da Arapça ve İbranice desteği

Bu yazılımın Orta Doğu ve Kuzey Afrika sürümünde Arapça ve İbranice çalışmak için yeni ve gelişmiş özellikler mevcuttur.

Adobe World-Ready Oluşturucular

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Adobe World-Ready oluşturucular, orta doğu dillerinde içerik oluşturmanıza olanak sağlar. Arapça, İbranice, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve diğer Latin dillerinde yazabilir ve bu dilleri karışık olarak kullanabilirsiniz.

Paragraf paneli menüsünden (Windows > Paragraf > panel menüsü) kullanılabilir oluşturucular arasında seçim yapabilirsiniz. Örneğin, InDesign'da Adobe World-Ready Paragraf Oluşturucusu'nu kullanabilirsiniz. Veya Illustrator'da Middle Eastern Tek Satır Oluşturucu'yu kullanabilirsiniz.

Adobe World-Ready Oluşturucular
Adobe World-Ready Oluşturucular

Dosyalarınızı Arapça ve İbranice adlarla da kaydedebilirsiniz.

Metin yönü

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Arapça ve İbranice içerik oluşturmak için, varsayılan metin yönünü sağdan sola (RTL) yönü yapabilirsiniz. Ancak, soldan sağa (LTR) metin içeren belgeler için artık iki yön arasında sorunsuz şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Paragraf panelinden paragraf yönünü seçin.

Paragraf yönü seçimi
Paragraf yönü seçimi

Aynı paragrafta karışık diller bulunuyorsa, karakter düzeyinde metin yönünü belirtebilirsiniz. Ayrıca tarihler veya sayılar eklemek için, karakter düzeyinde metin yönünü belirtin.

Karakter panel menüsünden Karakter Yönü seçeneğini belirleyin ve bir yön seçin.

Karakter yönü
Karakter yönü

Öykü yönü

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS 6

Arapça ve İbranice dillerinde çalışırken, öykü genellikle sağdan sola doğru akar. İlk sütunun çerçevenin sağ tarafında olması gerekir. Sonraki sütunlar sırasıyla sol tarafa eklenir. Mizanpajınızda karma içerik bulunuyorsa, farklı öykülerin farklı yönlerde akması gerekir.

Öykü panelinden (Pencere > Yazım ve Tablolar > Öykü), bir öykü yönü seçin.

Öykü yönü
Öykü yönü

Tablo yönü

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS 6

Arapça ve İbranice kullanıcıları, belgeye eklenen bir tablonun yönünü ayarlayabilirler. Bu doğrultuda, hücrelerin ve sütunların sırası, varsayılan dil ve metnin hizalanması da ayarlanır. Arapça kullanıcısı için, en sağdaki sütun ilk sütundur. Diğer sütunlar ise tablonun en soldaki sütununa doğru birbiri ardına eklenir. Tablo yönü Öykü Düzenleyicisinde de desteklenmektedir (Ctrl + Y).

Yeni bir tablonun yönünü belirlemek için:

 1. Tablo > Tablo Ekle seçeneklerini tıklatın
 2. Tablo Ekle iletişim kutusunda, Yön listesinden tercihinizi belirleyerek tablo yönünü seçin.

Mevcut bir tablonun yönünü değiştirmek için:

 1. İmleci tablonun içine yerleştirin
 2. Tablo panelini açın (Shift + F9) ve Soldan Sağa Tablo ya da Sağdan Sola Tablo simgelerini tıklatarak tablonun yönünü ayarlayın.

Sağdan Sola tablolarda, Arapça ve Kuzey Afrika dilleri sürümleri varsayılan olarak Arapçaya ayarlanmıştır. İbranice sürümü ise İbranice diline ayarlanmıştır. Soldan Sağa tablolarda, Arapça ve İbranice sürümleri varsayılan olarak İngilizceye ayarlanmıştır. Kuzey Afrika sürümü ise varsayılan olarak Fransızcaya ayarlanmıştır.

Rakam Türleri

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Arapça veya İbranice dilinde çalışırken, kullanmak istediğiniz rakam türünü seçebilirsiniz. Ayrıca Arapça, Hintçe ve Farsça arasından seçim yapabilirsiniz.

Varsayılan olarak Arapça'da Hintçe sürüm otomatik seçilidir ve İbranice'de de Arapça rakam türü seçilidir. Ancak gerekirse Arapça rakamlara geçiş yapabilirsiniz:

 1. Yazılan metinde rakamları seçin.
 2. Karakter panelinde (Ctrl + T), rakamların görüntüleneceği fontu seçmek için Rakamlar listesini kullanın.

Arapça Simgelerle yazarken Yerel Rakamları Kullan seçeneğini etkinleştirerek Arapça rakamların kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Bu seçeneği kullanmak için Düzen > Tercihler > Gelişmiş Metin seçeneklerini belirleyin.

Rakam türü seçimi
Rakam türü seçimi

Ciltleme yönleri

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS 6

Ciltleme yönü, bir kitabın ciltlendiği kenarı belirler. Soldan sağa yazılan bir kitap sol taraftan ciltlenir. Sağdan sola yazılan belgeler ise kitabın en sağ tarafından ciltlenir.

Bir belge başlattığınızda ciltleme yönü seçilebilir
Bir belge başlattığınızda ciltleme yönü seçilebilir

Yeni bir belge için, Yeni Belge iletişim kutusunda doğru ciltlemeyi seçebilirsiniz. Varolan bir belgede ciltlemeyi Belge Ayarları iletişim kutusunda değiştirebilirsiniz (Ctrl + Alt + P). Soldan Sağa veya Sağdan Sola ciltleme arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sağ taraftan ciltlenen bir kitabın sayfa mizanpajı
Sağ taraftan ciltlenen bir kitabın sayfa mizanpajı

Eski font desteği

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Geleneksel olarak kullanılan fontlar (örneğin, AXT fontları), bu yazılım sürümünde kullanılmaya devam edebilir. Ancak metin tabanlı öğeler için daha yeni Open Type fontların kullanılması önerilir.

Glif Koruması Eksik seçeneği (Düzen > Tercihler > Gelişmiş Metin) varsayılan olarak etkindir. Kullandığınız fontta gliflerin mevcut olmaması durumunda metin otomatik olarak işlenir.

Varsayılan fontlar

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Orta Doğu veya Kuzey Afrika sürümünü yüklediğinizde, varsayılan yazım fontu, varsayılan olarak yüklemeye özgü dile ayarlanır. Örneğin, İngilizce/Arapça etkin sürümü yüklediyseniz, varsayılan yazım fontu Adobe Arapça olarak ayarlanır. Benzer şekilde, İngilizce/İbranice etkin sürümü yüklediyseniz, varsayılan yazım fontu Adobe İbranice (veya Photoshop'ta Myriad İbranice) olarak ayarlanır.

Otomatik Keşide ekleme

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Arapça'da metin, Keşideler eklenerek yaslanır. Keşideler, Arapça karakterleri uzatmak için onlara eklenir. Beyaz boşluk değiştirilmez. Arapça metnin paragraflarını yaslamak için otomatik Keşide ekleme özelliğini kullanın.

Paragrafı seçin ve Paragraf panelinde (Pencere > Yazım ve Tablolar > Paragraf), Keşide Ekle açılan listesinden bir ayar seçin. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: Yok, Kısa, Orta, Uzun veya Biçimsel. Keşideler yalnızca paragraflar yaslandıysa eklenir. Bu ayar, hizalama ayarları olan paragraflar için geçerli değildir.

Bir karakter grubuna Keşideler uygulamak için, karakterleri seçin ve Karakter panel menüsünden Keşideler seçeneğini belirleyin.

Otomatik Keşideler
Otomatik Keşideler

Bitişik Harfler

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Arapça ve İbranice karakter çiftlerine otomatik olarak bitişik harfler uygulayabilirsiniz. Bitişik harfler, belirli bir Open Type fontunda mevcutsa, belirli harf çiftleri için tipografik değişim karakterleridir.

Karakter paneli menüsünden veya Kontrol paneli menüsünden Bitişik Harfler'i seçtiğinizde, fontta tanımlanan bir standart bitişik harf üretilir.

 1. Metni seçin.
 2. Karakter paneli menüsünden veya Kontrol paneli menüsünden Bitişik Harfler'i seçin.

Ancak bazı Open Type fontlar, İsteğe Bağlı Bitişik Harfler'i seçtiğinizde üretilebilecek daha süslü, isteğe bağlı bitişik harfler içerir. Bu bitişik harfler, Karakter paneli > OpenType > İsteğe Bağlı Bitişik Harfler'in içinde bulunur.

Bitişik harfleri etkinleştir
Otomatik bitişik harfleri etkinleştir

Microsoft Word'den kopyalayıp yapıştırma

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Microsoft Word'den metin kopyalayıp doğrudan bir belgeye yapıştırabilirsiniz. Yapıştırılan metnin hizalaması ve yönü, otomatik olarak Arapça ve İbranice metnin hizalama ve yönüne ayarlanır.

Tireleme

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Tek bir metin satırına sığamayacak kadar fazla kelime içeren cümleler otomatik olarak sonraki satıra kaydırılır. Kaydırma sırasında oluşan metin yaslaması türü bazen satırda estetik olarak güzel veya dilsel olarak doğru olmayan gereksiz boşlukların görünmesine neden olur. Tireleme, bir satırın sonundaki sözcüğü tire kullanarak bölmenize olanak sağlar. Bu bölme, cümlenin sonraki satıra daha düzgün şekilde kaydırılmasını sağlar.

Karışık metin: Keşide ekleme özelliği, karışık metinde tirelemenin nasıl oluştuğunu etkiler. Bu özellik etkinleştirildiğinde, gerekli yerlere Keşideler eklenir ve Arapça olmayan metin tirelenmez. Keşide özelliği devre dışı bırakıldığında, tireleme için yalnızca Arapça olmayan metin dikkate alınır.

İbranice metin: Tirelemeye izin verilir. Tirelemeyi etkinleştirmek ve ayarları özelleştirmek için Paragraf paneli > Panel menüsü > Tireleme Ayarları seçeneklerini belirleyin.

Tireleme seçenekleri
Tireleme seçenekleri

Bulma ve değiştirme

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6

Arapça ve İbranice kullanıcıları tüm metin içinde arama yapabilir ve metni değiştirebilir. Basit metni arama ve değiştirme işlemlerine ek olarak, belirli özellikler içeren metni de arayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu özellikler arasında aksan işaretleri, Keşideler, özel karakterler (Elif gibi), farklı dillerdeki rakamlar (Hint rakamları gibi) yer alır.

Metni bulma ve değiştirme işlemi için şu seçenekleri belirleyin:

 • InDesign: Düzenle > Bul/Değiştir
 • Illustrator: Düzen > Bul ve Değiştir

InDesign'da, Karakter >Değiştir sekmesini (Düzen > Bul/Değiştir) kullanarak rakamları Arapça, Hintçe ve Farsça olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, Hint dilinde yazılmış rakamları bulup bunları Arapça'ya dönüştürebilirsiniz.

Sağdan Sola yazma tercihleri

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS 6

Nötr karakterler

Arapça ve İbranicedeki bazı karakter yönleri anlamsız görünebilir. Karakter yönlerindeki belirsizlik dizilerin yön ve sırasında karmaşa yaratabilir. Bu tür karakterlerin yönlerinin net ve belirgin olması için şunları yapın:

 1. Düzenle > Tercihler > Sağdan Sola seçeneklerini tıklatın
 2. Nötr Karakter Yönünü Klavye Girişine Göre Zorla kutusunu seçin.

İmleç Kontrolü

Arapça ve İbranice kullanıcıları, klavyedeki ok tuşlarını kullanırken imlecin hareket yönünü kontrol edebilirler. Bu İmleç Hareketi listesinde (Düzen > Tercihler > Sağdan Sola), aralarından tercih yapabileceğiniz iki seçenek bulunur:

 • Görsel: İmleç ok tuşunun yönünde hareket eder. Sağ ok tuşuna basıldığında, imleç ekranın sağına doğru yönelir.
 • Mantıksal: İmleç yazılan dilin yönüne doğru hareket eder. Arapça ve İbranicede, sağ oka basıldığında, imleç sola (sağdan sola dildeki bir sonraki karaktere) doğru hareket eder.

Sayfa ve bölüm numaralandırma

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS 6

Arapça ve İbranice kullanıcıları, bölgelerindeki en sık kullanılan numaralandırma sistemlerini tercih ederler. En sık kullanılan numaralandırma sistemleri şunlardır:

 • Arapça: Arapça Ebced ve Elif-Be-Te
 • Fransızca: İbranice İncil Standardı ve İbranice Standart Dışı Ondalık Sistem

Numaralandırma sistemini seçmek veya değiştirmek için, Mizanpaj > Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri alanına gidip Stil listesinden seçiminizi yapın.

Sayfaları, kısımları ve bölümleri numaralandırma
Sayfaları, kısımları ve bölümleri numaralandırma

Aksan işaretleri

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Arapça komut dosyasında aksan veya aksan işareti, sessiz harf uzunluğunu veya kısa sesli harfleri belirtmek için kullanılan bir gliftir. Aksan işareti, komut dosyasının yukarısına veya aşağısına yerleştirilir. Daha iyi metin stili veya belirli fontların daha iyi okunabilirliği için, aksan işaretlerinin dikey ya da yatay konumunu kontrol edebilirsiniz.

 1. Aksan işaretleri olan metni seçin
 2. Karakter panelinde, komut dosyasıyla göreli aksan işaretlerinin konumunu değiştirin. Değiştirebileceğiniz değerler şunlardır: Yatay Aksan Konumunu Ayarla ve Dikey Aksan Konumunu Ayarla.
Aksan işaretlerinin konumunu değiştirme
Aksan işaretlerinin konumunu değiştirme

Glifler

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Illustrator CS6

Arapça ve İbranice kullanıcıları varsayılan karakter setindeki glifleri uygulayabilirler. Ancak, varsayılan bir karakter setindeki ya da farklı bir dil grubundaki bir glifi aramak, bulmak ve uygulamak için Glifler panelini kullanın:

 • InDesign: Pencere > Yazım ve Tablolar > Glifler
 • Illustrator: Pencere > Yazım > Glifler
Glifleri arama, bulma ve uygulama
Glifleri arama, bulma ve uygulama

Yaslama Alternatifleri

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS6, Photoshop CS6

Alfabenin belirli harflerinin alternatif şekillerini içerebilen bir font. Bazı harflere ilişkin bu font biçimindeki değişiklikler genellikle biçimlendirme veya kaligrafi amaçlarıyla kullanılabilir. Nadir durumlarda, belirli gereksinimler için paragrafları yaslamak ve hizalamak üzere yaslama alternatifleri kullanılır.

Yaslama alternatifleri, mümkün olduğunda alternatiflerin kullanıldığı paragraf düzeyinde açılabilir. Bu özelliği karakter düzeyinde de açabilir veya kapatabilirsiniz. Yaslama alternatifleri yalnızca bu özelliğin tümleşik olarak bulunduğu fontlarda kullanılabilir. Bu nedenle, yaslama alternatiflerini açma veya kapatma seçeneği yalnızca desteklenen fontlar için kullanılabilir.

Yaslama alternatifleri içeren Arapça fontlar: Adobe Arapça, Myriad Arapça ve Adobe Naskh. Yaslama alternatifleri içeren İbranice fontlar: Adobe İbranice ve Myriad İbranice.

 • InDesign

Paragraf düzeyinde: Pencere > Paragraf paneli > panel menüsü > Bloklama seçeneklerini belirleyin ve sonra Bloklama listesinden bir seçeneği belirleyin.

Karakter düzeyinde: Pencere > Karakter paneli > panel menüsü > Yaslama Alternatifi seçeneğini belirleyin.

 • Photoshop

Karakter düzeyinde: Pencere > Karakter paneli > Yaslama Alternatifleri onay kutusunu seçin.

Aksan renklendirme

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS 6

Arapça metinlerde, aksan işaretleri biçimsel veya diğer amaçlarla farklı farklı renklendirilebilir. Örneğin, aksan işaretleri bir sözcük veya cümlenin belirli bir yönünü vurgulayabilir. Arapça Aksan Rengi sorgusunu kullanarak aksan işaretlerinin rengini bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

 1. Düzenle > Bul/Değiştir seçeneklerini tıklatın
 2. Sorgu listesinden, Arapça Aksan Rengini Değiştir seçeneğini tıklatın
 3. Değiştir, Tümünü Değiştir veya Değiştir/Bul düğmelerini kullanarak eski aksan işaretlerinin yerine renklendirilmiş yeni aksan işaretlerini yerleştirin.

Sorguyu gereksinimlerinize göre değiştirip kaydedebilirsiniz.

Galeri görünümünde ve Öykü Düzenleyicide yazma yönleri

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS 6

Arapça ve İbranicede, yazma yönünü belirtebilirsiniz. Düzen > Tercihler > Öykü Düzenleyici Ekranı alanına gidin ve Yazım Yönünü Belirt kutusunu seçerek bu özelliği etkinleştirin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, imleçte yazım yönünü belirten bir ok belirir.

Özel Orta Doğu karakterleri ekleme

Kullanılabilir olduğu sürümler:

InDesign CS 6

Arapça ve İbranice dillerindeki bazı karakterleri metne eklemek zordur. Ayrıca, Arapça ve İbranice klavye düzenleri de bu karakterlerin yazılmasını veya eklenmesini zorlaştırır. İbranice apostrof (Geresh) veya Maqaf gibi karakterleri eklemek için, Karakter paneli > panel menüsü > Özel ME Karakteri Ekle alanından bir karakter seçin.

Özel ME karakteri ekleme
Özel ME karakteri ekleme

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi